• - เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป การศึกษา : ปวส ขึ้นไป
 • -ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ (น.ศ ใหม่ ยินดีพิจารณา)
 • - มีความสนใจในงานสอบเทียบเครื่องมือด้านอุณหภูมิ

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Degrees in Industrial / Mechanical
 • Effective communication, skills
 • Ability to plan/schedule

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ป.ตรี วศ.บ โยธา หรือเทียบเท่า
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • เงินเดือนขึ้นอยู่ตามประสบการณ์ และความสามารถ

6 hours ago

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • Control & support for machine repairing.
 • Prepare PM plan and control to achieve.
 • Training, suggest for technicians and accomplice

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Assist in developing planning process
 • Preparing the 12 weeks production capacity
 • Assist maximizing plant / production performance

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหการ / ปริญญาโท การจัดการ
 • วิเคราะห์และออกแบบกระบวนการให้บริการองค์กร
 • Project Improvement

6 hours ago

 

Applied
 • Bonus 3 mnths., Transp., Med Ins., OT pay,Meal
 • A Famous Automotive Assemble Mfg.
 • Exp. in Mfg./Ind. Equip, Facility, Plant Design

6 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา วิศวอุตสาหการ
 • รับผิดชอบงานด้านระบบคุณภาพ มีความรู้เรื่อง ISO
 • ISO/QC/QA

6 hours ago

 

Applied
 • Degree in Engineering.
 • Skillful in Auto CAD.
 • Computer literacy and good command of English.

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • female
 • age between 25 to 35 years old
 • Experienced more than three years

6 hours ago

 

Applied
 • Experience in sales of technical products.
 • Car is required (Travel Upcountry).
 • Fluent in English, both spoken and written.

6 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • 5 years of experience
 • Desire for organization and efficiency
 • Calculate and analyze production cost

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ช่วยผู้บริหารในการสร้างพฤติกรรมการทำงานอย่าง TQM
 • ผลักดันให้ TPM ของ BU ให้บรรลุเป้าหมาย
 • ปฎิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

6 hours ago

 

Applied
 • Experience in manage a production team 7 yrs up
 • Experience in Jewelry Industry will be adventage
 • Good command of English Communication skill

15 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาเครื่องกล, อุตสาหการ
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor or Master in polymer science, industrial
 • 5 years experiences in technical services
 • Age 30 - 40 years old

17 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย/หญิงอายุ อายุ 22-30 ปี
 • ป.ตรี วิศวกรรมศาสตร์ เตรื่องกล อุตสาหการ
 • มีประสบการณ์ในงานขายอุตสาหกรรมจะพิจารณาเป็นพิเศษ

17 hours ago

 

Applied
 • Plan, schedule and engage in business development
 • Develop and maintain order management plans
 • Collaborate with others and communicate market

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Welcome Flesh Graduated
 • Communicable in Japanese (N5-N4)
 • Experience in 2D, 3D CAD

20 hours ago

THB20k - 30k /month

Applied
 • Bonus 2-3 mnths, Health Ins, PVD Fund, OT Payment
 • Good income Painting Machinery Provider Trading Co
 • At least 2 year exp. in Machinery Design

25-Oct-16

 

Applied
 • สาขาวิศวกรรม อาชีวนามัย หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 6 ปี งานวิศวกรรมความปลอดภัย
 • มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

25-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Male, Thai nationality and aged between 25 – 30
 • Degree in Industrial Engineering or Production
 • Knowing of IE techniques , JIT , LEAN , 5S , ISO

25-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/หญิง ทุกช่วงอายุ
 • วุฒิปริญญาตรี/โท/เอก ด้านวิศวกร
 • มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ได้ดี

25-Oct-16

 

Applied
 • Male, Age 25-35 years old.
 • Degree in Mechanical/Industrial Engineering.
 • Good command of written and spoken English.

25-Oct-16

 

Applied
 • Process improvement Engineer
 • Industrial Engineer / New graduate are welcome
 • Work location in Bangna

25-Oct-16

 

Applied
 • Lean Management
 • Supply Chain Management
 • Productivity

25-Oct-16

 

Applied
 • Thai Nationality only
 • degree in Industrial Engineering, Statistics
 • 0 - 5 years related experience in Demand Planning

25-Oct-16

 

Applied
 • This position is open to foreign nationals only
 • basic level of Thai speaking required
 • 10 years working experience in a Commercial

25-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 28 -38ปี
 • ป.ตรี- ป.โทสาขาวิศวกรรมเครื่องกล ,อุตสาหการ
 • มีประสบการณ์ในงานด้านการวางแผนผลิตในโรงงาน

25-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • ปวส. – ปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมเครื่องกล
 • อ่านแบบไฮโดรลิคได้

25-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Proactive and flexible
 • Bachelor degree in Supply Chain Management
 • Strong knowledge

25-Oct-16

 

Applied
 • Degree in Industrial Education / Electronics
 • Able to travel in assign area to conduct training
 • Strong analytical thinking and trouble shooting

25-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Thai nationality, age 22-35
 • Diploma degree in mechanical engineering
 • Good command of English

25-Oct-16

 

Applied
 • Ability to operate Autocad, 3D Max and Microsoft.
 • background is in architecture, interior design,
 • Minimum of 10 years design job experiences.

25-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Background is in architecture, interior design,
 • Coordinate with clients over various design detail
 • Ability to handle multiple projects

25-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • To be responsible for sales activity
 • To be responsible for existing customers
 • To build a good relation with customers

25-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Mechanical, Electrical, Industrial.
 • Experienced in selling of industrial products.
 • Own transportation with valid driver license.

25-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • 15+ years’ industrial engineering experience
 • 10 years’ management and leadership experience
 • Strong analytical and problem-solving skills

25-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • 1 to 5 years’ experience in the engineering field.
 • Electrical and Mechanical Engineering in field
 • Bt. 20,000.- to Bt. 45,000.-

25-Oct-16

THB20k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Thai Nationality,Only Female,21-24 years old,Fresh
 • 1 year experience as an engineering,BTS Ekkamai
 • 17,000-19,000 THB,Computer Engineering,Robot,

24-Oct-16

 

Applied
 • Female, Age 23-30 years old
 • degree in Logistics Management , Administration
 • Have experience in Export or logistics management

24-Oct-16

 

Applied
 • Male only, Thai nationality.
 • 5 years’ experience in a sales engineer.
 • Good command of English.

24-Oct-16

 

Applied
 • at least 2 years in sales engineer
 • good communicate in English
 • have own car

24-Oct-16

 

Applied
 • Degree in Mechanical Engineer, Chemical Engineer.
 • 5 years’ experience in a sales position.
 • Good command of both written and spoken English.

24-Oct-16

 

Applied
 • Degree in Metallurgical Engineering
 • New graduated in welcome
 • Good command of English

24-Oct-16

 

Applied
 • เชื่อมไฟฟ้า,อาร์กอน งานทั่วไป
 • สามารถเชื่อมไฟฟ้าในเบื้องต้นได้
 • ไม่จำกัดวุฒิ

24-Oct-16

 

Applied
 • คุมเครื่อง CNC ผลิตดอกเจาะ
 • มีประสบการณ์การทำงานมาบ้าง
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

24-Oct-16

 

Applied
 • Bachelor Degree of Engineering or Related
 • 3 years in process improvement or industrial
 • expertise in LEAN and six sigma methodology

24-Oct-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.