• เพศชาย อายุ 25-35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • มีประสบการณ์ในการกลั้นน้ำมันดีเซล เป็นอย่างดี

2 hours ago

 

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 30 - 35 ปี
 • ระดับการศึกษา ปวช. - ปริญญาตรี
 • ใช้อุปกรณ์ในการเชื่อมได้ดี

2 hours ago

 

Applied
 • ติดต่อประสานงานงานทางด้านราชการ
 • มีประสบการณ์งานเครื่องจักรกล
 • สามารถทำงานออกต่างจังหวัดได้

2 hours ago

 

Applied
 • International Company
 • Good Career Path
 • Good Benefit

2 hours ago

 

Applied
 • พัฒนาคุณภาพในการผลิตของโรงงานทั้งด้านประสิทธิภาพ
 • การจัดสมดุลสายการผลิต เพิ่มผลผลิตทางด้านการ์เม้น
 • วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี

2 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Male, Age 27+ years old
 • Degree in Mechanical Engineering / Industrial
 • 2+ years’ experience in sales for Industrial

2 hours ago

 

Applied
 • Construction, BIM, MEP and AEC technologies
 • Experience in Solution Selling preferred
 • Travelling in Industrial Estate

2 hours ago

 

Applied
 • Control process of facility construction
 • Coordinate with vendors and customers
 • Supervise site

2 hours ago

 

Applied
 • Thai Nationality
 • BS or equivalent in engineering, MBA preferred
 • More than 3 years’ experience in manufacturing

2 hours ago

 

Applied
 • Bachelor's degree in engineering/ computer science
 • Llaw degree or patent agent certificate is desired
 • Very good spoken and written English

2 hours ago

 

Applied
 • change management
 • business trasformation
 • Business Strategy

2 hours ago

 

Applied
 • Customer requirement hearing and business analysis
 • Perform Fit & Gap analysis and prepare necessary
 • Manage project scope provide alternative solution

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Customer requirement hearing and business analysis
 • Perform Fit & Gap analysis and prepare necessary
 • Manage project scope provide alternative solution

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Customer requirement hearing and business analysis
 • Perform Fit & Gap analysis and prepare necessary
 • Manage project scope provide alternative solution

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 10+ years’ experience in Production Control
 • Any degree in Science or any fields
 • Familiar with Industrial Engineering

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Mechanical or Electrical Engineering
 • Age not over than 35 years old
 • Have car and driving license

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Lubricants, technical explenation
 • Technical sales, steel
 • upcountry visits

2 hours ago

 

Applied
 • Civil and PDMS and oil and gas and contractual,
 • onshore or offshore and design ,plot plans,review
 • Petrochemical, engineer, bid , evaluations

2 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Engineering.
 • 2-year experience in Project Management
 • Assist to prepare/draft change clarifications.

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • To responsible for short and long term budget plan
 • To management for maintenance division
 • To maintain the good relationship with internal

2 hours ago

 

Applied
 • Good Benefit & Salary
 • Basic Knowledge of AUTO Cad
 • Engineering Graduate

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ตรวจสอบอุปกรณ์สัญญาณเตือนภัยที่ติดตั้งให้กับลูกค้า
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี สูง 160 ซม. ขี้นไป
 • ม.6,ปวช.,ปวส.,ปริญญาตรีทุกสาขา

2 hours ago

 

Applied
 • Field service, Service engineer
 • Electronic, Mechanical
 • Home appliances

2 hours ago

 

Applied
 • Accountable for overall project or multiple work
 • Works with the Solution Architect & Data Engineer
 • Define the project resources, their roles

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Site engineer
 • construction
 • permanent

2 hours ago

 

Applied
 • ป.ตรี วิศวกรรมศาสตร์
 • มีความรู้พื้นฐานทางด้านเครื่องมือวัด
 • ช้ภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน เพื่อการสื่อสาร

2 hours ago

 

Applied
 • Pre / After Sales Service Engineering operation
 • Electrical power equipment and control system
 • Direct support to end-user and distributor

2 hours ago

 

Applied
 • เพศชายอายุไม่เกิน 30 ปี
 • ปริญญาตรีวิศวกรรม สาขา อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์
 • มีความรู้เรื่องระบบ Network ,Cloud

2 hours ago

 

Applied
 • Sales and Technical Engineering operation
 • Automation control system, Low / Medium Voltage
 • Project management and solution consultancy

2 hours ago

 

Applied
 • Technical support operation Domestic / Overseas
 • Factory Automation, Machine vision and control
 • Technical advising, troubleshooting and training

2 hours ago

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • ควบคุม ดูแล และตรวจสอบความเรียบร้อยของงานจัดส่ง
 • วิเคราะห์และพิจารณาวิธีการแก้ไขปัญหาการจัดส่ง
 • กำหนดคุณภาพงานปฏิบัติการขนส่ง

2 hours ago

 

Applied
 • Provide team members with up-to-date
 • Perform regular installation and maintenance
 • Be involved in successfully launching the company

2 hours ago

 

Applied
 • Thai Nationality
 • Degree in computer Engineering, Electronic
 • 2 years experience in technical implementation

2 hours ago

 

Applied
 • B.S. (M.S. preferred) in Engineering
 • 3 year’s experience in Product Engineering
 • Hands-on experience in failure analysis

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Business process improvements and process design
 • Develop solutions to support business objectives
 • 5 years in Process Development ,Project Management

2 hours ago

 

Applied
 • Experience from Food Instrument, Food Machinery
 • Food, Packaging, Beverage business
 • Strong in Sales

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree
 • Gas or Chemical experience
 • Good knowledge in written and spoken English.

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Experienced in HSE for clients
 • Speak Good English
 • Can Travel

2 hours ago

 

Applied
 • experienced in waste water treatment maintenance
 • sales skills with good English
 • One man show

2 hours ago

 

Applied
 • กำลังศึกษา หรือ จบปริญญาตรี จากสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถถ่ายทอดความรู้ได้อย่างชัดเจน
 • รักการสอน รักเด็ก ใจเย็น ชอบหาความรู้เพิ่มเติม

2 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย
 • อายุ 24 ปีขึ้นไป
 • สามารถขับรถยนต์ได้

2 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย
 • ขับรถยนต์ได้ และมีใบขับขี่
 • สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

2 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย
 • อายุ 24 - 35 ปี
 • สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้

2 hours ago

 

Applied
 • 3 years in the field of M&E engineering
 • Degree of Engineering; Mechanical, Electrical
 • Good command of English

2 hours ago

THB30k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • Over 7 years of Warehouse Management
 • Age not over 45 years old, Male/ Female
 • Good Command of English

2 hours ago

THB30k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Exp. 1-2 years in Electrical/ Cooling System
 • Degree in Electrical Engineer is a plus
 • Ability to communicate in English

2 hours ago

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor Degree of Mechanical Engineering
 • Reviewing and implementing production check
 • Market situation analysis, Documenting test

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ เครื
 • มีความเข้าใจการทำงานแผงวงจร
 • ให้ความรู้และแนะนำข้อมูลเชิงเทคนิคแก่ลูกค้า

2 hours ago

 

Applied
 • มีความตั้งใจและละเอียดในการทำงาน
 • สามารถทำงานเสร็จตามเวลาที่กำหนด
 • ถ้ามีประสบการณ์การออกแบบ CAD จะพิจารณาเป็นพิเศษ

2 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.