• เพศชาย-หญิงอายุ 30 ปีขึ้นไป
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท
  • สามารถปฏิบัติงานในจังหวัดขอนแก่นได้

22-Jun-17

 

Applied
  • เพศชาย-หญิงอายุ 40 ปีขึ้นไป
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท
  • สามารถปฏิบัติงานในจังหวัดขอนแก่นได้

22-Jun-17

Salary negotiable

Applied
  • Occupational safety and health, จป. วิชาชีพ
  • Engineer IE, Chemical, mechanical and electrical
  • Manufacturing, Garment, Textile, sportsware

17-Jun-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.