• ปริญญาตรีขึ้นไป วิศวะกรรม สาขาเครื่องกล,ยานยนต์
  • ควบคุมและดูแลการผลิตชิ้นงานต้นแบบ
  • ควบคุมกระบวนการจัดทำเอกสารตามระบบISO

24-Apr-17

Salary negotiable

Applied
  • Thai Nationality
  • Degree in Industrial Engineering or Supply Chain
  • 3years in Supply Planning or Supply Chain function

21-Apr-17

Salary negotiable

Applied
  • ชาย , หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
  • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาอุตสาหการ
  • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

19-Apr-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.