• ปริญญาตรี วศบ. (อุตสาหการ) หรือสถิติประยุกต์
 • ประสบการณ์การทำงานในระดับบังคับบัญชา
 • มีความรู้ความสามารถใช้ EXCEL, Power point

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เป็นตัวแทนบริษัทในการนำเสนอสินค้าอะไหล่อุตสาหกรรม
 • ประสานงานกับฝ่ายเทศนิค
 • บริการลูกค้าหลังการขาย

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Process Engineer
 • Business Process Improvement
 • Lean, Six Sigma, Green Belt

23 hours ago

 

Applied
 • 3-5 years in maintenance,troubleshooting
 • repairing of machine or vehicle.
 • Able to communicate in English

23 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Industrial Engineering
 • 2-year experience in jewellery manufacturing
 • Knowledge transfer theoretical knowledge

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Male or Female, age around 26-35 years old.
 • Bachelor’s Degree in Industrial or Mechanical
 • 2 years of experience in mechanical field

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male or Female, age around 35-40 years old.
 • Bachelor’s Degree in Industrial or Mechanical
 • 5 years of experience in pump business

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Lean Management
 • Supply Chain Management
 • Productivity

23 hours ago

 

Applied
 • Thai Nationality, female / male
 • Bachelor’s Degree or above in any field
 • 5 years’ experience working in industrial sales

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • GPA of 3.2 and above will be an advantage
 • Excellent in Microsoft Office
 • Excellent English Proficiency

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • จัดหาราคาและจัดซื้อสินค้าให้ตรงสเปค
 • วุฒิการศึกษา ปวช. - ปวส. สาขา ช่างก่อสร้าง
 • มีประสบการณ์ด้านงานจัดซื้อ 1-2 ปีขึ้นไป

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย หญิง วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรโยธา
 • มีประสบการณ์ จบใหม่ 0-3 ปี ด้านอาคารโรงงาน
 • มีใบอนุญาตประกอบอาชีพ วิศวกรรมควบคุม (ถ้ามี)

23 hours ago

 

Applied
 • 1 to 5 years’ experience in the engineering field.
 • Electrical and Mechanical Engineering in field
 • Bt. 20,000.- to Bt. 45,000.-

23 hours ago

THB20k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Workshop Manager
 • Used Equipment - Maintenance / Rental Manager
 • Forklift Sales and Rental

04-Dec-16

THB55k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • 3-5 years project engineer in Food/Dairy/Cosmetic
 • Project study, planning, management & development
 • Good in English

03-Dec-16

 

Applied
 • Female, Thai nationality
 • Excellent English language and communication skill
 • Primavera will be an added advantage

03-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree in Metallurgy Engineering
 • 0 – 3 years experiences in Sales Engineer
 • Good interpersonal & good presentation skills

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree in Electrical Engineer
 • At least 1 – 5 years experiences in Technical
 • Strong knowledge in Purchasing Process (PR \ PO)

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Post Graduate level education; Industrial, Product
 • Good command of English Skill
 • Energetic, working under dynamic environment

02-Dec-16

 

Applied
 • Good personality
 • Good English
 • Good attitude

02-Dec-16

 

Applied
 • Work in a factory or manufacturer or data center
 • Have experienced in computer system operation
 • Love to work in order strictly, carefully

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาเครื่องกล อุตสาหกรรม
 • ประสบการณ์ 3 - 5 ปีขึ้นไปในสายงานการผลิต
 • ชาย/หญิง อายุตั้งแต่ 30 – 40 ปี มีรถยนต์

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Preliminary candidate interview
 • 3 years’ experience performing a Quality Assurance
 • Experience of internal / external audit

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Male or female, aged over 30 years old.
 • Bachelor’s degree or higher in mechanical
 • Business level fluency in English.

