• ชาย อายุระหว่าง 25-30 ปี
  • วุฒิปริญญาตรี สาขาไฟฟ้าอิเลคทรอนิคส์
  • สามารถใช้ programmable logic controller (PLC) ได้

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
  • ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมอุตสาหการ
  • ไม่จำกัดเพศ อายุ 25-35 ปี
  • มีประสบการณ์ในการควบคุมกระบวนการผลิต

22-May-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.