• มีประสบการด้านหัวหน้าฝ่ายการผลิต 4 ปี
 • อายุ : 25 - 35 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป

5 hours ago

 

Applied
 • เกี่ยวกับ จป.
 • อายุ : 25 - 35 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป

5 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ป.ตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้เกี่ยวกับการซ่อมเครื่องไฮโดรลิค

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • degree or higher in Mechanical, Industrial.
 • Ability to plan and control production lines.
 • Good knowledge of CNC and machine maintenance.

5 hours ago

 

Applied
 • Bachelor or Master Degree in Engineering
 • 2-5 years direct experience in Electronic
 • Understanding of ISO 9001: 2000, ISO 14000, ISO/TS

5 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Master’s Degree in Engineering
 • Experience with product health and safety preferre
 • At least 5 years of experience in gypsum building

5 hours ago

 

Applied
 • Lamination Manager
 • EH & S Engineer
 • Customer Service

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male Age 26 years up
 • egree in Machining Engineering or related field
 • 3 years of experience with maintenance CNC machine

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ทำงานไฟฟ้า และ ประปา
 • อดทน ขยัน
 • รู้งานไฟฟ้า

5 hours ago

 

Applied
 • Bachelor degree in Engineering or related field
 • Male Age 25 up
 • Production Control

5 hours ago

 

Applied
 • Knowledge in sand & quarry production process
 • Experience in Aggregates or Mining business
 • 3 years in managerial responsibilities

5 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Occupation Hygiene
 • Good knowledge of ISO 14001
 • Ability for use fire protective equipment

5 hours ago

 

Applied
 • A degree engineer in computer or control
 • Capable to use software application for electrical
 • Familiar with Industry Standard SEMI-S2, UL and CE

5 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Mechanical Engineering
 • 3 years experience as equipment maintenance
 • Knowledge of Quality/Productive Tool

5 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Sciences or Engineering
 • 5 years experience in manufacturing
 • Knowledge of ISO 9001:2000

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Minimum 3 years experience in related field.
 • Good communicate in English
 • People management skill.

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree in Engineer or related field.
 • 2-5 years in Quality control and Assurance field.
 • Good command in english and computer litercy.

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree in Machining Engineering
 • To understand customer drawing
 • To set up Fixture in CNC machine

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • degree or Master's degree in Mechanical Engineer
 • 5 years of work experience in manufacturing
 • Good command in English skills

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • บริหารจัดการโครงการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (โยธา)
 • อายุ 23 – 25 ปี ประสบการณ์ 0 – 3 ปี

5 hours ago

 

Applied
 • Degree or higher in Mechatronics, Electric Power
 • 3 years of experience as a maintenance engineer
 • Must be able to use and repair PLC

5 hours ago

 

Applied
 • Safety and environment, Rojana, Navanakorn,
 • Ayutthaya, Saraburi, Pathumthani, Hi Tech,
 • ISO 9000, ISO 14001 & OHSAS 18001, Bangkradi

5 hours ago

THB20k - 45k /month

Applied
 • Bachelor's Degree in Occupational Health & Safet
 • 5 - 7 years’ experience in Safety System for man
 • Possesses knowledge basis manage on ISO 9000

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor or Master Degree in Engineering
 • 1 - 5 years in PCB, SMT, and IC Packaging Test
 • Understanding of ISO 9001: 2000, ISO 14000

5 hours ago

 

Applied
 • Degree qualified in engineering
 • Experience in integration of Automatic Test
 • 4 years within a Electronics manufacturing

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Manage overall production activities and team
 • Able to manage team’s KPI
 • Coaching and approaching skills

13 hours ago

 

Applied
 • Diploma in Mech. or Elect. Engineering
 • 3 years experience in the Maintenance planning
 • Hands on experience in developing PM plan

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Diploma in Mech.or Elect. Engineering or Technical
 • 3 years experience in the Maintenance in Food
 • Hands on experience in using tooling management

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Thai Male or Female
 • High Diploma, Civil Eng. or other related field
 • 0-3 years experience in structural design

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's Degree or higher in Engineering
 • At least 7 years of experience
 • Good command of English.

18 hours ago

 

Applied
 • Experience in CAPEX project management
 • 1 years of working experience in project managemen
 • Aggregates business

18 hours ago

 

Applied
 • Male, 25 years upwards
 • Degree in Electrical / Mechanical engineering
 • Good knowledge in ISO 9001, ISO 14001

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Leads Manufacturing Engineers
 • BS in technical discipline required, MS desired
 • 5 years engineering management experience

23 hours ago

 

Applied
 • maintenance and manufacturing and lubricants
 • machine , run efficiency, cost and plan
 • maintain , service standard and optima

23 hours ago

 

Applied
 • ซ่อมเครื่องและดูแลรักษาเครืองพื้นต่างๆของบริษัท
 • อื่นๆ เกี่ยวกับไฟฟ้าอิเล็กทรอนิค
 • ระดับการศึกษา ปวช. ขึ้นไป

23-May-17

 

Applied
 • ชาย จบการศึกษาชั้น ปวส. ขึ้นไป
 • ซ่อมบำรุง เครื่องเล่นเกม ในสาขา
 • มีความละเอียดรอบคอบ

23-May-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล IE
 • มีประสบการณ์สายงานวิศวกรรมไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • สามารถแนะนำเครื่องจักรและอุปกรณ์ให้ลูกค้าเข้าใจได้

23-May-17

 

Applied
 • เพศ ชาย – หญิง อายุ 22-28 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา อาชีวอนามัย
 • สามารถทำงานด้านความปลอดภัย ระบบป้องกันภัยต่างๆ

23-May-17

 

Applied
 • Male or Female, Age 22-26 Years
 • Bachelor’s degree in Mechatronic, Mechanical
 • New graduation is welcomed

23-May-17

 

Applied
 • ปวช.-ปวส. ขึ้นไปสาขาไฟฟ้าช่างยนต์-เครื่องกล
 • มีทักษะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้

23-May-17

Salary negotiable

Applied
 • สวัสดิการค่ารักษาพยาล ช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร
 • เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางวิศวกรรม
 • ส่วนคุณภาพและความปลอดภัย

23-May-17

 

Applied
 • ค่ารักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียนบุตร ประกันภัยกลุ่ม
 • วิศวกรควบคุมกระบวนการผลิต
 • วางแผน ออกแบบ ควบคุมการผลิต

23-May-17

 

Applied
 • SPC, DOE knowledge is a plus
 • Bachelor’s degree in Engineering or related field
 • Experienced 5 years.

23-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor of Engineering
 • Strong Leadership skills
 • Experience in HDD field preferred

23-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor/Master Degree in Electrical Engineering
 • Knowledge in suspension and HDD characteristic
 • A good command of English is required

23-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor / Master Degree in Technical Field
 • Setup and repair machines to meet MTTR
 • Supervise / Advise Technician

23-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Master Degree/PhD in Mechanical Engineering
 • Work using dynamic and vibration skills to Design
 • Problem solve and implement solutions

23-May-17

Salary negotiable

Applied
 • อายุ 21 - 30 ปี ไม่จำกัดเพศ
 • ป.ตรี วิทยาศาสตร์,วิศวกรรมศาสตร์ เคมี
 • มีรถยนต์ส่วนตัวพร้อมใบอนุญาต

23-May-17

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • degree or Master’s degree in Software Programming
 • C# Programming Skills; C++ Programming
 • Automation System Design; DOE

23-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree in Occupational Health & Safety
 • Experience 1 year in Safety field
 • Managing and controlling whole safety jobs

23-May-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.