• เพศชาย อายุ 23-35 ปีป.ตรี วิศวกรรมไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์ 2-3 ปี ด้านระบบไฟฟ้าควบคุม
 • สามารถเขียนโปรแกรม PLC Mitsubishi ,Drive

1 hour ago

THB20k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 24 ปีขึ้นไปวุฒิป.ตรี ประสบการณ์ 2
 • ด้านวิศวกรรมอุตสาหการ สามารถนำเสนอการปรัะบปรุงขั้น
 • ตอนและกระบวนการผลิตให้สันลงและมีประสิทธิภาพ

1 hour ago

THB20k - 30k /month

Applied
 • Graduated in MBA and Engineering
 • Operate a computer and word processing software
 • Able to work at Bangna-Trad KM.19

6 hours ago

 

Applied
 • Knowledge in Logistics field
 • Good command of English
 • 1-3 years experience in logistics, supply chain

6 hours ago

 

Applied
 • Bachelor degree in Engineering.
 • Experience in Import Purchasing.
 • Good command of spoken and written English.

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • วิศวกรรม สาขา อิเล็คฯ,ไฟฟ้า, เครื่องกล, อุตสาหการ
 • มีมนุษย์สัมพันธ์, มีทักษะการประสานงาน
 • งานในกระบวนการผลิต

12 hours ago

 

Applied
 • B.E. in Mechanical Engineering or related field
 • Solid Knowledge in GMP , Food Safety , HACCP
 • 10 years of working experience in food plant

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์
 • ขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

12 hours ago

 

Applied
 • Thai Nationality, Male/Female 22-30 years old
 • degree in Industrial Engineer, Mechanical Engineer
 • Experience 0 - 2 years in production line

12 hours ago

 

Applied
 • Bachelor degree in Industrial Engineer
 • 5-7 years working experience of packing engineer
 • Good command of English

12 hours ago

 

Applied
 • Planning
 • Engineer
 • Project coordination

12 hours ago

 

Applied
 • Thai national, age not over 35 years.
 • Degree in Mechanical, Industrial
 • 4 years experiences in New model

12 hours ago

 

Applied
 • Thai national, age not over 35 years
 • Degree in Mechanical, Industrial Engineering
 • Good command in English

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 25-35 ปี
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์

19 hours ago

 

Applied
 • Thai Nationality, Male/Female 24-40 years old
 • Bachelor's degree in Engineering
 • Average command of English

21 hours ago

 

Applied
 • Thai Nationality, Male/Female 24-40 years old
 • Bachelor's degree in any field
 • Japanese Language Proficiency Test at level N3 up

21 hours ago

 

Applied
 • Establish a plan with the Department of Production
 • QMS report & action report Machine section
 • Machine section of Control NG to meet the target

21 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Industrial Engineering.
 • 1-3 years experience in supplier quality assurance
 • Good command of English.

29-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Parts Purchasing
 • Supplier Sourcing
 • Price Negotiation ,Cost Reduction

29-May-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหกรรม
 • อายุ28-30ปี
 • ใช้ภาษาอังกฤษได้

29-May-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหกรรม
 • อายุ 28-30 ปี
 • มีประการณ์ด้านวิศวกรรมอุตสาหกรรม

29-May-17

 

Applied
 • Bachelor Degree in Industrial Engineering
 • Minimum 5years ups Experience
 • Knowledge in Production Control

29-May-17

Salary negotiable

Applied
 • สัญชาติไทย
 • ป.ตรี วิศวกรรมอุตสาหการ การผลิต
 • ปสก.วางแผนการผลิต 10 ปี

29-May-17

THB45k - 70k /month

Applied
 • Automotive, Mechanic, Electric,Industrial Material
 • Engineer experience in R&D, Value engineering
 • Familiar with automotive, Good command of English

29-May-17

 

Applied
 • ปวส. – ปริญญาตรี สาขา อุตสาหกรรม
 • ประสบการณ์ QA/QC 2 ปี
 • มีความรู้การจัดการ ด้านเครื่องมือวัด

