• สัญชาติไทย อายุรพหว่าง 24-27 ปี
  • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ อุตสาหกรรม, คอมพิวเตอร์
  • ใช้เวลาในการเดินทางจากที่พักถึงบริษัทไม่เกิน 1 ชม.

3 hours ago

THB13k - 25k /month (negotiable)

Applied
  • Thai Nationality
  • Good command in English
  • Bachelor's or Master's in Engineering

23-Jan-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.