• ประสบการณ์ในการซ่อมไฟฟ้าหรือเครื่องกล 2 ปีขึ้นไป
 • จบปริญญาตรี หรือ ปวส. ด้านไฟฟ้า หรือ เครื่องกล
 • สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้

46 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Thai, prefer age 35-45
 • Exp in channel expansion for air conditioning
 • Exp in dealer management, sales, marketing

46 mins ago

 

Applied
 • International Company
 • Stable Company
 • Good benefits

46 mins ago

 

Applied
 • Understanding and application experience of RAMS
 • Experience with IEC standard 61508
 • Knowledge of railway systems and equipment

46 mins ago

 

Applied
 • Bachelors’ degree in a technical field
 • Experience in software architecture
 • Good knowledge of banking and banking architecture

47 mins ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • See job description.
 • See job description.
 • See job description.

47 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • 5+ years’ experience in upstream oil and gas
 • Experience with interface management practices
 • Experience with application of risk management

47 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Electrical Engineer or Mechatronics
 • Assists in the design, test and maintenance
 • 2 years experienced

47 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง อายุ(ปี) : 23 ปีขึ้นไป
 • สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
 • สามารถใช้โปรแกรม AOTO CAD ได้

47 mins ago

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง อายุ(ปี) : 25 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 2 ปีขึ้นไป

47 mins ago

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง อายุ(ปี) : 25 ปีขึ้นไป
 • มีใบประกอบวิชาชีพ (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • ให้คำปรึกษาและแนะนำ

47 mins ago

 

Applied
 • Min 5 yrs exp. in Sales of power products
 • Sales Skills in Industrial & Power Field
 • Strong business relationship building

48 mins ago

 

Applied
 • มีความตั้งใจทำงานในสายวิชาชีพที่เรียนมา
 • มีความอดทนสูง และพร้อมจะเรียนรู้งานสู้งาน
 • ลักษณะงานควบคุมงานก่อสร้างประจำ Site งาน

48 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Min 5 yrs exp. in Sales of power products
 • Sales Skills in Industrial & Power Field
 • Strong business relationship building

48 mins ago

 

Applied
 • High vocational or higher in Engineering
 • work experiance 1-5 years
 • good command of English

48 mins ago

THB20k - 25k /month

Applied
 • Electrical and Electronic Products
 • FTK/TK projects, GIS/AIS
 • basic electrical design and secondary design

48 mins ago

 

Applied
 • Presenting and selling Heat pumps to clients
 • Conducting technical presentations.
 • Developing and growing sales

48 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Male Thai nationality, age 30-40 years old
 • 5 years experiences in Project
 • Degree in Engineering, Electrical Engineering

48 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมโยธา
 • มีความรู้และเข้าใจในระบบเอกสารงานก่อสร้าง
 • กำกับดูแลการจัดทำแผนการปฏิบัติงานประจำเดือน

48 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Co-ordinate with Owner and Client
 • Responsible in doing quality document
 • Material Control and Planning

48 mins ago

 

Applied
 • รับผิดชอบการดูแลบริหารระบบความปลอดภัยในการทำงาน
 • วุฒิ ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัย หรือเทียบเท่า
 • มีประสบการณ์ด้านงานก่อสร้าง ผ่านการอบรม 42 ชั่วโมง

48 mins ago

 

Applied
 • ควบคุมงานก่อสร้าง
 • วุฒิการศึกษา วศบ.โยธา มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และโปรแกรม AutoCad ได้

48 mins ago

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมโยธา
 • มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

48 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • ควบคุมงานก่อสร้าง
 • ดำเนินการติดตั้งและก่อสร้างงานระบบให้ได้คุณภาพ
 • ดำเนินการติดตั้งตามกระบวนการ

48 mins ago

 

Applied
 • ควบคุมและจัดทำแผนงงานก่อสร้าง
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาโยธา มีใบกว.
 • ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี

