• ไม่จำกัดเพศ อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีด้านเครื่องมือแพทย์, ชีวะอุปกรณ์การแพทย์
 • สามารถออกปฏิบัติงานนอกสถานที่

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • 5 year intensive working experiences
 • Bachelor degree in Electrical Engineering
 • Good command of English and good computer skills

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree in Mechanical Engineering
 • 5 year intensive working experiences
 • Good command of English and good computer skills

2 hours ago

 

Applied
 • Experience in Electrical Power Products
 • Measure Power system & analyze data measurement
 • Recommend and provide technical solution

2 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Assess Own and Third Party Permeant Damage
 • Theft and Total Loss claim for Bangkok & Upcountry
 • provide list of items to be replaced / repaired

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • facility engineer
 • management solutions
 • maintenance

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Exp 2++ from Management consulting firm
 • Experience in identifying business opportunities
 • Knowledge in industrial/engineering esp automotive

4 hours ago

 

Applied
 • Be part of a fast moving tech start up
 • Competitive salary and benefits
 • Work closely with Google technology and engineers

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Global Business
 • Exciting Projects
 • Good Remuneration Package

7 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย - หญิง
 • อายุ 25 - 35 ปี
 • ระดับการศึกษาปริญญาตรี

7 hours ago

 

Applied
 • Develop , new circuit , PCB , Electronic , design
 • Mechatronics
 • CAD and allium

12 hours ago

 

Applied
 • Analyst or Associates, CEOs office
 • Strong presentation / excel modelling skills
 • Fast paced career growth

17 hours ago

 

Applied
 • Car Interior, Body, Chassis, Electrical Component
 • Drawing issue (2D+3D) using CATIA program
 • Strong human relations & communication skill

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Experience in building construction
 • Good English written and oral communications
 • Minimum 4 years of experience in MEP construction

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • strong in managing factory and People
 • Poultry business, strong English
 • 300-400K

17 hours ago

Above THB160k /month

Applied
 • Key Account Management
 • Specialize in heavy Industry
 • Mechanical Engineering background

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Experienced in Technical/ R&D/or QC in Chemicals
 • Good Leadership skills
 • Strong in problem solving

17 hours ago

 

Applied
 • บริหารงานโครงการวิศวกรรม
 • ประสบการณ์ด้านวางแผนและวิเคราะห์ข้อมูล 2 ปี
 • ปริญญาตรี และ/หรือปริญญาโท วิศวกรรม

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ดูแลระบบ updateระบบ ตอบปัญหา แนะนำการแก้ไข
 • ดูแลและติดตั้งอุปกรณ์ระบบต่างๆที่หน้าsiteงาน
 • ทำงานเป็นกะ

17 hours ago

THB13k - 20k /month (negotiable)

Applied
 • Manager technical after sales in German company
 • Develop after sales team and satisfy customers
 • Analyse and repair powder handling systems

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • HVAC, ventilation system, poultry house
 • Auto Cad, Draftsman, Farm machinery ,
 • construction, layout drawing

17 hours ago

THB30k - 35k /month

Applied
 • Male or female, aged 30 - 40 years old
 • degree in Sanitary, Environmental, Electrical
 • 5 years of experience in a technical support

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Thai Nationality
 • BS or equivalent in engineering, MBA preferred
 • More than 3 years’ experience in manufacturing

17 hours ago

 

Applied
 • Min 5 yrs exp. in Sales of power products
 • Sales Skills in Industrial & Power Field
 • Strong business relationship building

17 hours ago

 

Applied
 • Degree or diploma in Engineering
 • Experience in beverage production machineries
 • Attractive salary for the right applicant

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Min 5 yrs exp. in Sales of power products
 • Sales Skills in Industrial & Power Field
 • Strong business relationship building

17 hours ago

 

Applied
 • Bachelor Degree in Mechanical Engineering
 • Good mechanical plumbing knowledge preferred.
 • Selling Heat Pump, HVAC, SOLAR products

