• สัญชาติไทย อายุรพหว่าง 24-27 ปี
  • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ อุตสาหกรรม, คอมพิวเตอร์
  • ใช้เวลาในการเดินทางจากที่พักถึงบริษัทไม่เกิน 1 ชม.

21 hours ago

THB13k - 25k /month (negotiable)

Applied
  • Thai Nationality
  • Good command in English
  • Bachelor's or Master's in Engineering

16-Jan-17

Salary negotiable

Applied
  • Male / Female, Age between 25 - 35 years old
  • Bachelor Degree or Master Degree in Engineering
  • 1-5 years experience in Instrumentation

12-Jan-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.