• วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล หรือไฟฟ้า
  • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างประเทศได้
  • คะแนน TOEIC 650 ขึ้นไป

21 hours ago

 

Applied
  • อายุไม่ต่ำกว่า 40 ปี บริบูรณ์ในวันที่สมัคร
  • ผลคะแนน TOEIC 650 ขึ้นไป
  • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างประเทศได้

21 hours ago

 

Applied
  • Bachelor in engineering, science or any technical
  • Experience w/ renewable energy & energy management
  • Min. 2 years sales experience

21-Jul-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.