• เพศชาย อายุ 25 - 40 ปี
 • วุฒิ ปวส. - ป.ตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
 • Auto Cad 2D, 3D / Solid work / Inventor

5 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 21 - 40 ปี
 • เชื่อมประกอบโครงสร้างผลิตภัณฑ์ตามแบบการผลิต
 • ออกบริการติดตั้งเครื่องชั่งน้ำหนัก และ งานซ่อม

5 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 21 - 35 ปี
 • มีความรู้เกี่ยวกับโปรแกรม PLC
 • มีประสบการณ์ในสายงานอย่างน้อย 1 ปี

5 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 21 - 35 ปี
 • สาขาอิเล็คทรอนิกส์หรือที่เกี่ยวข้อง
 • ออกบริการงานนอกสถานที่ ติดตั้งและบริการ แก้ไขปัญหา

5 hours ago

 

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 1 ปี ขึ้นไป

6 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Male or Female, age 26 - 35 years old.
 • Bachelor’s Degree in Mechanical or related field.
 • Minimum 5 years experience

11 hours ago

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • Field Service Engineer
 • technical support
 • X-Ray

22 hours ago

 

Applied
 • ออกแบบ ถอดแบบประมาณราคาได้
 • ถอดปริมาณ BOQ
 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป

22 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมโยธา
 • ควบคุมงบประมาณโครงการ
 • บันทึก แก้ไขแบบก่อสร้าง งานโครงสร้างและสถาปัตย์

22 hours ago

 

Applied
 • ติดตั้งงานอลูมิเนียม - กระจก
 • เชื่อม ประกอบ ติดตั้งงานสแตนเลส
 • เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป

22 hours ago

 

Applied
 • Thai nationality only, male, age 45-50 years old
 • Bachelor degree or higher in Engineering field
 • Minimum 5-10 years of experience in engineering

22 hours ago

 

Applied
 • Male/Female, Thai Nationality, 25-40 years old
 • 3-5 years working experience as sale of car parts
 • Be able to work on Saturday

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ・ Age 35 years old up
 • ・ Bachelor's Degree in Mechanical engineer
 • ・ Having strong knowledge of Mechanical Parts.

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • SMT
 • EMS Business
 • BOM/Revised/Control Production Plan

22 hours ago

 

Applied
 • ติดตั้งระบบไฟฟ้าและแผงเกจควบคุม
 • ติดตั้งระบบไฟฟ้าตัวเครื่องยนต์
 • ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าที่ชำรุดให้ใช้งานได้

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
 • มีใบ กว.

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีในสาขา วิศวกรรมโยธา หรือก่อสร้าง
 • มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 3 ปี
 • มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

22 hours ago

 

Applied
 • supplier quality engineers
 • process improvement
 • plastic injection

22 hours ago

 

Applied
 • มีใจรักงานด้านบริการ
 • ชอบงานด้านการสื่อสาร ประสานงานและตอบคำถามลูกค้า
 • มีความรู้ด้านเครื่องใช้ไฟฟ้าจะพิจารณาเป็นพิเศษ

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • พูดภาษาอังกฤษได้ดี
 • มีความรู้เกี่ยวกับการทำงานระบบ
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป

22 hours ago

 

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 1 ปี ขึ้นไป

22 hours ago

 

Applied
 • Male/Female, Thai Nationality, Age 21-35
 • Vocational degree or higher
 • Knowledge of electronic and electricity

22 hours ago

 

Applied
 • Male/Female not over 30 years old
 • Bachelor degree of Quality Engineer
 • 2 Years up for experience in Quality Engineer

22 hours ago

 

Applied

Quality Engineer

Abatek (Asia) Co., Ltd.

