• มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต
 • มีความร้ทางด้าน IP Network (Routing & Switching)
 • มีความสามารถในการ Configure อุปกรณ์ Router/Switch

6 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office
 • มีความกระตือรือร้น และทำงานภายใต้ความกดดันได้

8 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • 8-10 years’ experience in managing CS Network
 • Strong people management skills
 • Technical background

10 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิวศบ.สาขาไฟฟ้า หรือสาขาเครื่องกล
 • ปสก.บริหารงานวิศวะระบบอาคารสูงอย่างน้อย 5 ปี
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

3 hours ago

 

Applied
 • Analyze ASEAN automotive movement
 • Monitor market competition and product competitive
 • Product strategy and product planning

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Minimum 3 years’ working experience
 • Degree
 • Good command of English

3 hours ago

 

Applied
 • Bachelor/Masters Engineering
 • Oversees assembly processes and operations
 • Subcon Management

3 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Occupational Health & Safety
 • At least 1 year experience in safety
 • Computer literacy: MS Office and so on

3 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Engineering (Mechanical)
 • 0-3 years of experiences in maintenance services
 • Good communication skills,

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Experience in the IT infrastructure field.
 • Experience with the Linux OS
 • Good communication skill both Thai and English

3 hours ago

 

Applied
 • Male/Female, Thai Nationality, 38-45 years old
 • Bachelor degree in Mechanical Engineering
 • 8-10 years working experience in automotive

3 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • ควบคุมและแก้ไขปัญหา กำกับดูแลทีมช่าง
 • สามารถขับรถยนต์ได้ พร้อมมีใบขับขี่

9 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 20 - 35 ปี
 • บริการซ่อมอุปกรณ์ Cold Drink ในตลาด
 • ปวช. ขึ้นไป สาขาไฟฟ้า, อิเล็คฯ

9 hours ago

 

Applied
 • ควบคุมดูแลงานก่อสร้างของโครงการ
 • ควบคุมดูแลด้านความปลอดภัยในการทำงาน
 • รายงานความคืบหน้าของโครงการให้ผู้บังคับบัญชา

9 hours ago

 

Applied
 • 5 years’ experience in Signaling Design/Test
 • Electrical Engineering
 • Good command in English

9 hours ago

 

Applied
 • Bonus 4mths, Transportation, Company Car Provided
 • International Trading of Factory Automation
 • Over 10yrs exp of, FA Engineer of Management

9 hours ago

 

Applied
 • Oversee Onshore yard preparation, yard activities
 • Provide recommendation on Waste management
 • Familiar with Wellhead Platform Design

9 hours ago

 

Applied
 • New Graduated
 • Bachelor' s Degree
 • Mechanical Engineer

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bonus 4mths, Transportation,
 • International Trading of Factory Automation
 • 5 -10yrs exp of, FA Engineer / Service Engineer

9 hours ago

 

Applied
 • Bachelor in Electrical or Electronic Engineer
 • At least 8 years of experience in service
 • Fluent in English communication skill

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor Degree in Mechanical/ Electrical Engineer
 • 2 yrs+ exp as Service Engineer/ Maintenance
 • Exp in calibrating, instrument is advantage

9 hours ago

THB20k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • production management, project management
 • Electronic device, Factory Automation
 • CAD(2D)system development

9 hours ago

 

Applied
 • Min 5 yrs exp. in Sales of power products
 • Sales Skills in Industrial & Power Field
 • Experiences in handling projects

9 hours ago

 

Applied
 • Semiconductor and electronic device
 • Purchasing, inventory, Japanese N3
 • SCM (Supply Chain Management)

9 hours ago

 

Applied
 • Leading, European chemical specialist
 • Regional exposure
 • Dynamic working enviroment

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Degree Holder in either an Engineering, Industrial
 • 3 years experience as a manufacturing
 • Experience in TPM would be advantageous

9 hours ago

 

Applied
 • Education : Engineering or Marketing
 • Have an own car
 • Accept: New Graduated and No Experience

