• เพศชาย
 • ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป

1 hour ago

 

Applied
 • ดูแลรถ ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์ก่อนออกปฏิบัติงาน
 • วุฒิการศึกษา ปวช. ปริญญาตรี
 • สามารถขับรถยนต์เกียร์ธรรมดา และเกียร์ออโต้ได้

1 hour ago

 

Applied
 • At least 1 - 3 years experience in construction dr
 • Knowledge of construction estimating software an
 • Capability in using AutoCAD

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ
 • ปริญญาตรี - ปริญญาเอก
 • สามารถปฏิบัติงานได้ภายใต้ความกดดัน

1 hour ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 20-35 ปี
 • ปวช ขึ้นไป
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

1 hour ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Degree in Mechanical Engineering
 • Experience in spare parts purchasing
 • Excellent technical knowledge of machinery

1 hour ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Electrical or Electromechanic
 • At least 4 years of experience
 • Good skills in both written and spoken

1 hour ago

 

Applied
 • degree in Engineering or Sciences or Admin
 • 5 years experience in selling industrial products
 • Having basic knowledge in Industrial gases

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Male/Female ,Age 32-40 year's
 • degree in Statistic ,Engineering or an equivalent
 • 3 years experience in business logistics

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Good English communication
 • Personal vehicle driver license granted
 • Graduated from Technical school or Diploma

1 hour ago

 

Applied
 • ประสบการณ์(ปี) : ไม่ระบุ
 • เพศชาย อายุ 18 - 30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวช. - ปวส. (สาขาไฟฟ้ากำลัง)

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • บริหารจัดการงานไฟฟ้า ประปา และสุขาภิบาล
 • เพศชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • ปวช.-ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง

1 hour ago

 

Applied
 • ดูแลระบบไฟฟ้า,เครื่องปรับอากาศ และสาธารณูปโภคอื่นๆ
 • ดำเนินการซ่อมแซมและดูแลบำรุงรักษาตามที่ได้มอบหมาย
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป

1 hour ago

 

Applied
 • Frequent travel to Spain, Mexico, South Korea
 • Mechanical engineer background in gas business
 • Excellent English to report to managers overseas

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Challenge business assignment in technical product
 • Intensive individual development in sales engineer
 • Office:1-2 days/week Plants: 3 days/week

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 25-35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • มีประสบการณ์ในการกลั้นน้ำมันดีเซล เป็นอย่างดี

1 hour ago

 

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 30 - 35 ปี
 • ระดับการศึกษา ปวช. - ปริญญาตรี
 • ใช้อุปกรณ์ในการเชื่อมได้ดี

1 hour ago

 

Applied
 • ติดต่อประสานงานงานทางด้านราชการ
 • มีประสบการณ์งานเครื่องจักรกล
 • สามารถทำงานออกต่างจังหวัดได้

1 hour ago

 

Applied
 • ออกแบบ และติดตั้งระบบการสื่อสาร
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์
 • มีทักษะในการออกแบบและควบคุมงาน

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Establishes project QA/QC requirements
 • Supports project staff in implementing quality
 • Monitors project activities for conformance

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Male / Female, Age between 25-35 years old
 • Bachelor’s Degree in any related field
 • Have to experience in Sales of Electrical

1 hour ago

THB20k - 25k /month

Applied
 • Japanese Skill
 • Interpreter
 • Sale Executive

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Strong knowledge in Electrical
 • Directly report to Sales Director
 • Extensive experience with Energy management

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in Engineering.
 • 2-year experience in Project Management
 • Assist to prepare/draft change clarifications.

