• เพศ ชาย, หญิง อายุ 21 - 32 ปี
 • ระดับการศึกษาชปวช.- ปริญญาตรี
 • ขียนแบบ ออกแบบ วางแผน ระบบงานไฟฟ้า

5 hours ago

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง ปวส. - ปริญญาโท
 • ติดต่อประสานงานการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
 • คำนวนขนาดแอร์ พื้นที่ห้อง

5 hours ago

 

Applied
 • Bachelor's degree in Civil Engineering
 • 3 years in to apply for construction permission
 • Good command of English

5 hours ago

 

Applied
 • Male/Female, preferred age 25-35 years old
 • Diploma, Graduate Diploma, Bachelor Degree
 • Process own car & driving license

5 hours ago

 

Applied
 • Work 5 days a week
 • Diploma, Graduate Diploma, Bachelor Degree
 • Process own car & driving license

5 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Age not over 30 years old
 • Degree in Mechanical, Electrical Engineer, IE
 • Good English Communication;New Graduate is welcome

5 hours ago

THB35k - 45k /month

Applied
 • Product and packaging design
 • bachelor's degree Packaging Design
 • Manage the new packaging development

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • degree of Chemistry/Chemical Engineering
 • 6 months to 1 year job training period
 • Research the cosmetic trend in the market

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Civil Engineer
 • Engineer
 • Construction

5 hours ago

THB70k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • Develop and implement process improvement
 • LEAN, Six Sigma, TRIZ
 • maximize profitability and productivity

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 35 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัย
 • มีประสบการณ์ด้าน จป.วิชาชีพ มากกว่า 3 ปีขึ้นไป

5 hours ago

 

Applied
 • To handle sales for Commercial building markets
 • To handle selling of Grundfos products to project
 • To prepare offers making sure of customers

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Analyze mistakes independently. Identify needed
 • Agree on solutions with experts from own area
 • Provide documentation of carried out service

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in Business Admin, Engineering
 • Experience in dealer sales, construction products
 • Good presentation, negotiation, good English

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Diploma or Bachelor degree in Environmental
 • 1-3 years up in Mechanical design
 • Male or Female Age 20-30 Year old

5 hours ago

 

Applied
 • Senior Electrical Engineer
 • Power plants
 • Consultancy

5 hours ago

 

Applied
 • Male 35-45 years old
 • Fluently speak, read and write both Thai and Eng
 • Experience with word software

5 hours ago

 

Applied
 • Male 35-45 years old
 • Completion of training in safety program
 • Experience with engineering software

5 hours ago

 

Applied
 • Able to run equipment controlled PLC
 • Oversee and direct the installation of the entire
 • Modifying existing control systems

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Construction Material/Waterproofing/Flooring
 • Sealant/Skimcoat
 • Strong strategic thinking and managerial skill

5 hours ago

 

Applied
 • Thai Nationality, Female or Male , age 25-30 years
 • 1-3 years’ experience as sales in any business
 • Good command in English

5 hours ago

 

Applied
 • Electrical engineer, design
 • Power system High Voltage
 • Leadership skill

5 hours ago

 

Applied
 • Actively Aircraft Maintenance Engineer License
 • AW139 Type Endorsement with experience on type
 • Installation of electrical and lighting systems

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Actively Aircraft Maintenance Engineer License
 • AW139 Type Endorsement with experience on type
 • Good English communication

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Due to EGAT, MEA, PEA, State Enterprise, Oil&Gas
 • selling technology products and services
 • selling technology products and services

5 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • ออกแบบงานระบบสุขาภิบาล+ประปา
 • ปริญญาตรี สาขาเครื่องกล/สิ่งแวดล้อม
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม REVIT ได้

5 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25-35 ปีขึ้นไป
 • ปวส.-ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรเครื่องกล
 • ประสบการณ์ในการซ่อมบำรุง 1 ปีขึ้นไป

5 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส-ปริญญาตรี สาขาเครื่องกล
 • มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร และ เพื่อนร่วมงาน

5 hours ago

 

Applied
 • ปวส.-ปริญญาตรี สาขาเครื่องกล , สิ่งแวดล้อม
 • มีประสบการณ์ประมาณราคา งานระบบสุขาภิบาล
 • สามารถคิดแบบ ถอดแบบ เขียนแบบและแก้ไขแปลนงาน

5 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาเครื่องกล , สิ่งแวดล้อม , ไฟฟ้า
 • ดูแลการติดตั้ง และ ตรวจสอบงานระบบสุขาภิบาล
 • จัดทำ และ ตรวจสอบ SHOP DRAWING

5 hours ago

 

Applied
 • Experience in Automotive field.
 • Monday - Friday Only
 • Family Environment.

5 hours ago

 

Applied
 • Tendering experience power sector
 • Experience in preparation of various technical bid
 • Engineering degree preferably in Electrical

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Experienced in Technical Service in Chemicals
 • Can travel and strong in people
 • 100-150K good English

5 hours ago

 

Applied
 • To provide technical assistance to the sales staff
 • To involve in projects sale
 • To handle the preparation of the complex quotation

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Project execution experience in power sector
 • Experience in transmission lines and substations
 • Electrical or civil engineering degree preferred

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Production Control
 • Japanese N3, N2
 • MS Office, Visio, CAD (2D)

5 hours ago

 

Applied
 • Minimum 5 years industrial experience
 • Familiar and hands-on with other PLC,DCS and SCADA
 • Good command of English

5 hours ago

 

Applied
 • ควบคุม ดูแล และตรวจสอบความเรียบร้อยของงานจัดส่ง
 • วิเคราะห์และพิจารณาวิธีการแก้ไขปัญหาการจัดส่ง
 • กำหนดคุณภาพงานปฏิบัติการขนส่ง

5 hours ago

 

Applied
 • ปวช. - ปวส. สาขาไฟฟ้ากำลัง หรือสาขาอิเล็กทรอนิกส์
 • มีประสบการณ์ด้านระบบควบคุม BMS,PLC มาบ้าง
 • ขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่รถยนต์

5 hours ago

 

Applied
 • International automotive company
 • Develop mid-term plan and conduct training
 • Able to assess and support safety/DP

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Min 5 yrs exp. in Sales of industrial products
 • Sales exp. with Food, Oil&Gas, Industrial industry
 • Strong sales initiative and relationship building

5 hours ago

 

Applied
 • Experienced in die casting/automotive industry
 • Introduce new product technology into TH market
 • Entrepreneurship and performance driven

5 hours ago

 

Applied
 • degree in Chemistry, Chemical Engineering
 • 3-5 years experiences in sales and marketing
 • Strong negotiation skill, strategic thinking

5 hours ago

 

Applied
 • Degree in Electronics, Telecommunication
 • Experience in Transportation Railway project
 • Strong background of telecommunication

5 hours ago

 

Applied
 • Execute installation tasks, assembling machines
 • Execute preventive maintenance activities
 • Able to travel upon business required

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Work for a leading electronics company
 • Strong in System Analysis and Design
 • Open for permanent or contract base

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Market leader in industrial chemicals industry
 • Renowned global company with long history
 • Build a rich and rewarding career

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's Degree in Engineering, High Vocational
 • Good command of English.
 • Excellent coaching and supervisory skills, and abl

18 hours ago

THB25k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor’s degree in a discipline of Engineering
 • 5 years’ experience in the food industry
 • Excellent command of English

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Security system technical support
 • Application training and solving technical issue
 • Supporting sales & marketing operation

19 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.