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Engineering field
 • Female, Thai Nationality only
 • 10 years experiences as a building manager

9 hours ago

 

Applied
 • Degree or higher in Computer Engineering
 • 5 years experiences in desktop support
 • Familiar with mac windows

9 hours ago

 

Applied
 • Male, Thai Nationality, 30-40 years old
 • Bachelor degree in Electronic engineering
 • 3-5 years working experience as sales engineer

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male/Female, Thai Nationality, 25-30 years old
 • degree in Mechanical or Electrical Engineering
 • 3-5 years working experience in related fields

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male/Female, Thai Nationality, 28-40 years old
 • degree in Mechanical Engineering or Mechatronics
 • 2-4 years working experience in machinery sales

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Have 10+ years of experience in offshore oil
 • Coordinate as focal point of contact for Company
 • HC gas and Mercury measurement

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Have 10+ years of experience in oil and gas
 • Experiences in managing of materials inventory
 • Oversee Onshore yard preparation, yard activities

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Mechanical Engineering/ Industrial
 • experience in OEM sales for Industrial products
 • Good command of written and spoken English

9 hours ago

 

Applied
 • Based in Bangkok Head Office
 • Minimum of 7 years experience in similar field
 • Upto 120k plus benefit

9 hours ago

THB90k - 120k /month

Applied
 • Bachelor’s/Master degree in Chemical,Petrochemical
 • 5 years of experience in marketing, sales, product
 • Strong analytical, communication, and presentation

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree or higher in Engineering
 • 10 years experience in Sales Representative
 • Review brief bidding document & contract

9 hours ago

THB30k - 55k /month

Applied
 • Provident Fund, Group Health Insurance
 • Annual Leave
 • Mater's/Bacherlor' Degree

9 hours ago

 

Applied
 • Opportunity to work in the innovative company
 • Be able to be chosen to work and study in Kobe
 • An opportunity for career advancement

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • to work in the innovative company that grow up
 • brush up your specialized skills
 • career advancement as they review twice a year

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ติดตั้งระบบ ฯ ให้บริการลูกค้าของบริษัท ฯ
 • ปริญญาตรี สาขาโทรคมนาคม
 • สามารถทำงานเป็นทีม หรือคนเดียวได้

9 hours ago

 

Applied
 • Master or Bachelor degree in Engineering
 • 8 years of experience in construction
 • Strong written and verbal English communication

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี - โท สาขาวิศวกรรมโยธา, MBA
 • ประสบการณ์ในการควบคุมงานก่อสร้าง อย่างน้อย 5 ปี
 • มีใบประกอบวิชาชีพ ก.ว. สามัญ

9 hours ago

THB55k - 70k /month

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา สถาปัตยกรรม
 • มีประสบการณ์ในการออกแบบโครงสร้าง 1 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรม Auto CAD

9 hours ago

THB25k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • ออกหน้า site งาน ติดตั้งระบบไฟฟ้า, โทรศัพท์ , Lan
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 45 ปี
 • ม.6 - ปวช.

9 hours ago

 

Applied
 • ทำงานติดตั้งระบบสายสัญญาณตาม Site งาน
 • เพศชาย อายุ 19-25 ปี วุฒิ ม 6 หรือ ปวช
 • มีประสบการณ์ การทำงานติดตั้ง สายสัญญาณ

9 hours ago

 

Applied
 • ดูแลรถ ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์ก่อนออกปฏิบัติงาน
 • วุฒิการศึกษา ปวช. ปริญญาตรี
 • สามารถขับรถยนต์เกียร์ธรรมดา และเกียร์ออโต้ได้

9 hours ago

 

Applied
 • Service/Maintenance Engineer
 • Industrial Machinery, Robotic
 • mechanics, electrics, hydraulics and pneumatics

9 hours ago

 

Applied
 • In-depth understanding of industry trends
 • Bachelor degree or above
 • 6 years related product sales and system architect

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.