• เพศหญิง /ชาย , อายุ 25 - 35 ปี
 • ปวส. - ปริญญาตรี ด้านการบริหารธุรกิจ
 • ประสบการณ์ในการทำงาน 1 - 2 ปี

15 hours ago

 

Applied
 • Engineering
 • Workshop
 • Management

15 hours ago

 

Applied
 • Opportunity to work in one of the leading full
 • Opportunity to work closely with management side
 • Opportunity to utilize Engineering knowledge

15 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา โลจิสติกส์, การจัดการอุตสาหกรรม
 • มีประสบการณ์ด้าน Customer Service อย่างน้อย 2-3 ปี
 • เพศ ชายหรือหญิง 1 ตำแหน่ง

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Experienced in Chemical Manufacturing
 • Experienced in Management Level
 • Experienced to manage subordinates and production

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • At least 2-3 years experience in planning
 • Good command of English skills
 • Strong problem solving, analytical skills

15 hours ago

 

Applied
 • ประสบการณ์เกี่ยวกับงานพลาสติก 2 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านการวัดผลิตภัณฑ์พลาสติก
 • สามารถอ่าน Drawing ได้

15 hours ago

 

Applied
 • ออกแบบแม่พิมพ์พลาสติก
 • มีประสบการณ์มากกว่า 3 ปี เกี่ยวกับแม่พิมพ์พลาสติก
 • รับสมัครนักศึกษาจบใหม่

15 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญาตรี
 • มีประสบการณ์ เกี่ยวกับแม่พิมพ์พลาสติก
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

15 hours ago

 

Applied
 • Specialist in Vehicle Quality Audit
 • Audit supplier and part incoming
 • Conduction of quality improvement plans

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ออกแบบ และ ติดตั้ง ระบบควบคุมไฟฟ้าของเครื่องจักรกล
 • ปริญญาตรี ทางด้าน วิศวกรรมไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์การทำงาน อย่างน้อย 1-2 ปี

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ชาย อายุระหว่าง 22-35 ปี
 • ปริญญาตรี ทางด้าน วิศวกรรมเครื่องกล,อุตสาหการ
 • สามารถขับขี่รถยนต์ได้และต้องมีใบอนุญาตขับขี่

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ออกแบบ และ ติดตั้งเครื่องจักรอุตสาหกรรม
 • ชาย อายุระหว่าง 22-35 ปี
 • มีประสบการณ์งานด้านวิศวกรรม อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เดินสายไฟ ทั้งภายใน - นอก บริษัท ตามไซส์งาน
 • เพศชาย
 • มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ควบคุมและวิเคราะห์ความสามารถเครื่องจักร
 • วางแผนการซ่อมบำรุงเครื่องจักร
 • ปริญญาตรี (วศบ.) เครื่องกล, อุตสาหการ

15 hours ago

 

Applied
 • อายุ 20 - 30 ปี เพศชาย (พ้นพันธะทางทหารแล้ว)
 • สามารถซ่อมบำรุงอุปกณ์ไฟฟ้าได้
 • ตาไม่บอดสี ,ไม่มีรอยสักตามตัว

15 hours ago

 

Applied
 • Male/Female, Thai Nationality, Age 25-35
 • Bachelor's Degree in Mechanical Engineering
 • Good communication of English

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ในสายงาน ไม่น้อยกว่า 10 ปี
 • บริหารจัดการปรับปรุง และตรวจสอบต้นทุนผลิตภัณฑ์
 • มีประสบกาณ์สายงาน Automotive Part

15 hours ago

 

Applied
 • Senior Engineer- Product & Field Engineering
 • Root cause analysis of product issue from field
 • Periodic joint investigation of the product issues

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • At least 3-5 years relevant experience
 • Inspection for chemical products
 • Good command in English

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor Degree in Mechanical Engineer
 • Minimum 3-5 years must be gained
 • Ability to work independently

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor Degree in Mechanical / Electrical
 • Minimum 3-5 years’ experience
 • Ability to work independently

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 2D , 3D operation for drawing.
 • Bachelor's degree in Mechanical or Automotive.
 • Design program such as 3D Auto CAD, Catia and UG.

