• อายุ 24-30 ปี
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

10 hours ago

 

Applied
 • Engineering /Science Degree, 2-3 years Expreience
 • Communication in English, Thai, Driving Lisence
 • High Career growth, Improve Technical Knowledge

10 hours ago

THB20k - 45k /month (includes high commission)

Applied
 • change management
 • business trasformation
 • Business Strategy

15 hours ago

 

Applied
 • ตรวจสอบอุปกรณ์สัญญาณเตือนภัยที่ติดตั้งให้กับลูกค้า
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี สูง 160 ซม. ขี้นไป
 • ม.6,ปวช.,ปวส.,ปริญญาตรีทุกสาขา

15 hours ago

 

Applied
 • Proficient in CATIA
 • Experience in design automotive parts
 • Can communicate in Japanese

15 hours ago

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Bachelor degree in Electrical/Mechanical Engineer
 • Experience of 2D CAD, 3D CAD
 • Able to communicate in Japanese

15 hours ago

THB20k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • to work in first rank company
 • to Handle many kind of industries
 • to work in the company which increase sales

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 3-5 years project engineer in Food/Dairy/Cosmetic
 • Project study, planning, management & development
 • Good in English

22 hours ago

 

Applied
 • 10 years in Automotive Manufacturing Development
 • Engineering improvements
 • Good English suchat@kensington.co.th

22 hours ago

 

Applied
 • Experience in the integrated circuit assembly
 • Experience in semiconductor manufacturing
 • Communicating with customer for new project

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • experience in Refrigerator, home appliance system
 • experience in technical service/project management
 • installation process, after service, maintenance

24-Mar-17

 

Applied
 • Experience in Integrated Circuit packaging design
 • Experience in semiconductor or integrated circuit
 • Knowledge in Thermol & Electrical Report

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s / Master’s degree in Engineering
 • Developing and executing regional action plans
 • Developing cost budget proposal

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s / Master’s degree in Engineering
 • Developing and executing regional action plans
 • Developing cost budget proposal

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Working experience 2 – 8 Years
 • University degree in Computer or IT-related field
 • Experienced and good knowledge in design

24-Mar-17

THB20k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • C&I System Engineer
 • Strong Skill in Project Management (Manufacturing)
 • Attractive Salary Package & Benefit

24-Mar-17

THB30k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • International Environment
 • Strong Skill in Project Management (Manufacturing)
 • Attractive Salary Package & Benefit

24-Mar-17

THB90k - 160k /month (negotiable)

Applied
 • 10 years in construction
 • 5 years in offshore installation
 • civil or mechanical engineering

24-Mar-17

 

Applied
 • Thai Nationality Male / Female, Age: 30 - 45 year
 • Degree in Mechanical, Industrial Engineering
 • Good command in English is better

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Senior Safety Manager, Senior ESH Manager
 • At least 10 years with multinational company
 • suchat@kensington.co.th

24-Mar-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีวิศวกรรม สาขาเครื่องกลไฟฟ้า
 • มีความรู้ระบบ Network IT
 • สามารถ เขียนแบบ CAD ได้

24-Mar-17

 

Applied
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • เป็นคนรอบคอบ ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา
 • สามารถเริ่มงานได้ทันที

24-Mar-17

 

Applied
 • Handle for all maintenance & repair the utilities
 • Direct experience in facility management
 • Male, Problem solver, Good English skills

24-Mar-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย
 • อายุ(ปี) : 23 - 35 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 3 - 5 ปีขึ้นไป

24-Mar-17

 

Applied
 • ประสบการณ์ทำงาน 1 ปี ขึ้นไป
 • ควบคุมงานระบบไฟฟ้า สุขาภิบาล และงานระบบปรับอากาศ
 • มีทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์

24-Mar-17

 

Applied
 • Degree/ Professional qualification
 • At least 5 years working experience
 • Previous experience in managing large groups

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Work for multinational jewellery manufacturer
 • Managerial-level job in Bangkok, Thailand
 • Flexible working hours

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • International Company
 • 8 years experience of PSD design and deployment
 • Management skill

24-Mar-17

 

Applied
 • Degree in Marketing, HR, IT, Engineer-Computer
 • New graduate is welcome.
 • High learning ability and outstanding leadership.

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • บริหารการวางแผนและควบคุมโครงการก่อสร้าง
 • ประสบการณ์ส่วนใหญ่ทำงานในบริษัท ผู้รับเหมาเป็นหลัก
 • เคยบริหารงานโครงการมูลค่าไม่ต่ำกว่า 100 ล้านบาท

24-Mar-17

THB55k - 90k /month

Applied
 • International Company
 • Knowledge in ERP, SAP, and MSexcel
 • Experience of 3-5 years in purchasing

24-Mar-17

 

Applied
 • Age 25 - 27 years old
 • High Vocational Certificate or Bachelor Degree
 • Good command of English and Computer Skill

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • To responsible for Assigned Geographical area
 • To take care of the sales interests of the company
 • To make proposal of the sales budget for market

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Electronics, Telecommunication
 • Experience in Transportation Railway project
 • Strong background of AFC System

24-Mar-17

 

Applied
 • Bachelor’s or Master’s Degree in Civil Engineering
 • 8 years of experience in hospitality
 • Have an understanding in architecture

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 24 - 35
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ปฏิบัติหน้าที่งานด้านความปลอดภัยทั้งหมดของบริษัทฯ

24-Mar-17

 

Applied
 • ดูแลทรัพย์สินทั้งหมดที่อยู่ในสถานีบริการ
 • รับผิดชอบการขายของสถานีบริการ
 • ดูแลและตรวจสอบเงินสดที่ได้จากการขาย

24-Mar-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโทคณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์ในการทำงานในระดับบริหาร 15 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ด้านการกำหนดกลยุทธ์การบริหารต้นทุน

24-Mar-17

 

Applied
 • Build strong customer relationships
 • Support, develop sales for services and equipment
 • Must be able to travel frequently

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Mechanical or Electrical Engineering
 • Manage overall maintenance function
 • Good command of English

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • BA in Instrumentation, Electrical or relate.
 • 1-3 years after sales service
 • Strong diagnostic skills & good work discipline

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Business School or Engineering background
 • 2/3 years experience in an industrial environment
 • Fluent in English Language

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Develop new markets and maintain with customers
 • Good English, 1-3 years of experiences
 • Good personality and presentation skills,

24-Mar-17

THB16k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor’s Degree in Engineering or equivalent
 • Strong leadership, organizing and analytical skill
 • Minimum 3 years’ working experience

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • 5 years’ experience selling packaging machines
 • Degree in Electrical Engineering, Mechanical
 • Able to work under pressure

24-Mar-17

 

Applied
 • Bachelor or Master ‘s degree in civil engineering
 • Experiences: Structural design with related
 • Good command in English

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Top EPC contractor- Powerplant specialist
 • Multicutural working environment
 • Competitive Salary and Benefits

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Engineering or related filed
 • More than 10 years of experience in technical
 • Good experience of mechanical diagnosis systems

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Top EPC contactor- Powerplant specialist
 • Multicultural working environment
 • Competitive Salary with benefits

24-Mar-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.