• ปริญญาตรีขึ้นไป วิศวะกรรม สาขาเครื่องกล,ยานยนต์
  • ควบคุมและดูแลการผลิตชิ้นงานต้นแบบ
  • ควบคุมกระบวนการจัดทำเอกสารตามระบบISO

28-Mar-17

Salary negotiable

Applied
  • Thai Nationality
  • Degree in Industrial Engineering or Supply Chain
  • 3years in Supply Planning or Supply Chain function

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.