• ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ โพลีเมอร์ ,เคมี ,การยาง
 • ประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลคุณภาพ
 • ประสบการณ์ในสายงานด้านคุณภาพ อย่างน้อย 5 ปี

26-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Master’s Degree in Engineering
 • Experience with product health and safety preferre
 • At least 5 years of experience in gypsum building

24-May-17

 

Applied
 • อายุ 21 - 30 ปี ไม่จำกัดเพศ
 • ป.ตรี วิทยาศาสตร์,วิศวกรรมศาสตร์ เคมี
 • มีรถยนต์ส่วนตัวพร้อมใบอนุญาต

23-May-17

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • Responsible for EN plating line and Chemical
 • Degree in Chemistry / Industrial Chemistry
 • 2 year experience in plating or related industry

22-May-17

 

Applied
 • 3 years’ experience and at least 1 year experience
 • Audit distributor points for storage norms,product
 • Collect samples from the markets and bring

22-May-17

 

Applied
 • Evaluates and analyzes packaging materials
 • Responsible for the implementation of the quality
 • Minimum of 3 years’ experience in food and beverag

22-May-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.