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • ให้บริการบำรุงรักษาอุปกรณ์ในร้านสะดวกซื้อ 7-ELEVEN
 • วุฒิการศึกษา ปวช. , ปวส., ป.ตรี สาขาวิชา ไฟฟ้า
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

1 hour ago

 

Applied
 • ป.ตรี ถึง ป.โท สาขาไฟฟ้ากำลัง
 • หากมีใบ กว. ด้านที่เกี่ยวข้อง จะรับพิจารณา
 • มีความสามารถในการซ่อมบำรุงหรือดูแลระบบไฟฟ้าได้

1 hour ago

 

Applied
 • เพศชาย(ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
 • ปวส.-ปริญญาตรีสาขาอิเล็กทรอนิกส์, วิศวคอมพิวเตอร์
 • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree in Electrical Engineering
 • 5 years of experiences in the relevant roles
 • Knowledge about PLCs and the technology

1 hour ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Engineering , Science
 • t 5 year experiences in quality control
 • Good Knowledge in Statistical Techniques

1 hour ago

 

Applied
 • Bachelor degree in Mechanical Engineering
 • 5 year intensive working experiences
 • Good command of English and good computer skills

1 hour ago

 

Applied
 • Bachelor degree in Electrical Engineering
 • At least 5 year intensive working experiences
 • Good command of English and good computer skills

1 hour ago

 

Applied
 • Degree in Industrial/Electrical/Mechanical/Mechatr
 • 10 years experiences in direct sales
 • Excellent presentation

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Diploma, Bachelor or Higher education in engineer
 • New graduated are welcome
 • Ability to communicate with engineers & management

2 hours ago

 

Applied
 • ชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป มีความคิดสร้างสรรค์
 • ปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมสาขาเครื่องกลอุตสาหกรรม
 • พัฒนาผลิตภัณฑ์ ด้วยการวิเคราะห์หาสาเหตุ

2 hours ago

 

Applied
 • ชายหรือหญิง มีใจรักงานขาย อายุ 30 ปี ขึ้นไป
 • ผ่านงานขายในระดับหัวหน้างาน/บริหารทีมงานขาย
 • ปริญญาตรี สาขาวิศกรรมเครื่องกล อุตสาหการ ไฟฟ้า

2 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิศกรรมเครื่องกล อุตสาหการ ไฟฟ้า
 • เพศชายหรือหญิง มีใจรักงานขาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • บุคลิกดี มีความขยัน อดทน และมีความรับผิดชอบสูง

2 hours ago

 

Applied
 • ซ่อมบำรุงเกียวกับแอร์ (มีผู้สอนงานให้)
 • บางครั้งต้องเดินทางออกต่างจังหวัดได้
 • วุฒิ ม.6 ขึ้นไป

2 hours ago

 

Applied
 • ดูแลซ่อมทำรุงระบบไฟ ระบบน้ำดี-น้ำทิ้ง
 • ต้องเป็นผู้มีความรู้ครอบคลุมในเรื่องการช่าง
 • สามารถเสนอทางเลือกและวิธีซ่อมแซมได้

2 hours ago

 

Applied
 • degree on either Industrial Engineer, Textile
 • 7 years of QA experience,Factory Compliance
 • Good command of Written & Spoken Thai

2 hours ago

 

Applied
 • Skill in PLC logic and programming and technology
 • Skill in diagnosing, troubleshoot the PLC system
 • Reading the flow of the diagrams for designing

2 hours ago

THB30k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Liaise with customers and manufacturers
 • Prepare Project Proposals, time frames, schedule
 • 5 yrs experience in Technical Project management

2 hours ago

 

Applied
 • Liaise with suppliers,manufacturers&internal dept.
 • Negotiate & agree technical project contract
 • 5 yrs experience in engineering project purchasing

2 hours ago

 

Applied
 • Male, aged 40 - 45 years old
 • 10 years working experience in repair and maintena
 • Good knowledge of building system

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 3+ years working experience in MNC or related
 • Well organized, detail-minded
 • Strong team player, self-managed and proactive

2 hours ago

 

Applied
 • 3+ years working experience in MNC or related
 • Well organized, detail-minded
 • Strong team player, self-managed and proactive

2 hours ago

 

Applied
 • Bachelor Degree
 • More than 2 years experience
 • Have technical skill

2 hours ago

 

Applied
 • Female, aged not over 25 years
 • Bachelor Degree of Engineering / Science in Chemic
 • Good command of spoken, listening, and written Eng

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Excitement to build a new hotel brand
 • Experiences in construction management & engineer
 • Safety and quality control in engineering

26-Mar-17

 

Applied
 • เพศหญิง / ชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ 1 - 5 ปี ขึ้นไป
 • กล้าแสดงออก เด็ดขาด มีเหตุผลและความอดทน

26-Mar-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.