• วุฒิการศึกษา ปวช-ปวส. อิเล็คทรอนิก
 • อายุไม่เกิน 30 ปี
 • สามารถทำงานกะ และล่วงเวลาได้

49 mins ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกปริญาตรี สาขา อิเล็คทรอนิกส์
 • ออกแบบ งานเครื่องกล โดยใช้ โปรแกรมประเภท 3D
 • มีความสามารถใช้โปรแกรม MS Office

1 hour ago

 

Applied
 • ปริญาตรี สาขาอิเล็คทรอนิกส์, โทรคมนาคม
 • อายุไม่เกิน 35 ปี
 • มีประสบการณ์พิจารณาให้ปีละ 5%

1 hour ago

 

Applied
 • Architectural drafters
 • Newly set up
 • excellent opporunities

1 hour ago

 

Applied
 • Thai nationality, age over 35 years old
 • Degree in Electrical, Automation
 • Fluent in English communication skills

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Manage Sales volume and monitoring market share
 • Managing dealer business to ensure profitability
 • Understanding customer needs

3 hours ago

 

Applied
 • มีความสามารถและทักษะทางด้านการซ่อม
 • ซ่อมรถวีลแชร์ และเตียงพยาบาล
 • ดีลกับลูกค้าเพื่อซ่อมของให้ตรงตามความต้องการ

3 hours ago

 

Applied
 • Power source and generator knowledge
 • Strong sales strategy
 • Fluent in English

3 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 20 -35 ปี
 • ติดตั้งและซ่อมแซมงานเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า มอเตอร์
 • มีประสบการณ์ด้านเรื่องปั๊มต่าง ๆ จะพิจารณาเป็นพิเศ

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุระหว่าง 28-35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขา วิศวกรโยธา
 • วางแผนควบคุมดูแลงานเกี่ยวกับด้านวิศวกรรมโยธา

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุระหว่าง 25-30 ปีขึ้นไป
 • ควบคุมดูแลงานติดตั้งงานระบบ ประปา ไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการผู้รับเหมา

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 25-35 ปีขึ้นไป
 • ควบคุมงานระบบไฟฟ้าของสระว่ายน้ำ
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับการติดตั้งงานระบบไฟฟ้า

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 25-35 ปีขึ้นไป
 • ควบคุมงานระบบไฟฟ้าของสระว่ายน้ำ
 • มีประสบการณ์ทำงาน 2 ปีขึ้นไป

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ
 • ประสบการณ์(ปี) : 5 ปีขึ้นไป

4 hours ago

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิงทุกช่วงอายุ
 • วุฒิปริญญาตรี วิศวไฟฟ้าหรือเครื่องกล
 • ประสบการ์ณ 5 ปีขึ้นไป

4 hours ago

 

Applied
 • เพศ : หญิง , ชาย อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาเอก
 • ประสบการณ์(ปี) : 5ปีขึ้นไป

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 5 ปีขึ้นไป

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ / สถาปัตยกรรม
 • มีประสบการณ์ 10 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้โปรแกรม MS Office และ Auto CADได้ดีมาก

14 hours ago

 

Applied
 • Bachelor/Master Degree in : Mechanical/Industrial
 • Have an Engineering License
 • Familiar with AutoCAD

14 hours ago

THB25k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Degree in Metallurgical Engineering
 • New graduated in welcome
 • Knowledge in Metallurgy

14 hours ago

 

Applied
 • Male or Female, age 25-35 years old.
 • 1-2 years experience in Project.
 • Can work independently.

