• ซ่อมบำรุงตรวจรักษาเครื่องจักร
 • ระบบไฟฟ้าและเครื่องกลโรงงาน
 • ตรวจวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยาในวัตถุดิบ

4 hours ago

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • improvement and maintenance
 • support manufacturing operation
 • troubleshooting and diagnostic techniques

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree in Mechanical, Electrical or IE
 • 1-3 years in process and project in manufacturing
 • Drawing skill as Solid work and Auto Cad

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male/Female, age 23-30 years old
 • Bachelor’s degree in Electronics Engineering only
 • Knowledge in Electrical Circuit, PCB, PCBA

4 hours ago

 

Applied
 • Male, age 22-25 years old
 • Bachelor’s Degree in Electrical Engineering only
 • 0-2 years experience in Engineer

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Bachelor’s in Mechatronic, Mechanical Engineering
 • 1-3 years experience in Production, Design
 • Drawing skill as Solid work, Auto cad

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male or Female, age 23-27 years old
 • Bachelor degree Electrical,Mechanical,Industrial
 • At least 1-3 years Product Design Engineer

4 hours ago

 

Applied
 • Thai nationality, Male only, Age 38 - 45 years
 • degree or above in Industrial Engineer
 • 8 years in production field

4 hours ago

 

Applied
 • Bachelor's degree in Electronic, Electrical
 • Design assembly process and standard work.
 • Documentation of ISO, ACE, 5S+Kaizen of section.

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 5+ years’ experience
 • within fiber optics communication industries
 • Fluent in both Thai and English.

4 hours ago

 

Applied
 • Male, 28 years upwards
 • Export knowledge is a must
 • Good Command of English (TOEIC 650 upwards)

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Selling Commerical Tire ,Truck, Bus, Fleet Sales
 • Tire or automotive knowledge
 • Dealer visit, key account mangement , selling

4 hours ago

 

Applied
 • ปวส. หรือ ปริญาตรี ด้าน ไฟฟ้า,อิเล็กทรอนิกส์
 • เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป / สัญชาติไทย
 • ดูแล ตรวจสอบ เครื่องจักร ตามบริษัทของลูกค้า

4 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาโทขึ้นไปในสาขา วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์
 • ประสบการณ์ด้านการวิจัยอย่างน้อย 5-7 ปี
 • ประสบการณ์ด้านการวิจัยกับหน่วยงานภาครัฐ

4 hours ago

 

Applied
 • ป.ตรี วิศวกรรมอุตสาหการ / วิศวกรรมเทคโนโลยีการผลิต
 • ประสบการณ์การจัดระบบอุตสาหกรรม
 • มีความรู้ด้านผลิตภัณฑ์สินค้า ระบบคุณภาพ

4 hours ago

 

Applied
 • QA Manager,Quality Assurance Manager,Manager
 • Bachelor's degree in Engineer or higher,Engineerin
 • Fluent in English , Management Skills ,

4 hours ago

 

Applied
 • QA Engineer, QA Manager
 • Quality System
 • Quality of Process & Product

4 hours ago

 

Applied
 • degree or higher in Mechanical Engineering
 • 3-10 years experience in related industries
 • Having experience with plant improvement

4 hours ago

 

Applied
 • Automotive,TS16949 background would be preferred
 • Min 1 year experience in Production line field
 • Bachelor's degree in Engineering

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Electronics/Electrical/Mechanical.
 • Experience in X-ray, XRF and XRD field.
 • Good command in English.

4 hours ago

 

Applied
 • ดูแลระบบงานอาคาร ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ แอร์
 • มีประสบการณ์ด้านแอร์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ปวช. สาขาไฟฟ้า,ช่างกลโรงงาน,ช่างยนต์,

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ศึกษาข้อมูลสินค้าและ App. ของบริษัท
 • มีประสบการณ์ด้านงานขายจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • บริหารงานขายให้มีประสิทธิภาพตามเป้าหมาย

4 hours ago

 

Applied
 • เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 20 - 29
 • งานท่อน้ำทิ้งภายนอกอาคาร
 • งานถังบำบัด,ถังน้ำดี

4 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ(ปี) : 21 - 30
 • รับผิดชอบจัดทำเอกสารในการผลิต
 • ควบคุมและตรวจสอบคุณภาพการผลิตแผ่น PC

4 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Engineering or Technical.
 • Experience in Production and Engineering fields.
 • Good command of both spoken and written English.

