• เพศ หญิง/ชาย อายุตั้งแต่ 22 ปี ขึ้นไป
 • ใฝ่เรียนรู้ และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
 • สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

29 mins ago

 

Applied
 • งานเชื่อมเหล็กประกอบผลิตภัณฑ์บริษัท
 • เพศชาย อายุตั้งแต่ 20 - 35 ปี
 • มีใจรักในงานที่ทำ มีความขยัน อดทน

29 mins ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุตั้งแต่ 25 - 35 ปี
 • ปวส. - ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • ควบคุมกระบวนการผลิตงานเชื่อม

29 mins ago

 

Applied
 • เพศชาย
 • ไม่จำกัดอายุ
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

29 mins ago

 

Applied
 • Lean / Six Sigma certification
 • Degree or higher in an engineering discipline
 • 8 years of work experience in manufacturing

29 mins ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Male / Age 25-35 years old.
 • Bachelor's Degree in Engineering.
 • Control New Product

29 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's in Mechatronics,Instrument Engineering
 • Install and commission the equipment
 • Create project planning

31 mins ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา หรือที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในด้านงาน Precast หรือโรงงานหล่อ

31 mins ago

 

Applied
 • Degree or Master’s Degree in Mechanical
 • 10 years experience in engineering design
 • At least TOIEC score 600

31 mins ago

 

Applied
 • Bachelor in Engineering or Science
 • C# .NET , UML, C/C++, Java, Python
 • Good command of written and spoken in English

31 mins ago

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Industrial Design, Mechanical
 • 2+ years’ experience in mechanical design
 • Ability to plan, schedule, co-ordinate

32 mins ago

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Industrial Design, Mechanical
 • 2+ years’ experience in mechanical design
 • Ability to plan, schedule, co-ordinate

32 mins ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree or Higher in engineering
 • 2-3 years of working experience Casting simulation
 • Experience in a programming of Procast

32 mins ago

 

Applied
 • Bachelor degree or Master degree in Engineer
 • 2-3+ years of relevant work experience
 • Good spoken and written English and Japanese

32 mins ago

 

Applied
 • Making plan and monitor for installation
 • Set and control budget for purchasing
 • Handle and monitor machine installation

32 mins ago

 

Applied
 • Master’s Degree in Engineering
 • Experience with product health and safety preferre
 • At least 5 years of experience in gypsum building

33 mins ago

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 28 ปี ขึ้นไป
 • จบการศึกษา ป.ตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 5 ปี ขึ้นไป

33 mins ago

 

Applied
 • to work with very famous group company in the worl
 • to work in big organization with benefits
 • to utilize your Warehouse and Procurement skills

19-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • to work with very famous group company
 • to work in big organization with benefits
 • to utilize your Mechanical skill

19-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Experience in Electric chemical Plant.
 • Male age 30-45 years old.
 • MIS reports, Project progress report, Engineering.

18-Feb-17

 

Applied
 • Instil, drive, maintain and improve upon
 • Establishing and monitoring OH&S KPI in the region
 • Regularly assess safety and environmental issues

17-Feb-17

 

Applied
 • ปวส./ปริญญาตรี การไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์
 • เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • รับผิดชอบด้านการอนุรักษ์พลังงานของโรงงาน

17-Feb-17

 

Applied
 • Experience in molding injection,thermoforming tray
 • Knowledge in SPC , DOE and FMEA.
 • Good command in English.

17-Feb-17

 

Applied
 • Thai / Age is over 30 years old / Good English
 • Degree in Health & Occupational with Safety Cert.
 • 3 years at least in safety & envi. in MNC

17-Feb-17

 

Applied
 • Degree in Occupational Health & Safety
 • Monitoring & controlling plant EHS functions
 • Very good communication skills in English

17-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Male( Experience in Maintenance Manager 10 years )
 • B.E ( IE, EE, ME )
 • Excellent in English language

17-Feb-17

THB45k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า
 • มีความรับผิดชอบ
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

17-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • จบการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรม
 • มีประสบการณ์ อย่างน้อย 2 ปี
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป

17-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • จบการศึกษาปวช, ปวส, ปริญญาตรี โยธา, ก่อสร้าง
 • มีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป

17-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • ควบคุม ดูแลงานในโรงงาน
 • วางแผน พัฒนาผลิตภัณฑ์
 • ชาย , หญิง

17-Feb-17

 

Applied
 • Maintenance Manager
 • Engineering Manager
 • Technical Manager

17-Feb-17

 

Applied
 • 3years working experience as Engineer Manager
 • A Thai citizen. Male
 • ดูแลรับผิดชอบงานฝ่ายวิศวกรรมและซ่อมบำรุง

17-Feb-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรม สาขาเคมี
 • มีประสบการณ์ 0-2 ปีขึ้นไป

17-Feb-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 35-45 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมการผลิต
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

17-Feb-17

 

Applied
 • Male age over 25 Years old
 • Bachelor degree in Mechanic Engineering
 • Ability write Program PLC

17-Feb-17

 

Applied
 • Diploma or Bachelor’s degree in Civil Engineering
 • 5 years of Structural or Civil Supervisor
 • Have the experience for construction on site

17-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • degree or higher in Mechanical, Electrical
 • 5 years experience in relevant of Engineering
 • In depth knowledge of Development & Management

17-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Mold
 • Engineer
 • Packaging design

17-Feb-17

 

Applied
 • Male with at least 5 years in a relevant position
 • Degree in Mechanical, Electrical
 • 10 years’ service experience

17-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Must earn at least 10 years technical experience
 • Age 40-50 years old.
 • Very good command in English

17-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelors or Master Degree in Mechanical
 • Fresh graduate are welcome 2-4 years
 • Good interpersonal skills and the ability to work

17-Feb-17

 

Applied
 • Bachelor degree or higher in Engineering
 • Good command in English of both speaking and writi
 • Direct experience in the safety officer

17-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree in any engineering field rerates
 • Computer skill, English command , Statistical anal
 • 0 – 3 year in Process Engineer or Quality Engineer

17-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree in Engineering.
 • Skills in supervising and training.
 • Good computer literacy such as MS office, CAD.

17-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Degree or higher indirect Industrial Engineering
 • Human relationship skill is a must
 • 4 - 8 years experience in Electronic industries

17-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป วิศวไฟฟ้าหรือเครื่องกล
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ ควบคุมบริหารงานระบบ

17-Feb-17

 

Applied
 • Be able to create spreadsheets, vlookups
 • Ability to compute P & L, calculate markup
 • Ability to apply principles of logical thinking

17-Feb-17

 

Applied
 • ควบคุมการทำงานของพนักงาน
 • เพศชาย อายุ 22-35 ปี
 • ปวช - ปวส สาขาช่างกลโรงงาน,ช่างโลหะ

17-Feb-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.