• วุฒิ ปวส. สาขาไฟฟ้า อิเล็คทรอนิกส์
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2-3 ปี ด้านโปรแกรม PLC
 • มีโบนัส มีประกันชีวิตกลุ่ม (อุบัติเหตุ)

49 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • เข้าพบลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมเขตตะวันออก
 • นำเสนอสินค้า กลุ่มระบบบำบัดน้ำ กรองน้ำอุตสาหกรรม
 • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขา สิ่งแวดล้อม

49 mins ago

Base salary + high commission

Applied
 • ศึกษาข้อมูลสินค้าและ App. ของบริษัท
 • มีประสบการณ์ด้านงานขายจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • บริหารงานขายให้มีประสิทธิภาพตามเป้าหมาย

49 mins ago

 

Applied
 • มีความรู้ในการโปรแกรมพื้นฐาน AutoCAD, MS office
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี
 • สามารถทำงานอยู่ประจำไซด์งานต่างจังหวัดได้

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ดูแลระบบงานอาคาร ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ แอร์
 • มีประสบการณ์ด้านแอร์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ปวช. สาขาไฟฟ้า,ช่างกลโรงงาน,ช่างยนต์,

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • ศึกษาข้อมูลสินค้าและ App. ของบริษัท
 • มีประสบการณ์ด้านงานขายจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • บริหารงานขายให้มีประสิทธิภาพตามเป้าหมาย

22 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ(ปี) : 21 - 30
 • รับผิดชอบจัดทำเอกสารในการผลิต
 • ควบคุมและตรวจสอบคุณภาพการผลิตแผ่น PC

22 hours ago

 

Applied
 • เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 20 - 29
 • งานท่อน้ำทิ้งภายนอกอาคาร
 • งานถังบำบัด,ถังน้ำดี

22 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ(ปี) : 21 - 30
 • รับผิดชอบจัดทำเอกสารในการผลิต
 • ควบคุมและตรวจสอบคุณภาพการผลิตแผ่น PC

22 hours ago

 

Applied
 • เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 20 - 29
 • งานท่อน้ำทิ้งภายนอกอาคาร
 • งานถังบำบัด,ถังน้ำดี

22 hours ago

 

Applied
 • Degree in Electronics/Electrical/Mechanical.
 • Experience in X-ray, XRF and XRD field.
 • Good command in English.

22 hours ago

 

Applied
 • work in the world's number one tire and rubber
 • opportunity to utilize QA skills and knowledge
 • An opportunity to get career advancement

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male, Age not over 40 years
 • Degree in Mechanical, Industrial Management
 • Good command of English and computer skill

24-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Male or Female, Thai nationality, Age 38-50
 • Bachelor Degree in any related fields
 • 5-10 years working experience

24-Feb-17

 

Applied
 • improvements to site EHS operations
 • reduce risk and promote the compliance
 • write and update site specific procedures

24-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • security operations
 • management of contract security personnel
 • reduce asset loss and/or risk of loss

24-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • .NET framework with C#, VB, ASP.NET programming
 • Oracle, MSSQL or MySQL database using SQL command.
 • Image Processing Software

24-Feb-17

 

Applied
 • Develops and Follow up a business plan and sales
 • Follow up the marketing plans as needed
 • Provides timely feedback to senior management

24-Feb-17

 

Applied
 • Female age 22-27 years old.
 • Bachelor’s in Electrical,Electronic and Mechanical
 • Experience 0-2 years in Manufacturing

24-Feb-17

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Engineering or related field
 • 2-5 years experience in sourcing
 • Mold & Die technical skill

24-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Female / At least 2 year’s experience
 • Bachelor’s Degree In Mechanical or Industrial
 • Good command in auto CAD Design (2D,3D),Solid work

24-Feb-17

 

Applied
 • ดูแลรักษางานซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าในโรงงาน
 • ทำงานเข้ากะเช้าและกะบ่ายได้
 • เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 25 ปีขึ้นไป

24-Feb-17

 

Applied
 • PMO process, quality , tire business
 • Work stream managment
 • Lead project management

24-Feb-17

 

Applied
 • Male/ Female, age 30-40 years old
 • Bachelor’s Degree in Engineering , Marketing
 • 5-7 years up professional experience in Program

24-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมโยธา
 • ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ มีวุฒิภาวะและความรับผิดชอบสูง

24-Feb-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Paper Technology,
 • Sales experience in Paper Industry 6-9 years.
 • Good networking abilities.

