• มีประสบการณ์ด้านคลังสินค้า/สโตร์/ขนส่งและซ่อมบำรุง
 • ไม่จำกัดเพศ/จบการศึกษาระดับ ปวส.-ปริญญาตรี/อายุ 28
 • ประสบการณ์ด้านธุรกิจก่อสร้างจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัย
 • มีความคล่องตัวสูง

13 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษา ปริญญาตรี สาขาก่อสร้าง
 • ทนสภาวะความกดดันได้ดี

13 hours ago

 

Applied
 • Age 25 - 27 years old
 • High Vocational Certificate or Bachelor Degree
 • GPA is not less than 2.75

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Substation and technical and leadership , manager
 • Power , Delivery staff, consulting ,engineering
 • knowledge and engineering and design

19 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Facility and Energy Management
 • Mechanical and Electrical System
 • Engineering Leader

19 hours ago

 

Applied
 • Mechanical , technical ,specialist ,supervisory
 • power industry, EPC , Consulting , Engineer
 • professional registration , licensure

19 hours ago

 

Applied
 • Field Engineer
 • Electrical Engineer
 • Electronics Engineer

19 hours ago

 

Applied
 • University studies in chemistry and public health
 • 2 yeras in the maintenance or construction field
 • A copy of valid TOEIC score of at least 855

20 hours ago

 

Applied
 • Engineering (mechanical) degree or similar
 • Good written & spoken English, good communication
 • Salary(Baht) : 35,000-50,000

20 hours ago

THB35k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Good command of English communication
 • Degree, preferably in Agronomy, Ag Chemistry
 • 5 years of Agriculture-related industry

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 3-5 year experience in project management
 • Bachelor or Master degree in Electrical Power
 • Have a driving license

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • High vocational or higher in Engineering
 • work experiance 1-5 years
 • good command of English

21 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Telecommunication
 • Strong experience in Autocad for M&E works
 • Support System Engineer for the drawing

21 hours ago

 

Applied
 • Learn detailed design of material handling systems
 • Learn to work in an engineering team environment
 • Learn 3D modelling and plant design

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Experiences in Oil & Gas industry is a plus
 • Oversee and control all of construction work
 • Background in document works preparation

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Facility and Energy Management
 • Mechanical and Electrical System
 • Engineering Leader

22 hours ago

 

Applied
 • Experience in Integrated Circuit packaging design
 • Experience in semiconductor or integrated circuit
 • Knowledge in Thermol & Electrical Report

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Experience in after-sales services operations
 • Experience in manufacturing or packaging industry
 • Management and leadership experience

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Develop&manage distributors in industrial sector
 • Relationship management and customer support
 • Mechanical technical sales experience

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Education : Bachelor's Degree
 • Experience : 1-5 year
 • Salary(Baht) : 18,000-25,000

20-Jan-17

THB20k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • Design, Implement, maintenance and develop
 • Contact Center Software Solution and warehouse
 • VB.Net, Java, C#, VB6, DynamicAX, MS SQL, PHP,HTML

20-Jan-17

THB20k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelors’ degree in a technical field
 • Experience in software architecture
 • Good knowledge of banking and banking architecture

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Promote Health/Safety Compliance
 • Promote and maintain customer relationships
 • Strong leadership and management skills

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • มีความสามารถและทักษะทางด้านการซ่อม
 • ซ่อมรถวีลแชร์ และเตียงพยาบาล
 • ดีลกับลูกค้าเพื่อซ่อมของให้ตรงตามความต้องการ

20-Jan-17

 

Applied
 • มีประสบการด้านการควบคุมและบริหารโครงการ 10 ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์สายงานก่อสร้างและสายงานเกี่ยวข้อง
 • ทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี

20-Jan-17

 

Applied
 • Male or female, Thai Nationality only
 • 2 years experience in Chemical and Plastic regardi
 • Ability to multi-task and working dependently

20-Jan-17

 