29-May-17

 

Applied
 • วางแผนและควบคุมการผลิต
 • จัดทำมาตรฐานการผลิต
 • วางผังสายการผลิต

27-May-17

 

Applied
 • 5-10 years’ experience in Marketing, Engineering
 • automobile industry
 • Good command of English or Japanese

27-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Production Engineering Planning
 • Mechanical Engineering
 • Industrial Engineering

27-May-17

 

Applied
 • Engineer (Plastic Injection)
 • Plastic injection molding
 • Maintenance Machine

26-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Supervise the production control according to shop
 • Ensure the improvement of OEE in production
 • Balance production process line

26-May-17

Salary negotiable

Applied
 • To enhance improvement in manufacturing
 • To develop production system
 • To make process design for new project

26-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Thai nationality, Age around 40 years old
 • Bachelor degree in Engineering
 • Can communicate, read and write in English

26-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Industrial Engineering, Mechanical Engineering
 • automobile or parts industry
 • Good command in English

26-May-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/หญิง
 • อายุ 21-35 ปี
 • วุฒิ ปวสสาขาช่างกล,ช่างยนต์,ช่างไฟ,ช่างอุตสาหกรรม

25-May-17

Salary negotiable

Applied
 • อายุ 45 ถึง 55 ปี
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมสาขา ไฟฟ้า,เครื่องกล,อุตสาหการ
 • ประสบการณ์ด้านการบริหารงานวิศวกรรม เครื่องจักร

25-May-17

 

Applied
 • อายุ 23 - 35 ปี มีประสบการณ์การทำงาน 1 ปีขึ้นไป
 • จบวิศวอุตสาหการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความคิดสร้างสรรค์สามารถวางแผนการทำงานและรายงานผล

25-May-17

 

Applied
 • Thai national, age between 24-35 years
 • Degree in Production Management, Industrial
 • 5 years’ experience in costing inventory control

25-May-17

 

Applied
 • BA in Engineering (IE, ME, Instrument)
 • 0-4 years’ experience in process engineering
 • Good command of English

25-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Degree or higher in Mechanical, Industrial
 • Experiences in Medical devices industry
 • Engineering and Development Manager

25-May-17

 

Applied
 • Summarize and report the Production Inspector
 • Proficiency in time management, problem solving
 • Good command of English, able to travel

25-May-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ เครื่องกล
 • เพศชาย ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

25-May-17

THB16k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • packaging development
 • new Launch /Re-Launch project
 • improvement / cost saving / allocation projects

25-May-17

 

Applied
 • Bachelor's degree in Industrial and/or Mechanical
 • 3 years experience in Silicone Keypad, Electronics
 • Good management skill in project management

25-May-17

Salary negotiable

Applied
 • >3 yrs in production merchandiser or related
 • Professional level English & Good Analytic Skill
 • Able to handle high pressure & Attention to detail

25-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Experience in project/program management
 • Good Command in English (Written & Spoken)
 • Experience in Operations and Operations Systems

25-May-17

 

Applied
 • Thai nationality, 25-35 years old.
 • Bachelor Degree in Industrial Engineer
 • Work experience 1-5 years in production

25-May-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย - หญิง อายุ 24 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรีวิศวกรรมอุตสาหการ, วิศวกรรมเครื่องกล
 • ISO 9001:2008 / TS 16949:2009

24-May-17

Salary negotiable

Applied
 • 1-3 years’ experience in Automotive Industrial
 • Warranty tasks background will be advantage
 • minimum 1 years experience in APQP document system

24-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Electrical Engineer
 • MS Office & MS Project plus ACAD / INVENTOR /PLC
 • excellent English communication skills

24-May-17

Salary negotiable

Applied
 • จบการศึกษาชั้นม. 6 ขึ้นไป
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป เพศ ชาย
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี ในงานบำรุงรักษาโรงงานอุตส

24-May-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.