4 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Industrial Engineering
 • 5 years in planning, 3 years in management
 • Computer literacy (MS Office, SAP or other MRP)

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Coordinate with customers and internal teams
 • Know your customers' expectation
 • Excellent command in English

4 hours ago

 

Applied
 • Manage plan for the product spec. optimization
 • Launch the mass production line
 • Evaluate products with new materials & technology

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/ หญิง , อายุ 36 – 50ปี
 • ป.ตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วศ.บ)
 • ประสบการณ์จำนวนไม่ต่ากว่า 5 ปี

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male, over 30 years old
 • 5 years of experience in Sales
 • Mechanical Engineering is preferred

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • BE degree in Automation or Mechatronic Engineering
 • 1-2 years working experience
 • Excellent communication skills

24-Jan-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 22 - 35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์
 • มีความรู้และประสบการณ์ด้านระบบคุณภาพ ISO

24-Jan-17

 

Applied
 • เพศ ไม่จำกัด
 • อายุ 26-40 ปี
 • ประสบการณ์ 4 ปีขึ้นไป

24-Jan-17

 

Applied
 • เพศ ไม่จำกัด
 • อายุ 26-40 ปี
 • ประสบการณ์ 4 ปีขึ้นไป

24-Jan-17

 

Applied
 • ป.ตรี สาขาอาชีวอนามัย (จป.สายตรง)
 • ประสบการณ์ทำงาน : 0-5 ปี
 • สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาติขับขี่

24-Jan-17

 

Applied
 • ปฏิบัติงานติดตั้งระบบปรับอากาศ
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งอย่างน้อย 1 ปี
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันสูงได้

24-Jan-17

 

Applied
 • เพศชาย
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • อาศัยอยู่จังหวัดปทุมธานี

24-Jan-17

 

Applied
 • Male/Female between 25-45 years old.
 • Degree in Occupational Health and Safety field
 • Have own car & license is an advantage.

24-Jan-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • ถ่ายน้ำมันเครื่องรถบรรทุกได้

24-Jan-17

 

Applied
 • Male or Female, age 25 - 35 years old.
 • Bachelor's Degree in Engineering
 • Average command of English and Japanese

24-Jan-17

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • Quality engineer, customer side, mobile, molding
 • Report to QE Manager, dotted line to QE Director
 • Mechanical and Electrical Engineering graduated

24-Jan-17

THB45k - 55k /month

Applied
 • Search potential vender for material part
 • Negotiate with vender for pricing
 • Good English and negotiation skill

24-Jan-17

 

Applied
 • ทำงานเกี่ยวกับเอกสารและความปลอดภัย
 • เพศ : หญิง อายุ(ปี) : 25 - 35 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 2 - 5 ปีขึ้นไป

24-Jan-17

 

Applied
 • ตั้งใจ เรียนรู้ อดทน
 • รักความก้าวหน้า
 • สนใจเรียนรู้สิ่่งใหม่ๆ

24-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Male or female age 22-25 years
 • Experience in the product development / R&D
 • Good command in English

24-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Male, 28 years upwards
 • Export knowledge is a must
 • Good Command of English (TOEIC 650 upwards)

24-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Purchasing activities and achieving cost
 • Coordinate negotiation with suppliers
 • Bachelor’s Degree in Engineering

24-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Plan and forecasts customer future requirements.
 • Monitor quality delivery and product and cost
 • Co-ordinates and implements customer business

24-Jan-17

 

Applied
 • Thai Nationality Male/Female age 27-35 years
 • Bachelor’s degree in Industrial Engineer or relate
 • Experience at least 1-3 year in Metal Sheet Produc

24-Jan-17

 

Applied
 • Thai Nationality Male/Female age 27-35 years
 • Bachelor’s degree in Industrial Engineer or relate
 • Experience at least 3-4 year in Metal Sheet

24-Jan-17

THB20k - 30k /month

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.