• สามารถเป็นผู้นำที่ดีและมีเหตุผลในการทำงาน
  • สามารถเก็บความลับได้ดีและมีจรรยาบรรณ
  • สามารถทำงานล่วงเวลาและวันหยุดได้

28-Mar-17

 

Applied
  • 10 Years experience in HR management
  • Manages human resources operations by recruiting
  • Able to communicate in English and Thai

27-Mar-17

Salary negotiable

Applied
  • จบปริญญาตรี และ อ่านเขียนภาษาอังกฤษพอใช้
  • บริหารจัดการงานบุคคล
  • จัดหาพนักงานมาทำงาน

23-Mar-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.