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Thai Nationality
 • Degree in Industrial, Electrical, Mechanical
 • Good command of English

15 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
 • มีทักษะในการเป็นวิทยากร
 • มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายความปลอดภัยเป็นอย่างดี

15 hours ago

 

Applied
 • Very good in English literacy
 • Bachelor's degree or equivalent combination
 • Minimum of 5 years’ experience in engineering

15 hours ago

 

Applied
 • 2-5 years of experience in Logistics.
 • Age between 25-30 years / Male only.
 • Possess an excellent problem solving skill.

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male, age 35 year old up
 • Over 5 years of experience in factory.
 • Good command of English.

15 hours ago

 

Applied
 • Male/Female Age : 20-30
 • Degree in Electrical Engineer, Instrument Engineer
 • English Proficiency, Computer literate, PLC

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เขียนแบบ ออกแบบ วงจรไฟฟ้า แบบหน้าตู้
 • ปวช. - ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า อิเล็คทรอนิกส์
 • เพศชาย / หญิง อายุ 20 ปี ขึ้นไป

15 hours ago

 

Applied
 • Performance tracking report of sales & Trade
 • Analyze condition market and provide, analyze
 • Identifying new business, assessing marketing

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male or Female, age 30-40 years old.
 • Degree in Occupational Health and Safety.
 • 5 year experience in handing safety.

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Manage and monitor all installed systems
 • Install, configure, test and maintain operating
 • Proactively ensure the highest levels of systems

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male/Female not over 35 years old
 • degree of Quality Engineer
 • 5 Years up for experience in Quality Engineer

15 hours ago

 

Applied
 • Male, age 26 - 35 years old
 • Bachelor's Degree in Electrical Engineering
 • Maintenance skills

15 hours ago

 

Applied
 • Bachelor degree in Engineering
 • 5-10 years in power generation
 • Fluency in English, spoken and written

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Degree or higher in Environmental, Chemical
 • 2-3 year of experience in water treatment
 • Experience in environmental management

15 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมเครื่องกล
 • มีความรู้เกี่ยวกับ ระะบบท่อ ระบบไอน้ำ ระบบลมอัด
 • สามารถอ่านและเขียนแบบ Ato CAD ได้ดี

15 hours ago

 

Applied
 • age not over 35 years old
 • degree in Engineering or Science
 • Good knowledge in ISO/GMP/HACCP

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • degree or higher in Material Sciences
 • minimum of 8 years of related experience
 • Good communication skills in English language

15 hours ago

 

Applied
 • Focus Safety & Security, Implement OHSAS18001
 • Safety Officer Professional Certificate, awareness
 • Exp in Automotive manufacturing, good English

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Thai national and Age not over 35 years
 • Degree in Mechanical Engineering
 • Experience with quality system

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Thai Nationality
 • Degree in Electronics Engineering
 • Good command of English

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีใบอณุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
 • มีประสบการณ์สำหรับอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ดำเนินการเปิด-ปิดเครื่องจักรและอุปกรณ์
 • ตรวจสอบการทำงานของเครื่องจักร
 • จัดเก็บรวบรวมข้อมูลการทำงานของเครื่องจักร

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Be able to communicate in English
 • Be able to work night shift
 • Have a good understanding of operation

15 hours ago

 

Applied
 • Design PCB, 3D Assembly Products, Set-up Prototype
 • Use Solid Work,AutoCAD,Altium Designer, C Language
 • Exp. 8+ for designing in Electronic Company

23-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Industrial Production Process Engineer
 • production line improvement Manufacturing Engineer
 • Process Improvement Engineer Production Engineer

23-Oct-16

 

Applied
 • Engineers (ALL Levels) to work in Teparuk Plant
 • Bachelor or Master degree in Engineering
 • Fresh-Grads ARE WELCOME

23-Oct-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.