24-Feb-17

 

Applied
 • degree or higher in Mechanical Engineering
 • 3-10 years experience in related industries
 • Having experience with plant improvement

24-Feb-17

 

Applied
 • Master or Ph.D. Degree in Chemistry
 • 3 years of product development experience
 • Strong knowledge of carbohydrate chemistry

24-Feb-17

 

Applied
 • Summary result of monthly inspection & management
 • Orientation new employee
 • Prepare government report that related with safety

24-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Male or female age 22-25 years
 • Experience in the product development / R&D
 • Good command in English

24-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมการผลิตแม่พิมพ์
 • มีประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์ ปัญหางาน

24-Feb-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับ ม.6 หรือเทียบเท่า ขึ้นไป
 • สามารถทำโปรแกรม CAD / CAM ได้เป็นอย่างดี

24-Feb-17

 

Applied
 • Automotive,TS16949 background would be preferred
 • Min 1 year experience in Production line field
 • Bachelor's degree in IE,ME or related field

24-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Civil Engineer,Electrical,Mechanical
 • Experience on construction projects
 • Safety training for construction

24-Feb-17

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Engineering
 • Minimum 10 years of experience in sales
 • Excellent communication in English

24-Feb-17

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Electrical Engineering
 • Engineering license is required.
 • Good command in PLC application

24-Feb-17

 

Applied
 • Degree in Sales, Marketing, Engineering
 • Minimum 5 years of hands on sales experience
 • Prior experience in industrial sales is preferred

24-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor Degree in Engineering
 • Minimum 3 years of hands on sales experience
 • Prior experience in battery related industries

24-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า, เครื่องกล
 • มีประสบการณ์ด้านการผลิตหรือซ่อมบำรุงโรงงาน 8ปี
 • บริหารจัดการระบบการซ่อมบำรุงเครื่องจักร

24-Feb-17

 

Applied
 • Creating purchasing management policies
 • Initiating, monitoring & controlling all purchase
 • Conveying the best purchasing conditions

24-Feb-17

 

Applied
 • Plan, manage and supervise on-going maintenance
 • Manage and supervise the installation, testing
 • Work on the machine line and associated equipment

24-Feb-17

 

Applied
 • Mixing and Extruding , compound process
 • Quality Technology , production
 • ISO9000, Six Sigma, Lean TQC

24-Feb-17

 

Applied
 • วางแผน ควบคุม ดูแล งานด้านทรัพยากรบุคคล
 • งานด้านฝึกอบรม
 • งานด้านแรงงานสัมพันธ์

24-Feb-17

 

Applied
 • ควบคุม ดูแล บริหารจัดการการดำเนินงานตามโครงการต่าง
 • ให้คำปรึกษา แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน
 • ติดต่อประสานงานระหว่างทีมงานและลูกค้า

24-Feb-17

 

Applied
 • Operate / Maintain for electric power
 • Improve / Maintain the machine downtime
 • Factory facility & production machine maintenance

24-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง-ชาย วุฒิปริญญาตรี
 • เครื่องกล-อุตสาหกรรม, การตลาด
 • มีความรู้พื้นฐานและเข้าใจเกี่ยวกับสินค้าของบริษัทฯ

24-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย วุฒิปวช.-ปวส.-ปริญญาตรีไฟฟ้า, เครื่องยนต์
 • มีประสบการณ์ด้านปั๊มลม มอเตอร์ และ Inverter
 • คลิกปุ่ม " Apply Now"

24-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโทคณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์ในการทำงานในระดับบริหาร 15 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ด้านการกำหนดกลยุทธ์การบริหารต้นทุน

24-Feb-17

 

Applied
 • Bachelor or Master Degree in related fields
 • GPA 2.50 above
 • TOEIC Score = 550

23-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิ ปวช.ขึ้นไป สาขาไฟฟ้ากำลัง
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • สามารถออกต่างจังหวัดได้

23-Feb-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.