• ปริญญาตรี สาขาวิศกรรมเครื่องกล,อุตสาหการ
  • มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี
  • มีความรู้พื้นฐานทางด้าน SPC,QCC,ISO 9001,ISO14001

22-Feb-17

 

Applied
  • เพศ ชาย 25 - 35 ปีขึ้นไป
  • ปวส. - ปริญญาตรี
  • มีประสบการณ์งานผลิตท่อเหล็ก

17-Feb-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.