• วางแผนการทำงานให้ทางองค์กรเขียนแบบ ถอดแบบงาน
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์
 • เพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

20 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 20 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.
 • งานด้านแม่พิมพ์ ควบคุมเครืองจักร

20 hours ago

 

Applied
 • ซ่อมอุปกรณ์รถยนต์
 • เพศชาย อายุ 20 – 30 ปี
 • ปวส. ช่างไฟฟ้ากำลัง

20 hours ago

 

Applied
 • 3 yrs. exp in Metal, Die, Stamping design
 • Able to use Auto CAD 2D/3D, Solid works
 • Practical of English

25-Mar-17

 

Applied
 • C#, VB, .NET, JavaScript API and SQL
 • Software Development
 • MES , Oracle, ERP

25-Mar-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Experience in Facility field
 • Knowledge in facilities system
 • Electrical Engineering

25-Mar-17

 

Applied
 • สามารถใช้ CAD/CAM ได้
 • มีความรู้ในการตรวจสอบคุณภาพชิ้นงาน
 • มีประสบการณ์งาน CNC 3-5 ปีขึ้นไป

24-Mar-17

 

Applied
 • Degree in any engineering field relates
 • Design and develop new process
 • Experience 2-5 Years

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • degree or higher in Engineering
 • the safety officer in professional level
 • senior level for at least 5 years

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • degree and at least 8 -9 years of experience
 • develop applications with using C# .NET
 • develop applications with using SQL server tools

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Mechanical, Electrical
 • Experience working in the HDD, electronics
 • Familiarity with LEAN principles

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • 0-5 years Engineering experience
 • B.Eng. or M.Eng. in Mechanical, Mechatronics
 • Manufacturing Process Design Knowledge

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Mechatronic Engineering and Electrical
 • Effective Management and Communication
 • Statistical analysis skill

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Degree or Master Degree in Electrical
 • knowledge on Electrical & Software system
 • Experience 7 - 9 years.

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in Mechanical Engineering
 • Evaluate current production activities
 • Implement cost reduction initiatives

24-Mar-17

 

Applied
 • Degree / Diploma in Mechanical Engineering.
 • Good design experience in Fixtures & Tooling.
 • Good knowledge on Solid Works and AutoCAD.

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Degree / Diploma in Electrical / Mechatronics
 • Good design experience
 • Good knowledge on Solid Works and AutoCAD.

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Degree/Diploma in Electrical & Electronic.
 • Experience in automation tooling.
 • Able to write and communicate in fluent English.

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Diploma / Degree in Mechanical/ Electrical.
 • Experience in equipment setup of mechanical.
 • Experience in manufacturing process layout.

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Degree/Diploma in Mechanical/ Mechatronics.
 • Experience in Project and Customer management.
 • SAP knowledge a added advantage.

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Experience with fusing machine “OSHIMA 1600L”
 • Experience for Bonding garment more than 2 years.
 • Experience with “SINY” bonding machine.

24-Mar-17

 

Applied
 • Graduation minimum Bachelor of Industrial Engineer
 • Experience in controlling the development
 • Can communication in English

24-Mar-17

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Industrial Engineer, Logistic
 • 10 years experiences in Warehouse
 • knowledge in ISO 9001, ISO 14001 and OHSAS 18001

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • 1-3 ปี ด้านงานกระบวนการชุบโลหะ
 • ปริญญาตรีขึ้นไป มีความรู้ด้านเคมี
 • ประสานงานกับฝ่ายคุณภาพและฝ่ายผลิต

24-Mar-17

 

Applied
 • ประสบการณ์ 1-3 ปี ด้านการผลิตในโรงงาน
 • มีใบประกอบวิชาชีพด้านวิศวกรรมวิชาชีพ (กว.)
 • สามารถเข้ากะและทำโอที ได้

24-Mar-17

 

