• ดูแลและให้คำแนะนำทางเทคนิคกับลูกค้า
  • มีประสบการณ์ในงาน PB & MDF 5 ปีขึ้นไป
  • ปริญญาตรีสาขาวัสดุศาสตร์ เทคโนโลยีไม้ เคมี

4 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.