• เพศชาย / เพศหญิง อายุ 30 ปี ขึ้นไป
 • ปวส. - วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
 • สามารถทำงานเข้ากะได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

19 hours ago

 

Applied
 • Male/ Female, age 30-40 years old
 • Bachelor’s Degree in Engineering , Marketing
 • 5-7 years up professional experience in Program

01-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor or higher of Rubber Technology
 • 0 - 2 year(s) experience in related field
 • New graduates are also welcome

30-Nov-16

Salary negotiable

Applied
 • Mechanical or Industrial Engineering Degree
 • 5 years’ minimum experience in Engineering
 • Very good command of English

30-Nov-16

 

Applied
 • ปฏิบัติงาน ตลอดจนควบคุมการทำงานของเครื่องจักร
 • ดำเนินการ ดูแลขบวนการผลิต และบันทึกข้อมูล
 • ดูแล รักษา ทำความสะอาดเครื่องจักรให้อยู่ในสภาพ

29-Nov-16

Salary negotiable

Applied
 • Ensuring that shift operation runs smoothly
 • Managing the production process during their shift
 • Achieve daily production & quality targets

29-Nov-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.