• วุฒิปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 • มีประสบการณ์ด้านการจัดการ งานฝ่ายผลิตระดับบริหาร
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้ดี

3 hours ago

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 • มีประสบการณ์ด้านการจัดการ งานฝ่ายผลิตระดับบริหาร
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้ดี

3 hours ago

 

Applied
 • Chemical Engineering Bachelor's Degree.
 • A technical background in chemical, painting.
 • Knowledge of Six Sigma, ERP or MRP systems.

9 hours ago

 

Applied
 • Thai nationality, aged 47-55 years old.
 • Bachelor or Master’s Degree in an Engineering
 • Very good English communication skills.

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุ 23 - 35 ปี
 • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต/อุตสาหกรรม
 • สือสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

19 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Managing Production line to meet company
 • Male, Around 40 years of age.
 • Degree in Engineering (Mechanical, Electrical)

13-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Male, age 30 years old up, 3 y up exp Production
 • Bachelor's Degree in Engineering or Science
 • Good in Solid Work and Auto CAD, Good in English

13-Jan-17

 

Applied
 • Male/Female, Age 22-25 Years old
 • Mechanical/Electrical Eng, 0-3 y exp
 • Good in Solid Work and Auto CAD, Good in English

13-Jan-17

 

Applied
 • วุฒิ ป.ตรี วิศวกรรมศาสตร์สาขาอุตสาหการ
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 28-35 ปี
 • มีประสบการณ์ในสายงาน Industrial Engineer

13-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 35-45 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมการผลิต
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

13-Jan-17

 

Applied
 • Male age over 25 Years old
 • Bachelor degree in Mechanic Engineering
 • Ability write Program PLC

13-Jan-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรม สาขาเคมี
 • มีประสบการณ์ 0-2 ปีขึ้นไป

13-Jan-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ป.ตรี สาขาวิศวอุตสาหการ,วิศวเคมี,วิศวเครื่องกล
 • ความรู้เกี่ยวกับสถิติประยุกต์ SPC

12-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s in Mechanical Engineer
 • Follow up the technical problems
 • Support the service jobs in term of engineering

12-Jan-17

 

Applied
 • Master or Bachelor‘s Degree in Engineering
 • 5-10 years direct experience in Electronics
 • Understanding of ISO 9001: 2000, ISO 14000

12-Jan-17

 

Applied
 • Warranty
 • Product Life Management
 • Reliability, Maintainability, Availability

12-Jan-17

 

Applied
 • Bachelor's Degree in Production Engineering
 • Minimum of 3 years’ experience in a manufacturing
 • Required good communication skills

12-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Degree or Master’s Degree in Industrial Engineer.
 • Plan machine / Equipment capacity with production.
 • Good command of written and spoken English.

12-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree in Industrial Engineering
 • English skill is required
 • Able to apply IE methods to production standards

12-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Mechanical, Industrial Engineering
 • Fair reading skill of vehicle drawing
 • Able to work under pressure and short notice

12-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree or higher in Industrial Engineer
 • 3 - 5 years work experience of industrial engineer
 • Good command of written and spoken English

11-Jan-17

 

Applied
 • Discuss with customers on technical issue
 • Handle Quotation and Part Sales.
 • Contact vendor for customer issue until close loop

11-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • รับผิดชอบเรื่องการจัดการพลังงานตามระบบ ISO 50001
 • ตรวจประเมินสภาพการใช้งานของเครื่องจักร
 • ปริญญาตรีขึ้นไปในสาขา วิศวกรรมเคมี พลังงาน หรืออุต

11-Jan-17

 

Applied
 • Degree in Physics, Mathematics
 • Experience in electronics company
 • Able to communicate in English

11-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree or higher in Science, Industrial
 • Male/female, aged 38-45 years old.
 • Good command of spoken and written English.

11-Jan-17

 

Applied
 • Male, age 30 - 35 years old
 • Experience 2 years in Food & Beverage industry
 • Able to work in Saraburi

11-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Male / Female age 22-30 years old.
 • Bachelor’s Degree in Engineering
 • Have experience 0-5 years.

10-Jan-17

 

Applied
 • Male 30 - 35 Years old
 • Diploma and Bachelor's degree of IE
 • Experience 2 - 5 years for Process Innovation

10-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Thai nationality, Male or Female
 • Degree in Mechanical, Electrical,Electromechanical
 • 2 - 5 years engineering experience working

10-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Thai or Expatriate, Male/female, age 40 - 50 years
 • Bachelor’s Degree or Master’s Degree in Electronic
 • Minimum 4 years as Engineering & Facility

10-Jan-17

 

Applied
 • Degree or Master’s Degree in Mechanical
 • 10 years experience in engineering design
 • At least TOIEC score 600

10-Jan-17

 

Applied
 • Degree in Industrial Engineering, Food Engineer
 • 3-8 years’ experience in food industry
 • Good initiative and communication skills

10-Jan-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 - 55 ปี
 • • วุฒิปวส. สาขาเครื่องกล
 • • สามารถทำงานที่อำเภอลาดบัวหลวง จ.อยุธยาได้

09-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Production Planning,Production Control
 • 0-2 years experience
 • Electronic part business

09-Jan-17

THB20k - 25k /month

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.