• ป.ตรี/โท วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
 • มีประสบการณ์ด้านระบบบำบัดน้ำเสียเคมี 1 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านระบบสิ่งแวดล้อมภายในโรงงาน

50 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • concrete repair and corrosion control systems
 • knowledge of the corrosion wear and protection
 • willing to travelling

07-Dec-16

THB20k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • Degree in Chemical Engineering or Chemistry
 • 6 years experience in selling chemical industrial
 • Thai, Male / Female, age 34 - 42 years old

06-Dec-16

 

Applied
 • Degree or higher in Environmental, Chemical
 • 2-3 year of experience in water treatment
 • Experience in environmental management

06-Dec-16

 

Applied
 • ชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี/โท สาขาวิศวกรรม เคมี, อุตสาหการ
 • Improve Production Process 3-5 ปี

06-Dec-16

 

Applied
 • Bachelor’s degree of Rubber Technology
 • 3-5 years’ experience in sales of chemicals
 • Have own vehicle with Driving License

05-Dec-16

 

Applied
 • Bachelor's degree in Chemical Engineer
 • 1-2 years’ experience in production field.
 • Develop and improve on maintenance year plan.

05-Dec-16

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in sciences or engineering
 • Good writing skills and mathematical skills
 • Good analysis, troubleshooting, investigation

03-Dec-16

 

Applied
 • Degree in Foods Science, Chemical Engineering
 • Strong leadership and commitment to change
 • Proficient in English both writing & speaking

01-Dec-16

 

Applied
 • Male/Female, age between 22-26 years old.
 • Knowledge in automobile production processes
 • written and spoken English, TOEIC 450 up

01-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Good command in English
 • 5-8 years’ plus experience in chemicals
 • Bachelor’s Degree in Scientific of Chemistry

01-Dec-16

 

Applied
 • Bachelor/Master Degree in Chemistry or related
 • 5 years of experience in chemical fields
 • Quality management system and process knowledge

03-Nov-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.