• รับผิดชอบเรื่องการจัดการพลังงานตามระบบ ISO 50001
  • ตรวจประเมินสภาพการใช้งานของเครื่องจักร
  • ปริญญาตรีขึ้นไปในสาขา วิศวกรรมเคมี พลังงาน หรืออุต

23 hours ago

 

Applied
  • Bachelor’s degree in Mechanical Engineering.
  • Proficiency in Auto CAD, PLC , DCS, Scada.
  • Experience in Powerplant, good command in English

17-Jan-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.