Goconnext Co., Ltd.

Back-End Programmer/โปรแกรมเมอร์ ASP.NET, C#

Goconnext Co., Ltd.
THB 25,000 - THB 55,000 /month (negotiable)
Posted on 14 Oct 2020

Back-End Programmer/โปรแกรมเมอร์ ASP.NET, C#

Goconnext Co., Ltd.

Job Highlights

 • เปิดโอกาสแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระในการทำงาน
 • สภาพแวดล้อมการทำงาน สนุกสนาน
 • บ้างาน ทำงาน กับทีมงานที่หลากหลายทุกด้านไอที

Job Description

รายได้และสวัสดิการ:

 • เงินประจำเดือน (ตามฐานเงินเดือนบริษัท ประสบการณ์และความสามารถ)

 • โบนัสตามผลประกอบการ
 • ซื้อสินค่าไอทีในราคาต้นทุน
 • สิทธิ์ใช้บริการยิมออกกำลังกาย 2 ครั้งต่อสัปดาห์
 • สิทธิ์พาคนในครอบครัวมาเล่นลด 50% (พ่อ แม่ ลูก ภรรยา เท่านั้น)
 • คอมพิวเตอร์แบบพกพาในการทำงาน
 • ประกันอุบัติเหตุในระหว่างทำงาน
 • ประกันชีวิตสำหรับพนักงานประจำ
 • วันพักร้อน (หลังจากทำงานครบ 1 ปี)
 • เสื้อพนักงาน (ตามรอบการแจก)
 • การฝึกอบรม สัมมนา
 • สิทธิ์ประกันสังคม
 • Outing ต่างจังหวัดประจำปี


คุณสมบัติ:

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท ทางด้าน วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ หรือ วิศวกรรม คอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

 • อายุ 25 – 35 ปี
 • เพศ ชาย หรือ หญิง
 • มีประสบการณ์ในสายงานทางด้านโปรแกรมเมอร์ 1-3 ปี
 • มีความรู้เบื้องต้นดังนี้
  • ด้านกรอบแนวคิด Object Oriented Programming: OOP
  • การ coding เกี่ยวกับ MVC (Model View Controller) และ Design Pattern แบบอื่นๆ
  • การ coding ASP.NET, C#
  • การใช้งาน SQL และ Microsoft SQL ServerDatabase
 • สามารถใช้โปรแกรมสำนักงานพื้นฐานได้ Word, Excel, Power Point, Outlook, Visio เป็นอย่างน้อย
 • มีความชอบในการเขียนโปรแกรม
 • เปิดกว้างในการเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ และเทคนิคการเขียนโปรแกรมแบบใหม่
 • มีความรับผิดชอบ มีวินัย ตรงต่อเวลา
 • มีทัศนคติที่เปิดกว้างในการทำงาน
 • มีความสามารถในการวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหา
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้

ลักษณะงาน:

 • ทำงานจันทร์ ถึง ศุกร์ และ เสาร์เว้นเสาร์

 • เวลาทำงาน 09:00 – 18:00
 • ทำงานร่วมกับ Business/System Analyst ในส่วนการออกแบบ Technical programming
 • เขียนโปรแกรมตามที่ Business/System Analyst ออกแบบ
 • ออกแบบและจัดการระบบฐานข้อมูล
 • ทำการแก้ไขข้อผิดพลาดของโปรแกรม (Fix bug)
 • ดำเนินงานติดตั้งโปรแกรมที่พัฒนาเสร็จแล้วให้กับระบบของลูกค้า
 • จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องต่างๆ

Additional Information

Company Overview

บริษัท โกคอนเน็กซ์ จำกัด ดำเนินธุรกิจทุกทางด้านไอที ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร การสร้างสรรค์ และการออกแบบ โดยมุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการระบบงานไอทีของภาคธุรกิจให้มีความครอบคลุมในทุกกลุ่มอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็น

 • อุปกรณ์ทางด้านไอทีและซอฟแวร์ (IT Hardware and Software)
 • บริการออกแบบติดตั้งระบบสายนำสัญญาณเครือข่าย (Fiber, LAN, CCTV)
 • บริการออกแบบและดูแลระบบคอมพิวเตอร์ (IT Solution and MA Outsourcing)
 • บริการพัฒนาระบบโปรแกรม (Application Development)
 • บริการออกแบบเว็บไซต์ (Website) และ สื่อมัลติมีเดียต่างๆ 

ด้วยทีมงานที่เป็นกันเอง คุณสมบัติที่เพียบพร้อม และบ้างาน

http://www.goconnext.com/ 

Additional Company Information

Benefits & Others
Dental insurance, Five-day work week, Flexible working hours, Gratuity, Life insurance, Overtime pay, Performance bonus, Travel allowance