Applied
 • Supervise the implementation of the project
 • Supervision and inspection documents
 • Prepare report on the progress of various project

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Turbine,
 • Application Engineer
 • Heavy Machine

20-Jan-17

THB25k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • Male/Female age between 28-38 years old
 • Degree in Interior Design,Architecture or related
 • Excellent in project management skill

20-Jan-17

 

Applied
 • 2-4 years (Architectural Designer)
 • 4-6 years (Intermediate Architectural Designer)
 • Proficient in written and spoken English

20-Jan-17

 

Applied
 • Project Engineer, Electrical Engineer, Mechanical
 • Data Center, UPS, Fire Suppression System
 • Data center Monitoring System

20-Jan-17

THB55k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • Strong Engineering designs background in HVAC
 • strong design background in the Construction
 • Fluent in English

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • 10 years in Automotive Manufacturing Development
 • Engineering improvements
 • Good English suchat@kensington.co.th

20-Jan-17

 

Applied
 • 3-5 years project engineer in Food/Dairy/Cosmetic
 • Project study, planning, management & development
 • Good in English

20-Jan-17

 

Applied
 • Degree in Engineering or any related fields
 • 10 years of experience in Air conditioning
 • Good communication, presentation

20-Jan-17

 

Applied
 • Electrical design
 • Electrical design engineer
 • Electrical design manager

20-Jan-17

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Engineering, Electrical
 • Male Thai nationality, age 30-40 years old
 • 5 years experience in Project.

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Male or Female, age not over 35 years
 • Bachelor’s or Master degree in Mechanical
 • Current engineer license

20-Jan-17

 

Applied
 • เพศ ชาย / หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปวส.ขึ้นไป สาขาเครื่องกล
 • มีประสบการณ์ 3 ปี ขึ้นไป

20-Jan-17

 

Applied
 • ดูแลบริหารระบบความปลอดภัยในการทำงาน
 • เพศ ชายอายุ 28 ปีขึ้นไปแต่ไม่เกิน 45 ปี
 • ผ่านการอบรม จป.วิชาชีพ 180 ช.ม./จป.เทคนิค

20-Jan-17

 

Applied
 • Sales and Technical Engineering operation
 • Automation control system, Low / Medium Voltage
 • Project management and solution consultancy

20-Jan-17

 

Applied
 • ผ่านงานดอนโดมิเนียมสูงไม่น้อยกว่า 5 โครงการ
 • ป.ตรี วิศวกรรมไฟฟ้าหรือ เครื่องกล
 • ประสบการณ์งานไฟฟ้าหรือเครื่องกลไม่น้อยกว่า 10 ปี

20-Jan-17

 

Applied
 • เงินเดือน 80K (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์)
 • ประสบการณ์ในสายงาน 10 ปีขึ้นไป
 • มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวรรมควบคุม

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Male or female, aged over 30 years old.
 • Bachelor’s degree or higher in mechanical
 • Business level fluency in English.

20-Jan-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุระหว่าง 28-35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขา วิศวกรโยธา
 • วางแผนควบคุมดูแลงานเกี่ยวกับด้านวิศวกรรมโยธา

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 20 -35 ปี
 • ติดตั้งและซ่อมแซมงานเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า มอเตอร์
 • มีประสบการณ์ด้านเรื่องปั๊มต่าง ๆ จะพิจารณาเป็นพิเศ

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุระหว่าง 25-30 ปีขึ้นไป
 • ควบคุมดูแลงานติดตั้งงานระบบ ประปา ไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการผู้รับเหมา

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 25-35 ปีขึ้นไป
 • ควบคุมงานระบบไฟฟ้าของสระว่ายน้ำ
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับการติดตั้งงานระบบไฟฟ้า

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 25-35 ปีขึ้นไป
 • ควบคุมงานระบบไฟฟ้าของสระว่ายน้ำ
 • มีประสบการณ์ทำงาน 2 ปีขึ้นไป

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.