• บริหารพลังงานในโรงงาน
  • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
  • มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 1 ปี

28-Mar-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.