• เพศชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป
 • ใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้ทำงานเอกสารได้

22 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Strong Knowledge of JdE and Electrolux Product
 • Fluent in English (written and spoken)
 • Existing working relationships across functions

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย / วุฒิ ปริญญาตรี สาขาการเงิน
 • Degree in Engineering discipline or equivalent
 • 3+ years of experience is required

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree in Mechanical, Science, Chemical
 • Technical knowledge about Lubrication specialist
 • Familiar with Automotive,Metal,Food, Textile, Chem

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bonus 3mths,Med Ins,Prvd F,OT Pay,Transp,Full Attd
 • International Manufacturing Machinery Trading Co.
 • Exp. in Maintenance / Service Engineer

2 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Solar epc electrical engineer
 • มีรถยนต์ส่วนตัว, ออกต่างจังหวัดได้
 • มีประสบการณ์ในการเขียนแบบไฟฟ้า และตรวจสอบ

2 hours ago

THB25k - 30k /month

Applied
 • Good knowledge filling and packaging line
 • Strong English communication skills
 • Technical configulation for quotation

2 hours ago

 

Applied
 • Frequent overseas travels
 • Strong English Communication Skills
 • Beverage industry

2 hours ago

 

Applied
 • Installing and commissioning filling and packaging
 • Troubleshooting and inspecting equipment
 • Providing technical support and service

2 hours ago

 

Applied
 • 3 year experience in IP network.
 • Background of IP network,Enhanced routing protocol
 • Support and troubleshoot technical problem.

3 hours ago

 

Applied
 • Mechanical testing (Automotive parts)
 • Operate test equipments
 • Understand testing specifications of automotive

3 hours ago

 

Applied
 • Degree in Civil, Architecture, Mechanical.
 • Experience in commercial building is advantage
 • Candidates at entry level will be considered.

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ISO14001 and OHSAS Audit
 • Having IRCA registered Lead Assessor certificate
 • Able to travel within Asia and up-country.

3 hours ago

 

Applied
 • Factory Automation
 • traceability, production control
 • warehouse management

4 hours ago

 

Applied
 • Bonus,Transportation,Med Ins,Dental Ins,Prov fund
 • Customize or develop programs for ERP
 • 3 years of exp in Programming, ERP Application

5 hours ago

 

Applied
 • BA in Instrumentation, Electrical or relate.
 • 1-3 years after sales service
 • Strong diagnostic skills & good work discipline

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • อายุ 24-30 ปี
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

7 hours ago

 

Applied
 • Bachelor's Degree in Engineer or higher
 • Can work upcountry or on weekend
 • Minimum 2 years experience

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ช่อมบำรุง ออกแบบเครื่องซีสุงพลาสติก
 • ตรวจสอบและวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา ดำเนินการซ่อมบำร
 • อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศ : ชาย อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ 3 ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวช ปวส

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 2 ปีขึ้นไป

10 hours ago

 

Applied
 • Bachelor Degree in Mechanic/Electric/Aeronautical
 • Fresh graduated also welcome
 • Good communication skill in English

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ทำงานอาคารสูงและการบำรุงรักษาเครื่องจักร

13 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต
 • เพศชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ในตำแหน่งหัวหน้างานหรือบริหารจัดการ 3 ปี

13 hours ago

 

Applied
 • Female / Age: 27-40
 • CPD
 • Fair - Good command of English

13 hours ago

THB30k - 45k /month

Applied
 • Project environmental Engineer / EHS engineer
 • 5+ years working experienced from Chemical Plant
 • Holder Environmental Professional Cerfication

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ดูแลระบบอาคารอัตโนมัติ (BAS) ระบบแจ้งเตือนอัคคีภัย
 • ดูแลงานระบบไฟฟ้าคอนโทรล มอเตอร์
 • ดูแลงานระบบปรับอากาศ

13 hours ago

 

Applied
 • Good knowledge in maintain air compressor
 • Good knowledge in Apparel sewing machines
 • 4 yrs+experience as Electrical Technician

13 hours ago

 

Applied
 • อายุ 25 ปี ขึ้นไป ไม่จำกัดเพศ
 • ป.ตรี วิทยาศาสตร์, วิศวกรรมศาสตร์ ที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ในการขายสินค้าอุตสาหกรรม 2 ปี

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • To be responsible for LEED commissioning services
 • To be responsible for conceptual design
 • To applicate of new HVAC concepts

13 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25-35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • มีประสบการณ์ในการกลั้นน้ำมันดีเซล เป็นอย่างดี

13 hours ago

 

Applied
 • Degree in Engineering
 • Have at least 2-3 years of relevant experience
 • Proficient in MS Office and English language

13 hours ago

 

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 30 - 35 ปี
 • ระดับการศึกษา ปวช. - ปริญญาตรี
 • ใช้อุปกรณ์ในการเชื่อมได้ดี

13 hours ago

 

Applied
 • สามารถถอดแบบ ประกอบแบบติดตั้ง
 • เพศ ชาย อายุ 20 - 35 ปี
 • ประสบการณ์ 2 - 4 ปี

13 hours ago

 

Applied
 • Bachelor degree or higher in Engineering
 • Experience in railway / project management
 • Take lead on site activities

13 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
 • ใช้งานโปรแกรม AutoCad,Solid Work,Catiaหรือ Prodesk
 • ทักษะภาษาอังกฤษในระดับดี TOEIC 600 คะแนนขึ้นไป

13 hours ago

 

Applied
 • ติดต่อประสานงานงานทางด้านราชการ
 • มีประสบการณ์งานเครื่องจักรกล
 • สามารถทำงานออกต่างจังหวัดได้

13 hours ago

 

Applied
 • Bachelor's degree or higher in Engineering
 • 10 years experience in Sales Representative
 • Review brief bidding document & contract

13 hours ago

 

Applied
 • International Company
 • Good Career Path
 • Good Benefit

13 hours ago

 

Applied
 • At least 5 years in CNC
 • Good company with good salary, benefits, welfare
 • 30,000 - 65,000 Baht with negotiable

13 hours ago

THB35k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) : 2ปีขึ้นไป
 • ตรวจสอบและติดตามการติดตั้งเครื่องมือ

13 hours ago

 

Applied
 • Male, Age not over 28 years old
 • Bachelor degree in Electrical,Instruments Engineer
 • Experiences in Service/Maintenance/installation

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • พัฒนาคุณภาพในการผลิตของโรงงานทั้งด้านประสิทธิภาพ
 • การจัดสมดุลสายการผลิต เพิ่มผลผลิตทางด้านการ์เม้น
 • วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี

13 hours ago

 

Applied
 • Male, Age 27+ years old
 • Degree in Mechanical Engineering / Industrial
 • 2+ years’ experience in sales for Industrial

13 hours ago

 

Applied
 • 2 years of experience in client account management
 • Fluency in local languages required for business
 • Ability to effectively multiple clients

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Degree or higher in Industrial Engineering
 • Expertise in business process improvement method
 • Strong project organization, facilitation

13 hours ago

 

Applied
 • Construction, BIM, MEP and AEC technologies
 • Experience in Solution Selling preferred
 • Travelling in Industrial Estate

13 hours ago

 

Applied
 • Degree or higher in Industrial Engineering
 • Expertise in business process improvement
 • English communications proficiency

13 hours ago

 

Applied
 • Degree or higher in Industrial Engineering
 • Demonstrated systematic problem solving
 • English communications proficiency

13 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.