• การศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป ด้านวิศวกรรมศาสตร์
  • ประสบการณ์ด้านการบริหารระบบคุณภาพไม่น้อยกว่า 3 ปี
  • มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.