• Graduate in Industrial/ Chemical Engineering
 • At least 2 year experience in related field
 • Ability to work under pressure

20-Apr-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเคมี
 • ควบคุมดูแลกระบวนการผลิต
 • มีความรู้เรื่องระบบ ISO 9001 , ISO 14000

18-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • ปวส. ขึ้นไป - ปริญญาตรี
 • เพศ-ชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ทางด้านการบริหารอู่สี

17-Apr-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 30-45 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ในการทำงานด้านบริหารด้านการผลิต
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษและภาษาเวียตนามได้เป็นอย่างดี

11-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Degree or higher in Chemical Engineering
 • Experience 0-3 years in repairing pumps
 • Possess mechanical/electrical skills

05-Apr-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.