02-Dec-16

 

Applied
 • Male/Female,Thai nationality, Age 23-35
 • Bachelor Degree in Mechanical or Industrial
 • Good command of English

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Bonus 2-3 mnths, Medical Ins., OT Pay, Social Ins.
 • Machinery Installation Services Provider Company
 • At least 2 years exp. in Installation Engineer

02-Dec-16

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง ทุกช่วงอายุ
 • วุฒิปริญญาตรี/โท/เอก ด้านวิศวกร
 • มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ได้ดี

02-Dec-16

 

Applied
 • Master/Bachelor degree in engineering.
 • Experience in Manufacturing or service.
 • Experience for Lean Six sigma tools.

02-Dec-16

 

Applied
 • Bachelor degree in engineering.
 • Experience in Manufacturing process audit & produt
 • Exposure Lean Six sigma tools or process improve.

02-Dec-16

 

Applied
 • ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 2 ปี ด้านขายอุปกรณ์วิศวกรรมและงานระบบ
 • มียานพาหนะ

02-Dec-16

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา บริหารธุรกิจ วิศวกรรมศาสตร์
 • มีประสบการณ์ในการบริหารโครงการนิคมอุตสาหกรรม 10 ปี
 • มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

02-Dec-16

 

Applied
 • Sales experience with conveyor belts
 • Must be willing to travel throughout SE Asia
 • Good communication in English

02-Dec-16

THB55k - 70k /month (includes high commission)

Applied
 • Bachelor degree in Mechanical, Electrical
 • Experienced in selling of industrial products
 • Has good personality, service-minded, proactive

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Male or Female age 25 years old up Bachelor’s
 • 2-5 years’ experience in building operation
 • Good personality, service –minded

02-Dec-16

 

Applied
 • Diploma/Higher in Building Services,Electrical
 • At least 1-5 years of Technical servise experience
 • Able to work as a shift duties

02-Dec-16

 

Applied
 • เพศชาย หรือหญิง สัญชาติไทย อายุ 25 - 40 ปี
 • วิศวกรรมเครื่องกล หรือวิศวกรรมอุตสาหกรรม
 • ชำนาญการใช้โปรแกรม MS Office, Excel

02-Dec-16

 

Applied
 • เชื่อมไฟฟ้า,อาร์กอน งานทั่วไป
 • สามารถเชื่อมไฟฟ้าในเบื้องต้นได้
 • ไม่จำกัดวุฒิ

02-Dec-16

 

Applied
 • คุมเครื่อง CNC ผลิตดอกเจาะ
 • มีประสบการณ์การทำงานมาบ้าง
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

02-Dec-16

 

Applied
 • Manage engineering projects including designing
 • Research and follow up on new engineering system
 • 8 plus years experience in Project Engineering

01-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Male or female, Thai only
 • University degree in related engineer fields
 • Good written and verbal communication in English

01-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Male or female, not over 45 years old.
 • Bachelor’s degree in Engineering or related field.
 • Good command of English.

01-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor in Engineering
 • Good Command in English
 • Experience in Sales Engineer for 1-2 years.

01-Dec-16

THB25k - 35k /month

Applied
 • Bachelor Degree in Mechanical Engineer
 • Experiences in Electro-mechanical
 • Good engineering knowledge

01-Dec-16

 

Applied
 • Control & support for machine repairing.
 • Prepare PM plan and control to achieve.
 • Training, suggest for technicians and accomplice

01-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Male/Female, Thai nationality, Age 25-40
 • Bachelor's Degree or higher in related fields
 • 3 - 5 years working experience as Purchase

01-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree in engineering.
 • 10 years experience in Risk & fraud protection.
 • TQA knowledge / experience is a plus.

01-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Thai citizen Male or Female
 • Bachelor's degree or higher in Engineering related
 • Own personal car with valid driving license

01-Dec-16

 

Applied
 • degree or higher in Engineering, Economics
 • 5 year experience in Factory development
 • Strategic mind-set, ability to think long term

01-Dec-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.