• เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 24 - 35
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ปฏิบัติหน้าที่งานด้านความปลอดภัยทั้งหมดของบริษัทฯ

7 hours ago

 

Applied
 • Bachelor degree in Electronic Engineering
 • Age 35 -45 years Fluent in English, Japanese
 • 10 years in Electronic manufacturing

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Mechanical or Electrical Engineer
 • Age not over than 35 years old
 • experience in after sales service job

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 2 years of experience in technical serrvice job
 • Working experience in a technical service
 • People management skill and Communication skill

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Graduated in Mechanical Engineer.
 • Experience sale to general industry.
 • Good command in English.

10 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Bachelor’s Degree in Chemical, Polymer
 • 2 years as Sales in Masterbatch,Pigments
 • Achieve objectives and sales target.

13 hours ago

 

Applied
 • Test design, Implementation, and execution
 • 0 - 10 years exp. in software QA and testing
 • Basic microcontroller knowledge

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • PLC PROGRAM
 • AUTO CAD
 • มีความรับผิดชอบสูง

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Thai National. Aged over 40 years old.
 • Bachelor’s Degree or higher in Civil Engineering.
 • At least 15 years’ experience as a Project Manager

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Sales service
 • Sales engineer
 • Sales Techical

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • * Exciting role with European Giant Company
 • * Great opportunity to join a highly dynamic MNC
 • Financial Planning & Analysis Manager -

23 hours ago

 

Applied
 • Age not over 30 years old
 • Degree in Mechanical, Electrical Engineer, IE
 • Good English Communication;New Graduate is welcome

23 hours ago

THB35k - 45k /month

Applied
 • Experience in the integrated circuit assembly
 • Experience in semiconductor manufacturing
 • Communicating with customer for new project

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Diploma or Bachelor degree in Environmental
 • 1-3 years up in Mechanical design
 • Male or Female Age 20-30 Year old

23 hours ago

 

Applied
 • บริหารงานก่อสร้าง / ปรับปรุงสถานีบริการน้ำมัน
 • ตรวจสอบการจัดทำ Basic Design และ Detail Design
 • ปริญญาตรี-โท วิศวกรรมศาสตร์ โยธา

23 hours ago

 

Applied
 • Create and sustain change control management
 • Review the completeness for all requested PCN
 • Monitoring project progress and performance

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมโยธา / ก่อสร้าง
 • วิเคราะห์และออกแบบงานวิศวกรรมโครงสร้าง
 • มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกร กว

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Ensure technical aspects in the workshop area
 • Installation equipment and commisioning
 • Able to understand the drawing diagrams very well

23 hours ago

 

Applied
 • มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมระดับภาคีขึ้นไป
 • สามารถปฏิบัติงานภายใต้ความกดดันได้เป็นอย่างดี
 • สามารถใช้ Microsoft Office, AutoCAD เป็นอย่างดี

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • สามารถประจำโครงการในกรุงเทพฯได้ทุกเขต

23 hours ago

 

Applied
 • เพศ ชาย / หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมโยธา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการทำงานสายงานก่อสร้าง

23 hours ago

 

Applied
 • Bachelor or Master degree in logistic management
 • Good command of English
 • Proficient in computer literacy

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor or Master Degree Telecommunication
 • More than 5 years experience
 • Having good knowledge in data communication

23 hours ago

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา
 • มีความรู้ทักษะการคำนวณตัวเลขเป็นอย่างดี
 • ผ่านงานควบคุมงานก่อสร้างมาด้วยจะพิจารณาเป็นพิเศษ

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 2-3 years experience in technical sales
 • Ideally, experience and knowledge in servicing
 • Experience in dealing with customers

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ทดลองส่วนผสมคอนกรีตให้ลูกค้า
 • จัดทำเอกสารผลการทดลอง
 • ปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการลูกค้า

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีอาหาร
 • ประสบการณ์ในตำแหน่งงาน 1 - 3 ปี ขึ้นไป

23 hours ago

 

Applied
 • ปวส. ช่างไฟฟ้า
 • เพศชาย อายุ 20 – 35 ปี
 • มีประสบการณ์ 1 - 3 ปีขึ้นไป

23 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย ประสบการณ์ 8-10 ปี
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า
 • มีความรับผิดชอบต่องาน

23 hours ago

 

Applied
 • เพศชายอายุระหว่าง 25-30
 • การศึกษาระดับปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์สาขาเครื่องกล
 • จะต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (กว.)

23 hours ago

 

Applied
 • 7 years’ work experience in selling products
 • Bachelor’s Degree or Master’s Degree in Electrical
 • Ability to travel domestically frequently

23 hours ago

 

Applied
 • Knowledge in RF and Microwave is a must
 • Experienced in Electronics Manufacturing industry
 • Develop business plan & marketing programs

23 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Engineer
 • Must be familiar with instruction manual reading
 • Should have two to four year’s experience

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ดูแลติดตั้งอุปกรณ์ติดตามยานพาหนะ (GPS)
 • ตรวจสอบ ดูแล อุปกรณ์ติดตามพาหนะ GPS
 • ปวช. ขึ้นไป สาขาไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ช่างยนต์

23 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25-35 ปี
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาอาชีวอนามัย
 • ประสบการณ์ดูแลด้านความปลอดภัย 1 ปีขึ้นไป

23 hours ago

 

Applied
 • Study, anaylyze, improve production process
 • Apply lean process to improve production process
 • 1-2 years of experiences in manufacturing

23 hours ago

 

Applied
 • Thai, Male or Female, age not over 40 years
 • Measure and take off quantities for architectural
 • Interpret engineering drawings and specifications

23 hours ago

 

Applied
 • Diploma/Degree in Electrical Engineering
 • Preferably 2 or more years of working experience
 • Programming experience in IEC 61131-3

23 hours ago

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • Support regulatory control & compliance
 • Company expert for chemical regulatrory
 • Registration of Existing Substance in product

23 hours ago

THB45k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • ออกแบบและพัฒนาวงจรอิเล็กทรอนิกส์
 • เพศ: ชาย/หญิง อายุ: 21-25 ปี ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ในการใช้งานโปรแกรม Advance Design System

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี / โท ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์
 • มีความขยัน ใฝ่เรียนรู้ อดทน ตั้งใจ มีจริยธรรม
 • สามารถร่วมงานเป็นทีม ทำงานร่วมกับผู้อื่น

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ดูแลงานระบบเครื่องกล
 • สามารถดูแบบเป็น แก้ไขแบบหน้างานได้
 • สามารถเขียน Auto Cad 3D หรือ Auto desk

16-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor or Master degree in Engineering
 • Fluency in English
 • 18 months, includes 3 rotations

16-Jan-17

 

Applied
 • BA in Civil Engineer
 • Sales Engineer (construction business)
 • Well understand construction market trend

16-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Engineering.
 • Good command in English is a must.
 • Experience in CI and Manufacturing process.

16-Jan-17

 

Applied
 • Able to work in one of the largest Japanese
 • Able to work a building near BTS Asok station
 • Opportunity to work for Japanese company

16-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Able to run equipment controlled PLC
 • Oversee and direct the installation of the entire
 • Modifying existing control systems

16-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • engineer structure
 • civil engineer
 • real estate

16-Jan-17

 

Applied
 • Substation and technical and leadership , manager
 • Power , Delivery staff, consulting ,engineering
 • knowledge and engineering and design

16-Jan-17

 

Applied
 • Mechanical , technical ,specialist ,supervisory
 • power industry, EPC , Consulting , Engineer
 • professional registration , licensure

16-Jan-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.