• เพศชาย หรือ หญิง อายุ 40-50 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา มีใบประกอบวิชาชีพ (กว.
 • สามารถปฏิบัติงาน จันทร์ – เสาร์ เวลา 8.30 – 17.30

1 hour ago

 

Applied
 • วุฒิ ป.ตรี – ป.โท วิศวกรเคมี
 • มีประสบการณ์ ไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • มีประสบการณ์การออกแบบงานระบบบำบัดอากาศเสีย

10 hours ago

 

Applied
 • ซื่อสัตย์ มีใจรักงาน บริการ อดทนต่อแรงกดดัน ขยัน
 • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และส่วนรวม สูง
 • สามารถสื่อสาร หรือใช้ภาษาอังกฤษได้

10 hours ago

 

Applied
 • HSE Safety regulations
 • HSE codes and standards
 • tough terrain, upcountry

10 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมศาสตร์
 • สามารถขับรถยนต์ได้ (มีใบขับขี่รถยนต์)
 • สามารถทำงานในภาวะกดดันได้

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • THAI NATIONAL ONLY
 • 10+ years as a Workshop / Assembly / Production
 • MECHANICAL OR INDUSTRIAL ENGINEERS ONLY

10 hours ago

 

Applied
 • Use 6sigma, LEAN
 • Bachelor's Degree in Engineering
 • Good in English communication

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male or Female Age 33 - 37 years old.
 • Bachelor’s Degree in Engineering
 • Attitude “Can Do” and play as teamwork.

10 hours ago

 

Applied
 • Experienced Automation work for t least 2 years
 • Bachelors’ of Engineering in Mechanical
 • Development machines, tools, systems, software

22-Jan-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาวิศวกรรม เกรดเฉลี่ย3.00ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านงานควบคุมกระบวนการผลิต
 • สามารถทำงานต่างจังหวัดได้

21-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมเครื่องกล อุตสาหการ
 • ประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 15 ปี
 • มีความรู้ในกระบวนการผลิตชิ้นส่วนโลหะประเภทงานปั้ม

20-Jan-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในงานไม่น้อยกว่า 20 ปี
 • มีภาวะผู้นำ มีทักษะในการสื่อสาร การสั่งการ การประส
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีและภาษาญี่ปุ่น

20-Jan-17

 

Applied
 • Age between 30 – 35 years old
 • Bachelor Degree in Engineering
 • Minimum 5 year experiences of manufacturing

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Age between 23 – 30 years old.
 • Bachelor Degree in Engineering
 • Able to read and write in English or Japanese

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Age between 23 – 30 years old.
 • Bachelor Degree in Engineering
 • Able to read and write in English or Japanese

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ช/ญ อายุ 24 ปีขึ้นไป
 • จบวิศวกรรมศาตร์ สาขา เครื่องกล, อุสาหการ
 • สามารถใช้โปรแกรมเขียนแบบทางวิศวกรรม

19-Jan-17

 

Applied
 • Bachelor's degree in Industrial and/or Mechanical
 • 5 years’ experience in Silicone Keypad, Electronic
 • Good management skill in project management

19-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Male, 40 years up
 • degree in Industrial or Mechanical Engineer
 • Knowledge and experience in Production management

19-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Set up of the production line of the workshop
 • Responsible to lead all operational dimensions
 • Hire, train and manage the technical staff

19-Jan-17

 

Applied
 • Lean manufacturing management
 • Analyze breakdown
 • Cost saving projects

19-Jan-17

 

Applied
 • To enhance improvement in manufacturing
 • To develop production system
 • To make process design for new project

18-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Supervise the production control
 • Ensure the improvement of OEE in production
 • Create work standard, manage the training plan

18-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Specialist in Vehicle Quality Audit
 • Audit supplier and part incoming
 • Conduction of quality improvement plans

17-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • At least 5 years exp. in project coordination.
 • Strong exp. to work with cross functional team
 • Excellence command in English.

17-Jan-17

 

Applied
 • Cost Accountant
 • Product Cost
 • Cost Controller

17-Jan-17

Salary negotiable

Applied

Sale Engineer

AI Service and Solution

Bangkok Area - Samutprakarn

 • Bachelor’s Degree in Engineering
 • At least 2 years working experience
 • Own car with driving license

17-Jan-17

Base salary + high commission

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.