• ตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 • วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย /สรรหาอุปกรณ์ต่าง ๆ
 • เพศ ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 25 ปี

6 hours ago

 

Applied
 • ตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 • วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย /สรรหาอุปกรณ์ต่าง ๆ
 • เพศ ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 25 ปี

6 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in engineering field
 • 3 years working experience in Project Management
 • Manage project information in SAP.

8 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Mechanical
 • Design Jig of Board Tester equipment
 • New graduate is also welcome

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Good English communications skills
 • Strong Selling skills for technical products
 • Live and work in Chonburi

8 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Plan and implement Preventive Maintenance
 • Supervise staff to new technique maintenance
 • Support factory utility and facility systems

8 hours ago

 

Applied
 • ประสบการณ์ดูแลระบบงานไฟฟ้า ซ่อมแซมปัญหาไฟฟ้า
 • เพศชาย อายุ 25 - 40 ปี
 • มีประสบการณ์ดูแลงานระบบไฟฟ้า

8 hours ago

 

Applied
 • Male, age 23-27 years old
 • Bachelor's in IE or Mechanical Engineering
 • Knowledge of 2D and 3D

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Managing and ensuring supplier and manufacturing
 • Bachelor’s degree or higher in Engineering
 • 7 years’ experience in manufacturing

8 hours ago

 

Applied
 • Procurement
 • Engineer
 • Manufacturing

8 hours ago

 

Applied
 • Master/Bachelor Degree in Engineering
 • 8 year working experience in management level
 • good interpersonal and strong leadership skills

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 10 years experiences as a production manager
 • Male or Female age 45-50 years old
 • Excellent English is required

8 hours ago

 

Applied
 • Bachelor in Chemical, Electronic or Electrical
 • Experience 1-2 years with electronic factory
 • Fair command in English both Writing and Speaking

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor Degree in Engineering or equivalent
 • Excellent sales record from similar position
 • Make all aftermarket quotations for service ladder

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 5+ Yrs in Press, Stamping, Die Fabrication Process
 • Have experience in Autobody Parts
 • Problem Solving, Analytical and Decision Making

17 hours ago

THB45k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • ประสบการณ์ในตำแหน่งหน้าที่ 3 ปีขึ้นไป
 • สามารถเดินทางและปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้

19 hours ago

 

Applied
 • Opportunity to develop your skills
 • Opportunity to fully utilize your sales skill
 • Opportunity to extent your capability

21-Feb-17

 

Applied
 • EI,electrical,instrument , Inspector , oil and gas
 • Construction, electro, instrument , Fire and Gas
 • Telecom , Fire and Gas System,ESD,Telecom,HVAC

21-Feb-17

 

Applied
 • Male/Female, age between 25-30 years old
 • 1-3 years experience in production of designing
 • Experience in development cooler/freezer products

21-Feb-17

 

Applied
 • 5-10 year experience in Quality Engineer
 • Good command in English and Japanese
 • Can work at Suwinthawong Chachoengsao area.

21-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Male/Female, Age 35 years old or above
 • Bachelor of Engineer in Electronic/Mechanical
 • Experience in production design in manufacturing

21-Feb-17

 

Applied
 • develop and handle all tasks in production dept.
 • 5 years experience in maintenance
 • Bachelor degree in mechanical

21-Feb-17

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Occupational Safety & Health
 • There is License or diploma Safety Officer
 • There is knowledge the laws safety & environmental

21-Feb-17

THB20k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • การศึกษาปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ ไฟฟ้ากำลัง
 • อายุงาน 1-3 ปี
 • สามารถปฎิบัติงานในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม

21-Feb-17

 

Applied
 • การศึกษาปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ เครื่องกล
 • อายุงาน 1-3 ปี
 • สามารถปฎิบัติงานในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม

21-Feb-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมพลังงาน
 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 28 ปี
 • การปรับปรุงสภาพการทำงานที่เกี่ยวข้อง

21-Feb-17

 

Applied
 • ชาย/หญิง อายุ 22-45 ปี
 • ปริญญาตรี หรือ โท คณะสาธารณสุขศาสตร์
 • ผ่านการอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ

21-Feb-17

 

Applied
 • Over 7 years of experiences in Safety Management
 • Age over 35 years old, Male is preferred
 • Working at Chachoengsao

21-Feb-17

THB30k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Male , age 32 - 41 years
 • Bachelor Degree Related
 • 7 years experience

21-Feb-17

 

Applied
 • Male or Female age between 21-35 years old
 • Degree in Mechanical, Industrials or Mechatronics
 • experience about Machine design,Drawing by AutoCAD

20-Feb-17

 

Applied
 • Diploma in general management
 • 1 year or more experience in production control
 • Computer literate in MS office

20-Feb-17

 

Applied
 • Safety
 • Site work
 • Construction

20-Feb-17

 

Applied
 • ชาย อายุ 2ุ6 ปีขึ้นไป
 • มีความรับผิดชอบสูง ขยัน อดทน สู้งานหนัก
 • รักงานบริการ

20-Feb-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา วิศวกรอุตสาหการ (IE)วิศวกรเครื่องกล
 • เพศชาย/หญิง อายุ 28-40 ปี
 • พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ ได้ดี

20-Feb-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในด้านควบคุมงานก่อสร้าง
 • สามารถขับรถได้/มีใบอนุญาตขับขี่

20-Feb-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุระหว่าง 22 -35 ปี
 • ปวส. ปริญญาตรี ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์
 • มีความคิดริเริ่ม กระตือรือร้น มีภาวะผู้นำ

20-Feb-17

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Electrical, Mechanical
 • At least 7 - 10 years of experience
 • Have experience in extrusion and laminating

20-Feb-17

 

Applied
 • Health & Safety
 • Automotive Air condition
 • ISO14001

20-Feb-17

 

Applied
 • 1-2 years related experiences pertaining.
 • Semiconductor fundamentals.
 • Understand test and scan processes.

20-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • BE in Electronic / Computer or relate
 • 1-10 years Experience in Test IC manufacturing
 • Good in C Language, C++, Assembly programming

20-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • BS or BE in Electrical, Electronics
 • At least three years. Experience in I.C.
 • Ability to learn Microcontroller programming

20-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • BS in Electronic, Mechanical or Mechatronic Engine
 • Experience in IC assembly equipment / process
 • Good command of English

20-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • BS in Electronic,Mechanical or Mechatronic Eng
 • Experience in IC assembly equipment / process
 • Good command of English.

20-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Electronic or Electrical background.
 • Can understand basic functions of IC.
 • Ability to communicate in English.

20-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Automotive Air condition
 • ISO, Manpower, budget Control
 • Engineering

20-Feb-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25-35 ปี
 • ปวส. ช่างไฟฟ้า , ช่างกล , ช่างยนต์ , ช่างซ่อมบำรุง
 • สามารถสนทนา อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้เบื้องต้น

20-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ ไฟฟ้า
 • ประสบการณ์ 0-2 ปี

20-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • มีใบอนุญาติขับรถยนต์
 • มีรถยนต์เป็นของตนเอง
 • ประสบการณ์ในการเสนอขายในเขตพื้นที่อุตสาหกรรม

20-Feb-17

Base salary + high commission

Applied
 • Bachelor’s Degree in engineering field
 • 3 years of working experience in a technical
 • Experience working in a project engineering/manage

20-Feb-17

 

Applied
 • Giving and providing technical information
 • Demonstrating and explaining products to customers
 • Visiting customers on a regular basis

20-Feb-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.