• ปริญญาตรี สาขาการจัดการอุตสาหกรรม
  • เพศ ชาย
  • สามารถใช้โปรแกรม SAP ได้ดี

19-May-17

 

Applied
  • ปริญญาตรี /โท วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า
  • ประสบการณ์ด้านงานซ่อมบำรุงมากกว่า 10 ปี
  • สวัสดิการมากมาย ประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

18-May-17

Salary negotiable

Applied
  • Bachelor’s Degree or Diploma in Rubber technology
  • 5-10 years experience in Manufacturing Glove.
  • Able to apply analytical tools in problem

16-May-17

THB30k - 45k /month

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.