• เพศชาย อายุ 24 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวรอุตสาหการ
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Thai Nationality, age between 30 – 35 years old
 • Bachelor degree in Engineering
 • Minimum 5 year experiences in any related field

20-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Thai Nationality, age between 23 – 30 years old
 • Fresh graduate is also welcomed
 • Able to work at the production site

20-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Thai Nationality, age between 23 – 30 years old
 • Bachelor degree in Engineering
 • Fresh graduate is also welcomed

20-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Engineering of Mechanical,Electrical
 • Male or Female, Thai Nationality, age 22-26 years
 • Run a safety and quality activity on a production

20-Oct-16

 

Applied
 • ชาย อายุไม่เกิน 22-30 ปี
 • วุฒิ ปวส.สาขาช่างยนต์ ช่างอุตสาหกรรม
 • ไม่แพ้ฝุ่น ขึ้นที่สูงได้

20-Oct-16

 

Applied
 • เพศชาย
 • อายุไม่เกิน 30 ปี
 • วศ.บ. สาขาอุตสาหการ โลหการ เครื่องกล

20-Oct-16

 

Applied
 • Male/Female, age 35 years up
 • Bachelor’s degree or higher in PE, IE or engineer
 • 7 yrs’ experience in production/factory management

20-Oct-16

 

Applied
 • เพศ : ชาย/หญิง อายุ : 23-35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขาวิศวอุตสาหการ / เครื่องกล
 • มีทักษะในการควบคุม และพัฒนากระบวนการผลิต

19-Oct-16

 

Applied
 • ปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมเครื่องกล อุตสาหการ
 • ประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 15 ปี
 • มีความรู้ในกระบวนการผลิตชิ้นส่วนโลหะประเภทงานปั้ม

18-Oct-16

 

Applied
 • ชาย / หญิง อายุ 22 - 35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมอุตสาหกรรม
 • ประจำที่สาขาบางปู จ.สมุทรปราการ

18-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Age between 23 – 30 years old.
 • Bachelor Degree in Engineering
 • Able to read and write in English or Japanese

18-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Age between 23 – 30 years old.
 • Bachelor Degree in Engineering
 • Able to read and write in English or Japanese

18-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Age between 30 – 35 years old
 • Bachelor Degree in Engineering
 • Minimum 5 year experiences of manufacturing

18-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Age between 30 – 35 years old.
 • Bachelor Degree in Engineering
 • Strong physical and mental health.

18-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา โลจิสติกส์, การจัดการอุตสาหกรรม
 • มีประสบการณ์ด้าน Customer Service อย่างน้อย 2-3 ปี
 • เพศ ชายหรือหญิง 1 ตำแหน่ง

17-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Specialist in Vehicle Quality Audit
 • Audit supplier and part incoming
 • Conduction of quality improvement plans

17-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • ควบคุมและวิเคราะห์ความสามารถเครื่องจักร
 • วางแผนการซ่อมบำรุงเครื่องจักร
 • ปริญญาตรี (วศบ.) เครื่องกล, อุตสาหการ

17-Oct-16

 

Applied
 • ปริญญาตรีหรือสูงกว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • มีประสบการณ์ด้านระบบควบคุมเครื่องจักรและไฟฟ้า
 • ยอมรับในการทำงานเป็นสัญญาจ้าง 10 เดือน

14-Oct-16

 

Applied
 • สามารถควบคุมการทำงาน คนงาน ประมาณ 40 คน
 • มีประสบการณ์ ด้านงานเชื่อม CO 2
 • สามารถจัดแผนการผลิตภายในให้เป็นระบบรับผิดชอบ

12-Oct-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.