• ชาย 24-30 ปี
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (กว.)

12 hours ago

 

Applied
 • มีความรู้ความสามารถในการผสมสีเม็ดพลาสติก
 • เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • มีความขยัน อดทน

12 hours ago

 

Applied
 • มีความรู้ความสามารถในการผสมสีเม็ดพลาสติก
 • เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • มีความขยัน อดทน

12 hours ago

 

Applied
 • ดูแลและซ่อมแซมงานไฟฟ้า
 • เพศชาย อายุระหว่าง 25 - 40 ปี
 • ปวช. ขึ้นไป สาขาไฟฟ้า หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

12 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Bachelor degree or master (Mechanical / Production
 • At least 7 years of professional experience
 • Knowledge of basic business management

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Age not over 30 years old
 • Degree in Engineering field
 • Good command of English

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ติดต่อลูกค้าเพื่อเสนอขายสินค้า
 • มีรถยนต์ และมีใบอนุญาตขับขี่
 • มีประสบการณ์ในการขายสินค้าอุตสาหกรรม 2 ปีขึ้นไป

12 hours ago

 

Applied
 • Engineering graduate in ELECTRICAL or MECHANICAL
 • At least 5 years experience in Maintenance
 • English competency

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Engineering graduate
 • At least 5 year experience in FOOD production
 • English competency

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male or Female 25-30 years.
 • Good knowledge in ISO/TS16949 requirement
 • Strong English communication skills

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 3-4 years experience in garment production
 • Knowledge of Excel, Word and Outlook
 • Knowledge of Adobe InDesign, Illustrator

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male / Female, age 28 - 35
 • 5+ years experience in manufacturing field
 • Good communication skills in English

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วางแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักร เครื่องมืออุปกรณ์
 • ควบคุมดูแลอะไหล่ ชื้นส่วน และอุปกรณ์ให้เพียงพอ
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ทางด้าน วิศวกรรมศาสตร์สาขาไฟฟ้า,

21 hours ago

 

Applied
 • ซ่อมบำรุงเครื่องจักรอุตสาหกรรม
 • ปวช. ขึ้นไปทางด้านไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องกล
 • มีความรู้ Preventive & Predictive Maintenance

21 hours ago

 

Applied
 • สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรมตามมาตรฐาน ISO
 • ติดต่อประสานงาน และ ตอบคำถามลูกค้า
 • วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี สาขาช่างกลโรงงาน

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • responsible for operation and maintenance of HVAC
 • repair, installation, commissioning of HVAC
 • 5 years of HVAC/Refrigeration maintenance

21 hours ago

 

Applied
 • API 510, API 570,API 653,UT, MT, PT, RT
 • Bachelor of Engineering in Process or Mechanical
 • NDT

22 hours ago

 

Applied
 • Plans and directs the material planning
 • Interfaces with Production, Business Control
 • Plans, initiates, & maintains material procurement

09-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • At least Bachelor's Degree
 • At least 0 - 2 years experience
 • Able to work in Saraburi

09-Dec-16

 

Applied
 • 0-5 years of work experience
 • New Graduates are welcome
 • Able to work in Chonburi

09-Dec-16

 

Applied
 • Thai National Male 23-28 years
 • Bachelor Major in Engineering Related
 • At least 1 year work experience

09-Dec-16

 

Applied
 • หัวหน้าช่างเดินท่อ วางระบบท่อ
 • ขับขี่รถยนต์และมีบัตรอนุญาติขับขี่
 • ทำงานนอกสถานที่ได้ และสามารถเจรจากับลูกค้าได้

09-Dec-16

 

Applied
 • ดูแล-ซ่อมบำรุงอพาทเม้นท์ จ.ชลบุรี
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ด้านช่างก่อสร้าง (ไฟฟ้า/ประปา/กระเบื้อง/

09-Dec-16

 

Applied
 • วางแผนงานก่อสร้าง และ ควบคุมงานก่อสร้าง
 • ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมโยธา
 • ประสบการณ์ด้านคุมงานก่อสร้าง 5 ปีขึ้นไป

09-Dec-16

 

Applied
 • Providing project engineering for multiple project
 • Providing input to the tendering process
 • Preparing and tracking of project schedules

09-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Providing on-site commissioning, start-up
 • Performing hands-on testing, service and repair
 • Providing world class technical support

09-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Set-up Tooling ตามแผนผลิต
 • เพศชาย อายุ 20 -30 ปี
 • มีประสบการณ์ด้าน CNC อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป

09-Dec-16

 

Applied
 • Preventive Maintenance Machine
 • Support for repair machine
 • Improvement machine

09-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • 3 yer. exp. from Quality warranty customer claims.
 • Good knowledge in TS16949 and Good in English.
 • Bachelor degree in Engineer field.

09-Dec-16

THB35k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Exp. PCB, Stamping, Injection, Welding, Machining.
 • Good command of English ISO 9001 and ISO/TS16949.
 • At least 3 years in Quality and Engineer Degree.

09-Dec-16

THB55k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • Plastic Injection from Automotive or related.
 • Good command of English
 • At least 3 years in Quality Control.

09-Dec-16

THB45k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelors or Master’s Degree in an Engineering
 • 10 years’ of Engineering & Maintenance experience
 • Strong interpersonal skills

09-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Male / Female 38 - 43 years
 • Degree in Industrial Management , Engineering
 • 5 years working experience in Production

09-Dec-16

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 22-30 ปี (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
 • ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัย
 • สามารถ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้(ระดับหนึ่ง)

09-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Oil&Gas process design
 • chemical engineering background
 • 5 years in oil and gas and refinery industry

09-Dec-16

 

Applied
 • Semi Conductor
 • Electronics
 • Maintenance & Repairs

09-Dec-16

 

Applied
 • Diploma/Bachelor’s Degree in Science/Manufacturing
 • Minimum 2 years working experience in quality cont
 • Proactive approach to product quality control

09-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Male, age over 35 years old.
 • Experience in QA management with Automotive fields
 • Good command in English& Japanese

09-Dec-16

 

Applied
 • Male, age 25-48 years old
 • Graduated Bachelor Degree of Engineering
 • Hold JLPT N1- N2

09-Dec-16

 

Applied
 • Male/ Female, age not over 40 years old
 • Hold JLPT N3 up
 • Knowledge in CMM

09-Dec-16

 

Applied
 • Male, age 47-50 years old
 • Bachelor degree of Engineering only (IE, ME, EE)
 • 20 years in plant operation with automotive field

09-Dec-16

 

Applied
 • Male, age 35 to 45 years old, B.Eng
 • Strong in take care of customer and new project
 • Knowledge of Machining process

09-Dec-16

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in English, Engineering.
 • 1 years experience as coordinator, communicator.
 • Good command in English.

09-Dec-16

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 30-45 ปี
 • มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 3 - 5 ปี
 • มีความละเอียดรอบครอบ และรับผิดชอบต่อหน้าที่สูง

09-Dec-16

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Industrial Engineering
 • 2-4 years of consumer goods industry experience
 • Computer, Interpersonal skill and supervision

09-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุระหว่าง 22-30 ปี
 • ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
 • สามารถใช้ Program PLC และ AUTO CAD ได้ดี

09-Dec-16

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • Quality Engineer in Automotive
 • Good in English
 • suchat@kensington.co.th

09-Dec-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.