• เพศชาย / หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
  • ปริญญาตรีขึ้นไป วิทยาศาสตร์เคมี วิศวกรรมเคมี
  • บุคคลิกดี สามารถร่วมงานกับผู้อื่นได้

05-Dec-16

Salary negotiable

Applied
  • Age 40-45
  • Bachelor in Chemical engineering
  • Fluent in written and spoken English

02-Dec-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.