Applied
 • ปวส สาขาเคมีอุตสาหกรรม
 • ประสบการณ์ขั้นต่ำ 1-3 ปี ด้านงานควบคุมคุณภาพ
 • ควบคุมและตรวจสอบคุณภาพชิ้นงาน

24-Mar-17

 

Applied
 • พ่นสีด้วยมือ ,พ่นสีด้วยเครื่อง AUTO MATIC
 • ปวช. - ปวส.
 • ประสบการณ์(ปี) : 1ปีขึ้นไป

24-Mar-17

 

Applied
 • เพศชายอายุไม่เกิน 35 ปี
 • ปวช.ปวส.สาขาช่างกลโรงงาน หรือช่างไฟฟ้า
 • ประสบการณ์ในการซ่อมบำรุงเครื่องจักร

24-Mar-17

 

Applied
 • รับผิดชอบเรื่องการจัดการพลังงานตามระบบ ISO 50001
 • ตรวจประเมินสภาพการใช้งานของเครื่องจักร
 • ปริญญาตรีขึ้นไปในสาขา วิศวกรรมเคมี พลังงาน หรืออุต

24-Mar-17

 

Applied
 • Degree or higher in Electronics, Electrical
 • At least 2 years of work experience in IC assembly
 • Good command of written and spoken English

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 • มีประสบการณ์ด้านการจัดการ งานฝ่ายผลิตระดับบริหาร
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้ดี

24-Mar-17

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 • มีประสบการณ์ด้านการจัดการ งานฝ่ายผลิตระดับบริหาร
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้ดี

24-Mar-17

 

Applied
 • Factory’s Facilities Management
 • Client Management / Self Motivated
 • 7-10 years relevant working experiences

24-Mar-17

 

Applied
 • Regional Product Development Ceramics Bathroom
 • Casting Process
 • CAD Product Design Modeling Blocking

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • 7 years experiences in manufacturing
 • Bachelor's degree in Mechanical Engineering
 • Thai, Male or Female Age 35 - 45 years old up

24-Mar-17

 

Applied
 • Degree in Electrical or Mechanical Engineering
 • Good command in English and presentation skill
 • Have knowledge in GMP,HACCP,ISO

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • mold, die, tooling, design engineer
 • solid work, autocad
 • drawing

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุตั้งแต่ 25 - 30 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาเครื่องกล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านงานออกแบบเครื่องจักรกล

24-Mar-17

 

Applied
 • Good in Math and Logical Thinking
 • Bachelor/Master graduated in Engineering related
 • Perform consultation and continuously support

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor of Engineering
 • Strong Leadership skills
 • Experience in HDD field preferred

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์ขั้นต่ำ 1-3 ปี ด้านโรงงานอุตสาหกรรม
 • ปวส ขึ้นไป มีความรู้ด้านเคมี
 • ปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์และพัฒนางานชุบโลหะ

24-Mar-17

 

Applied
 • ดูแลและซ่อมบำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภคต่างๆ
 • ดูแลและซ่อมบำรุงอุปกรณ์ในการผลิต
 • เพศชายหรือเพศหญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป

24-Mar-17

 

Applied
 • Have experience min 1-2 years
 • Quality improvement support to each factory
 • Support & advise to User with accurate

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา หรือที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในด้านงาน Precast หรือโรงงานหล่อ

24-Mar-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Electrical Engineering
 • 3 years of experience in Electrical maintenance,
 • Able to work “On Call” on weekends and holidays

23-Mar-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Electrical / Mechanical.
 • At least 5 years of exp in Power Plant/ Biomass
 • Good command of English.

23-Mar-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Electrical Engineering.
 • 0-2 years of experience in Electrical maintenance.
 • Good command of English and computer literacy.

23-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in Mechanical Engineering.
 • Proficiency in Auto CAD, PLC , DCS, Scada.
 • Experience in Powerplant, good command in English

23-Mar-17

 

Applied
 • Bachelor's degree in Engineer or related field.
 • 2-5 years in Quality control and Assurance field.
 • Good command in english and computer litercy.

23-Mar-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.