• สำรวจความต้องการของลูกค้า
  • มีรถยนต์ และใบอนุญาตขับขี่
  • เป็นตัวแทนของบริษัทนำเสนอสินค้า equipment,

06-Dec-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.