• ปวส. – ปริญญาตรี สาขา อุตสาหกรรม
 • ประสบการณ์ QA/QC 2 ปี
 • มีความรู้การจัดการ ด้านเครื่องมือวัด

3 hours ago

 

Applied
 • Have experience in process line control.
 • Can work at Bangbor Samutprakarn area.
 • Can spoken and written Japanese will be advantage.

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • To set up program and debug SMT assembly equipment
 • To develop, monitor, and manage circuit card
 • To resolve manufacturing floor issues

24-Mar-17

 

Applied
 • Aged 25-33 years old / Male or female
 • Bachelor’s degree in engineering
 • 3 years in production management and industrial

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม ไม่น้อยกว่า 2
 • เคยผ่านงานโรงงานอุตสาหกรรม ประเภทบรรจุภัณฑ์
 • สาขา วิศวกรรมอุตสาหกรรม

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Manufacturing management experience
 • Ability to lead and motivate subordinates
 • Good English communication skills

23-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Experienced Automation work for t least 2 years
 • Bachelors’ of Engineering in Mechanical
 • Development machines, tools, systems, software

23-Mar-17

 

Applied
 • bachelor of engineer age over than 28 years
 • experience process, flexible plastic, develop, iso
 • printing, packing, laminate, lean, six sigma, tps

23-Mar-17

 

Applied
 • Thai Nationality, Male and Female (25-30 years)
 • Bachelor degree in engineering
 • Prefer 3 years experience in NPI

23-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Thai Nationality, Male and Female (25-30 years)
 • Bachelor’s degree in Industrial/Mechanical
 • CNC or PLC is a must have experience

23-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Thai Nationality, Male and Female (25-30 years)
 • Bachelor’s Degree in Industrial, Mechanical
 • Good in people manner and positive thinking.

23-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Thai National. Male 25-35 years old
 • Degree in Mechanical Engineering or Industrial
 • Experience in QA/QC at least 5 years

21-Mar-17

 

Applied
 • Age 32 – 37 years old.
 • Bacherlor Degree in Engineering
 • Basic level of English and computer literacy.

21-Mar-17

 

Applied
 • Male 23-30 years old.
 • Bachelor' s degree in Industrial engineering
 • Knowledge of ISO 9001

21-Mar-17

 

Applied
 • ออกแบบกระบวนกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
 • การปรับปรุงขั้นตอนการทำงานและขบวนการผลิต
 • สนับสนุนการผลิตให้เพิ่มผลผลิตและลดของเสีย

20-Mar-17

THB20k - 30k /month

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 24 ปีขึ้นไปวุฒิป.ตรี ประสบการณ์ 2
 • ด้านวิศวกรรมอุตสาหการ สามารถนำเสนอการปรัะบปรุงขั้น
 • ตอนและกระบวนการผลิตให้สันลงและมีประสิทธิภาพ

20-Mar-17

THB20k - 30k /month

Applied
 • Degree in Electrical/Industrial Engineering
 • 3 years of experience in a manufacturing
 • Proficient in MS Word, Excel, and PowerPoint

20-Mar-17

 

Applied
 • Knowledge engineer
 • Knowledge management
 • Knowledge management engineer

20-Mar-17

 

Applied
 • Production
 • Production engineer
 • Product engineer

20-Mar-17

 

Applied
 • Bachelor's Degree of Industrial Engineering
 • Good command of English is a must
 • High responsibility, work well under pressure

13-Mar-17

 

Applied
 • Degree in Mechanical or Industrial Engineer
 • Knowledge of design function and VA/VE thinking
 • Able to work under pressure

13-Mar-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.