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • จัดทำ BOQ งานเพิ่มเติม ตรวจสอบปริมาณวัสดุ และ Spec
 • สามารถติดต่อประสานงานได้ดี
 • มีความรับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบ

14 hours ago

 

Applied
 • Male/Female age between 28-38 years old
 • Degree in Interior Design,Architecture or related
 • Excellent in project management skill

14 hours ago

 

Applied
 • ทำงานที่เกี่ยวข้องกับ จป. ในบริษัท ทั้งหมด
 • เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 25 - 30
 • ปริญญาตรีสาขาวิชาชีพความปลอดภัย (จป.วิชาชีพ)

14 hours ago

 

Applied
 • มีหนังสือรับรองจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 • มีประสบการงานช่างอาคารสูงอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 • ขับรถยนต์ และจักรยานยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับขี่

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช. - ปริญญาตรี
 • เพศชาย อายุ 21 ปีขึ้นไป
 • ดูเเลระบบไฟฟ้า ประปา

14 hours ago

 

Applied
 • อายุไม่เกิน 29 ปี
 • ปวช.-ปริญญาตรี ทางด้านไฟฟ้าหรืออิเล็กทรอนิกส์
 • มีความรู้เรื่องโปรแกรม PLC

14 hours ago

 

Applied
 • Good personality
 • Good English
 • Good attitude

14 hours ago

 

Applied
 • An opportunity to work for the Japanese company
 • Get involved in the expansion of its business
 • work with high stability global scale organization

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 5 years in project management
 • Male or female, aged between 35 - 45 years
 • Good planning, organisational and leadership skill

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ไม่จำกัดอายุ ไม่จำกัดเพศ
 • จบระดับปริญญาตรีขึ้นไป คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

14 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Mechatronics
 • Male. Thai nationality, aged 35-45 years old
 • 5 years of work experience in project sales

14 hours ago

 

Applied
 • Experiences in selling Automation products
 • Electrical, Mechanical, Electronics, or Automation
 • Able to travel upcountry

14 hours ago

THB35k - 45k /month

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านคลังสินค้า/สโตร์/ขนส่งและซ่อมบำรุง
 • ไม่จำกัดเพศ/จบการศึกษาระดับ ปวส.-ปริญญาตรี/อายุ 28
 • ประสบการณ์ด้านธุรกิจก่อสร้างจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษา ปริญญาตรี สาขาก่อสร้าง
 • ทนสภาวะความกดดันได้ดี

14 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัย
 • มีความคล่องตัวสูง

14 hours ago

 

Applied
 • 5-8 years of experience in process improvement
 • Knowledge of WCM (World Class Manufacturing)
 • Six Sigma Black Belt

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Develop new markets and maintain with customers
 • Good English, 1-3 years of experiences
 • Good personality and presentation skills,

14 hours ago

THB20k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • Male or female, aged over 30 years old.
 • Bachelor’s degree or higher in mechanical
 • Business level fluency in English.

14 hours ago

 

Applied
 • 4 years production planning and material planning.
 • Exp. continuous processing & job orders processing
 • execute plan and manage deviation

14 hours ago

 

Applied
 • Piping Designer (Oil/Gas) , Petrochemical/Refinery
 • AutoCAD, PDMS, Smart Plant P&ID’s, Auto Plant,
 • 3D model (Autoplant, PDMS)

14 hours ago

 

Applied
 • Piping , Engineer (Oil/Gas) , Petrochemical , Refi
 • AutoCAD, PDMS, Smart Plant P&ID’s, Auto Plant,
 • 3D model (Autoplant, PDMS)

14 hours ago

 

Applied
 • Handle all customer’s complaints and on-site
 • Deal with all quality related matters
 • Maintain and improve customer satisfaction

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male or female, Thai Nationality only
 • 2 years experience in Chemical and Plastic regardi
 • Ability to multi-task and working dependently

14 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • สามารถประจำโครงการในกรุงเทพฯได้ทุกเขต

14 hours ago

 

Applied
 • เพศ ชาย / หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมโยธา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการทำงานสายงานก่อสร้าง

14 hours ago

 

Applied
 • Experience >10yr in business development career.
 • Bachelor ' s in Chemical , Electrical or relate fi
 • Strategic planning is a must.

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ / สถาปัตยกรรม
 • มีประสบการณ์ 10 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้โปรแกรม MS Office และ Auto CADได้ดีมาก

14 hours ago

 

Applied
 • Managing site construction work
 • Planning and inspecting the construction
 • Finishing the construction and handing it over

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 • ขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับขี่

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.