• เพศ ชายหรือหญิง อายุ ไม่เกิน 40 ปี
  • จบปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์
  • ประสบการณ์ด้านควบคุมคุณภาพ มากกว่า 3 ปี

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
  • Must have Oil & Gas Experience
  • Available immediately after the Songkran Holidays
  • Must have AutoCAD 3D modelling experience

24-Apr-17

 

Applied
  • 10 - 15 years experience in international law firm
  • Experience in construction industry
  • Possess Attorney License

21-Apr-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.