• จบ ป.ตรี สาขาวิชา วิศวกรรมศาตร์ เครืองกล อุตสาหการ
  • Mechanical Engineer
  • ปฎิบัติงานที่นครปฐม

25-Jun-17

Salary negotiable

Applied
  • เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 30 - 35 ปีขึ้นไป
  • ปริญญาตรี ขึ้นไป
  • ประสบการณ์(ปี) : 5 ปีขึ้นไป

23-Jun-17

 

Applied
  • 5 years’ experience in Acrylic, Plastic, Chemical
  • Degree or higher in Chemical Engineering
  • Male or female, aged 29 - 35 years old

23-Jun-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.