• เพศชาย อายุ ระหว่าง 20 - 40 ปี
  • ป.ตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์/อุตสาหกรรม
  • มีความรู้และสนใจระบบ Lighting & Grounding

05-Dec-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.