• มีความรู้การผลิตเครื่องสำอาง ตามระบบ GMP, ISO 9001
 • ระดับป.ตรี/ป.โท ทางด้านเคมี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • เงินเดือน 30000 บาทขึ้นไป

06-Dec-16

THB30k - 45k /month

Applied
 • Male/Female 25-35 years old
 • degree in Electronic/Electrical Engineering
 • 1-5 years in QE / SQE or QA/QC function

05-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Master or Ph.D. Degree in Chemistry
 • 3 years of product development experience
 • Strong knowledge of carbohydrate chemistry

05-Dec-16

 

Applied
 • Male, over 35 years old
 • Bachelor or Master degree in Pulp and Paper
 • 3 years experience in technical support

05-Dec-16

 

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Paper Technology,
 • Sales experience in Paper Industry 6-9 years.
 • Good networking abilities.

05-Dec-16

 

Applied
 • มีความรู้ ISO 9001:2008 / ISO/TS 16949:2009
 • ปวส หรือ ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขา เครื่องกล
 • ดูแลและควบคุมเครื่องฉีดพลาสติก เพื่อให้ได้ Out Put

02-Dec-16

THB35k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • รับผิดชอบงานพ่นสีชิ้นงาน ซึ่งเป็นงานฉีดพลาสติกชิ้น
 • เช็คสภาพชิ้นงานก่อนและหลังพ่นสี
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 5-10 ปี ด้านงานพ่นสี

02-Dec-16

THB35k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ เครื่องกล
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี ในตำแหน่ง Sub Manager

02-Dec-16

THB30k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • Degree or higher in Chemical/Material Engineering.
 • Experience in chemical analysis and testing.
 • Being able to travel for oversea and local.

01-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Aged 35-45 years old
 • 3 years sales experience in water or waste water
 • Bachelor or Master’s degree in Waste Water

01-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Degree in material science, chemistry
 • Proficiency (spoken & written) in English and Thai
 • Possesses strong communication skills

01-Dec-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.