• สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านวิทยาศาสตร์
  • มีความรู้ด้านการทำโครงการวิจัยทางวิทยาศาสตร์
  • เรื่องของระบบมาตรฐาน เช่น ISO 9001 , ISO/IEC 17025

14-Feb-17

Salary negotiable

Applied
  • ระดับปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์หรือวิศวกรรมศาสตร์
  • สามารถปฏิบัติงานและร่วมดำเนินการวิจัยได้
  • มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ

14-Feb-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.