• ปวส./ปริญญาตรี การไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์
  • เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป
  • รับผิดชอบด้านการอนุรักษ์พลังงานของโรงงาน

8 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.