48 mins ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Electrical Engineering
 • 3 Years Applicable experience
 • Proficiency in written and/or spoken English

48 mins ago

 

Applied
 • Male or Female, Thai Nations, not over 40 years
 • Bachelor Degree in Electrical
 • 5 years experience in supervision of technical

48 mins ago

 

Applied
 • ควบคุมโครงการติดตั้งโครงสร้างของระบบเครือข่าย
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ทำงาน 2-3 ปี

48 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree in Engineering or equivalent
 • 5 years hands-on experience in Industrial Sales
 • Good interpersonal skills, customer focused

48 mins ago

 

Applied
 • CAD Design, Auto Cad, Design, Railway, Crossing,
 • Design, CAD Engineer
 • Autocad, CoCreate Direct Drafting or CAD software

48 mins ago

 

Applied
 • degree or higher in Electronics Engineering
 • 3 years of experience as a Service Engineer
 • Pro-active, self-motivated

48 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor or Master degree holder
 • Solid exp in Water Solutions/Water Treatment
 • Excellent command in English and Thai

48 mins ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Engineering.
 • Knowledge and experience of the agricultural
 • A minimum of 2 years experience

49 mins ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • งานระบบเครื่องกลของโครงสร้างอาคารสูง
 • ประสบการณ์(ปี) : 3 - 5

49 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • มีใบประกอบวิชาชีพระดับภาคีหรือสามัญ
 • ประสบการณ์(ปี) : 2 - 5 ปีขึ้นไป

49 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • มีใบประกอบวิชาชีพระดับภาคีหรือสามัญ
 • ประสบการณ์(ปี) : 5ปีขึ้นไป

49 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • งานระบบไฟฟ้า ประปา สื่อสาร
 • ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) : 3 - 5 ปีขึ้นไป

49 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • รับผิดชอบงานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล
 • ประสบการณ์(ปี) : 3 - 5 ปีขึ้นไป
 • สามารถอ่านแบบ และเคลียร์แบบก่อสร้างได้

49 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in Chemical
 • Minimum 10 years’ experience in process engineer
 • Knowledge and experience in upstream technologie

49 mins ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีด้านอาชีวอนามัย
 • ก่อสร้างอาคารสูง
 • ม.6 - ปริญญาตรี

49 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • ดูแลงานติดตั้ง ปรับปรุง
 • ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า/เครื่องกล
 • ปวช. - ปวส.

49 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมโยธา
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
 • มีประสบการณ์ในการทำงานกับผู้รับเหมาหลัก

49 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • งานก่อสร้างอาคารสูง
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • มีใบประกอบวิชาชีพสามัญ (สย.)

49 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • รับเหมางานโครงสร้างหรืองานสถาปัตย์
 • เพศ : ชาย , หญิง อายุ(ปี) : 22 - 35 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา : ม.6 - ปริญญาโท

49 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • สามารถอ่านแบบ ถอดแบบงานก่อสร้างอาคารได้
 • สามารถใช้โปรแกรม Auto Cad เบื้องต้นได้
 • มีประสบการณ์ในการถอดแบบประมาณราคาไม่ต่ำกว่า 2 ปี

49 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • งานด้านสต๊อกวัสดุ อุปกรณ์ก่อสร้าง ซ่อมบำรุง
 • ระดับการศึกษา : ปวช. - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) : 2 - 5 ปีขึ้นไป

49 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Senior application engineer
 • IC semiconductor industry
 • C, C++ programming skills

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Strong understanding of automation
 • Degree in engineering
 • Firm knowledge of improvement tools Lean, 6 Sigma

9 hours ago

Above THB160k /month

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
 • มีทักษะในการออกแบบและควบคุมงาน
 • มีทักษะในการวางแผน และแก้ไขปัญหาต่างๆ

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Mechanical Design Engineer
 • Construction Company
 • Associate Mechanical Engineer

10 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.