Bangkok Area - Samutprakarn

 • Bachelor’s degree in Industrial or Mechanical
 • Knowledge of Quality Management System, ISO
 • Good command of English

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree in Electronic Engineering
 • 3-5 years’ experience in manufacturing environment
 • Good command of English

22 hours ago

 

Applied
 • 5-year in industrial product sales & marketing
 • MBA + BS Engineering prefered
 • Excellent command of spoken and written in English

23-Apr-17

 

Applied
 • ดูแลงานซ่อมบำรุงในโรงพยาบาล
 • เพศชาย อายุ ขั้นต่ำ 20-35 ปี
 • ปวช.- ปวส. สาขาไฟฟ้ากำลัง ,อิเล็กโทรนิค,ช่างกล

23-Apr-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 23-33 ปี
 • ปวส.ขึ้นไป สาขาวิศวกรรมเครื่องยนต์ / ไฟฟ้า
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล

23-Apr-17

 

Applied
 • Male, Diploma Civil/Architect/Electrical
 • Experienced handling project / eqp service manage
 • Placement: Thailand

23-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Thai national, age between 25 - 35 years
 • degree in Engineering (IE, ME, EE, Instrument)
 • 3 years’ experience in Quality Engineering

23-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Male, Age 26-35 years old
 • Bachelor's Degree in Mechanical engineer
 • Minimum 3 years experience in a related field

22-Apr-17

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • ประสบการณ์ 0-1 ปีขึ้นไป ทางด้านการจัดการสิ่งแวดล้อ
 • สามารถใช้โปรแกรมMicrosoft office ได้เป็นอย่างดี
 • รับผิดชอบงานด้านระบบISO 14001

22-Apr-17

 

Applied
 • BA in Engineering (IE, ME, Instrument)
 • 0-4 years’ experience in process engineering
 • Good command of English

22-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Opportunity to utilize your construction skill
 • Able to acquire knowledge about interior
 • Able to acquire knowledge about constrution

22-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์ : 0-2 ปี
 • เพศ ชาย หญิง อายุระหว่าง 25 – 35 ปี
 • สามารถ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี

22-Apr-17

 

Applied
 • ปวส. – ปริญญาตรี สาขา อุตสาหกรรม
 • ประสบการณ์ QA/QC 2 ปี
 • มีความรู้การจัดการ ด้านเครื่องมือวัด

22-Apr-17

 

Applied

Safety Officer

Abatek (Asia) Co., Ltd.

Bangkok Area - Samutprakarn

 • Bachelor Degree in field related to Safety
 • 3 years relevant work experience
 • Good personality, interpersonal skills

21-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี
 • ประสบการณ์ในการทำงาน 1-5 ปี
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล, ไฟฟ้า

21-Apr-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี
 • ประสบการณ์ในการทำงาน 1-5 ปี
 • มีรถยนต์ส่วนตัว

21-Apr-17

 

Applied
 • Maintain and improve the quality control system
 • Verify in process problems & implement improvement
 • Operate the calibration system

21-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Safety & Security manager in international retail.
 • Great career advancement, welfare, training.
 • Leadership, communication, problem-solving.

21-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • บริหารงานด้านบริการ ซ่อมบำรุงเครื่องจักรของลูกค้า
 • วางแผนงานการทำงานในการให้บริการ
 • ควบคุมดูแลงานให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้

21-Apr-17

 

Applied
 • รับผิดชอบงานระบบไฟฟ้า ซ่อมบำรุงเครื่องจักร
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวช.-ปวส. สาขาไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์ด้านซ่อมบำรุง จะพิจารณาเป็นพิเศษ

21-Apr-17

 

Applied
 • work for one of the biggest Japanese companies
 • opportunity to brash up your Electrical Engineer
 • degree in Electrical Engineering or other related

21-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Minimum 2 years experiences.
 • Degree in Occupational Health and Safety.
 • Ability to communicate in English is an advantage.

21-Apr-17

 

Applied
 • Use 6sigma, LEAN
 • Bachelor's Degree in Engineering
 • Good in English communication

21-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Use 6sigma, LEAN
 • Bachelor's Degree in Engineering
 • Good in English communication

21-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย
 • ปวช. ขึ้นไป สาขาไฟฟ้า เครื่องกล
 • ดูแลและซ่อมบำรุงระบบเครื่องจักร

21-Apr-17

 

Applied
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก
 • ปวส. สาขาไฟฟ้า หรือสาขาวิชาอื่นๆ ขึ้นไป
 • มีรถยนต์เป็นของตัวเอง

21-Apr-17

 

Applied
 • ตรวจเช็คระบบไฟฟ้าระบบ ภายในอาคาร
 • ปวช. ขึ้นไปสาขาไฟฟ้ากำลัง
 • ประสบการติดตั้งเดินระบบไฟฟ้าอย่างน้อย 1 ปี

21-Apr-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.