บริษัท ดันล้อปพิลโล่ (ประเทศไทย) จำกัด

Financial/พนักงานการเงิน

บริษัท ดันล้อปพิลโล่ (ประเทศไทย) จำกัด
Salary provided
Posted on 21 Oct 2020

Financial/พนักงานการเงิน

บริษัท ดันล้อปพิลโล่ (ประเทศไทย) จำกัด

Job Highlights

  • financial
  • การเงิน
  • บัญชีการเงิน

Job Description


ลักษณะงาน
1 ควบคุมเงินสดย่อย
2 ตรวจสอบเอกสารจ่ายตามเงื่อนไขอำนาจอนุมัติ
3 ตรวจสอบทะเบียนเช็คจ่าย
4 ตรวจสอบรายงานทะเบียนเช็ครับ
5 ตรวจสอบรายงานเงินสดรับประจำวัน
6 ตรวจสอบรายงานนำฝากเช็คประจำวัน
7 จัดทำรายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร Bank Reconcile(>10 บัญชี)
8 จัดทำรายงาน Cashflow (Cash-in-flow / Cash-out flow)
9 จัดทำรายงานประมาณงบประมาณประจำปี พร้อมทั้งรายงานเปรียบเทียบ
10 จัดสรรเงินทุนหมุนเวียน
11 จัดทำเอกสารเงินกู้ธนาคาร เช่น P/N
12 จัดทำเอกสารชำระเงินต่างประเทศ (T/T,D/A,D/P,L/C,T/R)
13 จัดทำเอกสารซท้ออัตราแลกเปลี่ยนเงินตราล่วงหน้า Forward Contract
14 เข้าใจกระบวนการบันทึกบัญชีและเข้าใจกระบวนการปิดงบการเงิน
15 งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
- เพศชาย/หญิง อายุตั้งแต่ 30-45 ปี
- จบวุฒิการศึกษาปริญญาตรีด้านการเงินการธนาคาร,บัญชี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์การเงินอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป (เคยทำการเงิย Import - Export ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
- สามารถทำงานวันจันทร์ - ศุกร์ และเสาร์เว้นเสาร์ ได้ไม่ติดขัด
- เวลาทำงาน 09.00-18.00 น.


Additional Information

Career Level
Not Specified
Qualification
Not Specified
Years of Experience
Not Specified
Job Type
Permanent

Company Overview

We are a leading manufacturer and distributor of mattresses and bedding products under the brand names of Dunlopillo. We require high caliber staff to join our team.

Additional Company Information

Benefits & Others
Performance bonus, Travel allowance