• เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ป.ตรี สาขาวิศวอุตสาหการ,วิศวเคมี,วิศวเครื่องกล
 • ความรู้เกี่ยวกับสถิติประยุกต์ SPC

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุ 23 - 35 ปี
 • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต/อุตสาหกรรม
 • สือสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

02-Dec-16

 

Applied
 • Degree in Engineering, Science
 • 1- 3 years of work experience in pre-assembly IC
 • Good English communication

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Male/Female, age 23-28 years old
 • Chemical Engineer or Polymer Engineer
 • New graduated we are welcome

02-Dec-16

 

Applied
 • degree or higher in Environment or Chemical
 • 5 years experience in related
 • Hands on experience in Leading ISO 14000

01-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Male, age between 24-35 years old
 • ISO 9001, ISO 14001 knowledge is preferred
 • Degree or higher in Engineering, chemical engineer

01-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree or above in Chemical.
 • 2 years of work experience in Chemical Engineer.
 • Able to work in Rojana Plant (Ayutthaya).

01-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • experience in maintenance in a relevant industrial
 • knowledge and experience of chemical
 • Adequate working knowledge of GEP

30-Nov-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรม สาขาเคมี
 • มีประสบการณ์ 0-2 ปีขึ้นไป

30-Nov-16

 

Applied
 • Chemical Engineering Bachelor's Degree.
 • A technical background in chemical, painting.
 • Knowledge of Six Sigma, ERP or MRP systems.

30-Nov-16

 

Applied
 • Be Professional Certified ESH (จป วิชาชีพ)
 • Have experiences in FMCG Manufacturing
 • Good command in English

30-Nov-16

Salary negotiable

Applied
 • Degree or Higher in engineering fields (Chemical)
 • Good spoken and written English
 • Experience with coatings dryers set-up

29-Nov-16

 

Applied
 • Bachelor degree or Master degree in Engineering
 • 2-3+ years of relevant work experience
 • Excellent verbal and written communication skills

28-Nov-16

 

Applied
 • Bachelor’s degree or Higher in engineering
 • 3+ years of industrial manufacturing experience;
 • Experience with manual and automated

28-Nov-16

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 23 - 35 ปี
 • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต/อุตสาหกรรม
 • สือสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

25-Nov-16

 

Applied
 • Male / Female, age 37 - 45 years old
 • Bachelor’s Degree or Master’s Degree in Chemical
 • 12 years experience in produnction management

22-Nov-16

 

Applied
 • Degree in Chemical, Mechanical or Agriculture Eng
 • 5 years exp in engineering/manufacturing process
 • Experience in manufacturing process improvement

15-Nov-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.