17 hours ago

 

Applied
 • Elevator and Escalator Industry Business
 • 5 years training experience
 • Bachelor's degree, Good in English

17 hours ago

 

Applied
 • Research and development for software engineer
 • Manage and coordinate a team of engineer
 • Cooperate with third party designers or engineer

17 hours ago

 

Applied
 • Design logistics solution to meet customer
 • Develop cost and price model based on the designed
 • Prepare and deliver a proposal to help customer

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25 - 30 ปี
 • สามารถใช้เครื่องมือวัดเบื้องต้นได้
 • ปวช.ขึ้นไป สาขาช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต

17 hours ago

THB13k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor of Science degree in Supply Chain
 • 8+ years of progressively increasing managerial
 • Must possess strong leadership qualities

17 hours ago

THB90k - 120k /month

Applied
 • ชาย อายุ 23 ปี ขึ้นไป
 • ปวช., ปวส หรือ ปริญญาตรีสาขาไฟฟ้า, เครื่องกล
 • ควบคุมการปฏิบัติงานให้มีความปลอดภัย

17 hours ago

 

Applied
 • 2-7 years’ process engineering experience
 • Experience in semiconductor or IC manufacturing
 • Knowledge in SPC, FMEA, DOE and MSA an advantage

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Deep understanding of grid computing design
 • enterprise-level Linux deployments
 • Hadoop ecosystem for at least 2 years

17 hours ago

 

Applied
 • Degree in Mechanical or Electrical Engineering.
 • Good command of English
 • Willing to Learn and Pro-active person

17 hours ago

 

Applied
 • Bachelor of Engineering in Electrical/Mechanical
 • Experiences in Pre-sales
 • Good command in English

17 hours ago

THB45k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • อายุ 24-30 ปี
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

17 hours ago

 

Applied
 • Male only, age not over 30 years old
 • 0-4 years experience in Service Engineer
 • Able to work in Oversea

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิฯ ปวช.-ปริญญาตรี สาขาเครื่องกล,ไฟฟ้า,ช่างยนต์
 • มีความรู้ด้านเทคนิคงานซ่อมบำรุง
 • รับผิดชอบด้านงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรภายในโรงงาน

17 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 23-35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัย
 • มีวุฒิบัตร จป.วิชาชีพ

17 hours ago

 

Applied
 • วุฒิฯ ปวช.-ปวส. สาขาไฟฟ้าหรือมีประสบการณ์ด้านไฟฟ้า
 • รับผิดชอบระบบงานไฟฟ้าต่างๆภายในโรงงาน
 • มีความรู้เรื่องระบบงานไฟฟ้า

17 hours ago

 

Applied
 • Build strong customer relationships
 • Support, develop sales for services and equipment
 • Must be able to travel frequently

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Electronics, Telecommunication
 • Experience in Transportation Railway project
 • Strong background of telecommunication

17 hours ago

 

Applied
 • Experience in technician before
 • Working Mon - Sat
 • Aftersales service field

17 hours ago

 

Applied
 • ดูแลและบริหารงานศูนย์บริการซ่อมรถยนต์
 • วุฒิ ปริญญาตรี ด้านเครื่องกล หรือด้านอื่นที่เกี่ยว
 • ประสบการณ์ระดับบริหารที่ศูนย์บริการอย่างน้อย 2 ปี

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ออกแบบเครื่องกล
 • บำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์การผลิต
 • วุฒิการศึกษา วิศวกรรมสาขาเครื่องกล

17 hours ago

 

Applied
 • ให้คำแนะนำปรึกษาในด้านผลิตภัณฑ์แก่ลูกค้า
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • การศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล

17 hours ago

 

Applied
 • ควบคุมการตรวจสอบ
 • ติดต่อประสานงาน
 • จัดทำรายงานการตรวจสอบ

17 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.