• การศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป ด้านวิศวกรรมศาสตร์
  • ประสบการณ์ด้านการบริหารระบบคุณภาพไม่น้อยกว่า 3 ปี
  • มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ

21-Feb-17

Salary negotiable

Applied
  • Bachelor’s degree in Mechanical Engineering.
  • Proficiency in Auto CAD, PLC , DCS, Scada.
  • Experience in Powerplant, good command in English

20-Feb-17

 

Applied
  • ปวส./ปริญญาตรี การไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์
  • เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป
  • รับผิดชอบด้านการอนุรักษ์พลังงานของโรงงาน

17-Feb-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.