• มีความรู้ ISO 9001:2008 / ISO/TS 16949:2009
 • ปวส หรือ ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขา เครื่องกล
 • ดูแลและควบคุมเครื่องฉีดพลาสติก เพื่อให้ได้ Out Put

09-Dec-16

THB35k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • รับผิดชอบงานพ่นสีชิ้นงาน ซึ่งเป็นงานฉีดพลาสติกชิ้น
 • เช็คสภาพชิ้นงานก่อนและหลังพ่นสี
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 5-10 ปี ด้านงานพ่นสี

09-Dec-16

THB35k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ เครื่องกล
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี ในตำแหน่ง Sub Manager

09-Dec-16

THB30k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • Sales Manager
 • Textile
 • Garment

08-Dec-16

THB55k - 90k /month

Applied
 • Aged 35-45 years old
 • 3 years sales experience in water or waste water
 • Bachelor or Master’s degree in Waste Water

08-Dec-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.